Ortopedický magazín logo

Reklama

Ťažkosti pohybového aparátu a muskuloskeletálne poruchy. Neriešený problém nielen v stavebníctve

Súčasné možnosti liečby skolióz

zdroj: Envato Elements

Muskuloskeletálne poruchy postihujú celé ľudské telo. Od ramien a krku až po kríže, či kolená. Novodobý zdravotný problém sa týka ľudí na celom svete. Jeho najčastejším spúšťačom je práca a ťažká námaha. Neprekvapí preto, že pracovníci v stavebníctve patria k najohrozenejším skupinám. Ako zabrániť muskuloskeletálnym poruchám u ľudí v stavebníctve? 

Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, trpia v Európe milióny pracujúcich závažnými muskuloskeletálnymi poruchami. Prevencia a prístup k ich liečeniu sa však v jednotlivých štátoch Európskej Únie výrazne líši.

Rizikové faktory
Rozšírenosť vážnych porúch pohybového aparátu je alarmujúca. Podľa najnovšieho prieskumu trpia muskuloskeletálnymi poruchami až traja z piatich pracujúcich dospelých v Európskej Únii. Tieto poruchy sú tak pre pracujúcich ľudí v krajinách EÚ najčastejším zdravotným problémom. Ich hlavnými spúšťačmi sú:

 • Veľké množstvo pravidelne a často sa opakujúcich činností
 • Dvíhanie stále ťažších závaží
 • Nadváha, obezita a nedostatok pohybu (okrem pracovných činností)
 • Demografické ukazovatele súvisiace so starnutím obyvateľstva – aj u nás pracujú stále starší zamestnanci
 • Dlhodobé sedenie
 • Poruchy pohybového aparátu môžu súvisieť aj so zlým psychickým stavom. Stres na pracovisku preto aj tu patrí medzi veľmi rizikové faktory

Ťažká manuálna práca v stavebníctve
Práve ťažká manuálna práca je hlavným spúšťacím faktorom porúch pohybového aparátu. Podľa už spomínanej štúdie je rozšírenosť muskoskeletálnych porúch u pracovníkov v stavebníctve veľmi vysoká. Počas 12-tich mesiacov, kedy boli dáta pre štúdiu zbierané, sa až 52% zúčastnených priznalo k bolestiam chrbta, 54% k bolestiam nôh a 41% k bolestiam v rukách a v hornej časti tela.

Každá z bolestí ma svoj dokázateľný pôvod. Prieskum ukazuje, že na bolesti chrbta majú najväčší vplyv vibrácie z manipulácie s prístrojmi ako zbíjačka, práca v neprirodzených polohách, prenášanie ťažkých nákladov. Na bolesti v dolnej časti tela majú okrem vyššie spomínaných činností vplyv aj časté vystavovanie nízkym teplotám, ale aj neprirodzené sedenie.  K bolestiam rúk zas výrazne prispievajú často sa opakujúce rovnaké pohyby.

Závery a riešenia

Zo štúdie okrem iného vyplýva, že mnohé stavebné činnosti predstavujú pre zdravie pracovníkov bezprostredné riziko. Množstvo úloh v tomto odvetví, ktoré sú určené pre mechanické a elektronické prístroje (autá, zbíjačky, vysokozdvižné vozíky a pod.) sa v skutočnosti vykonávajú ručne. Posúdenie zdravotného rizika však môže byť zložité z dôvodu veľkých rozdielov v štandardoch pracovných podmienok jednotlivých európskych štátov. Medzinárodné technické normy práce v stavebníctve sú málokedy dodržiavané, pretože mnohým zamestnávateľom a malým firmám nezáleží na zdraví svojich zamestnancov.

Súčasné možnosti liečby skolióz
Zdroj: Envato Elements

Čas na zmenu

Toto však neplatí pre všetkých. Zamestnávatelia a majitelia stavebných firiem môžu do svojich postupov implementovať niektoré zo stratégií, ktoré štúdia navrhuje:

 • Vhodné plánovanie činností, ktoré zvyšujú riziko zdravotných problémov tak, aby ich pracovníci nevykonávali dlhodobo a bez potrebných prestávok.
 • Mechanizácia manuálnych činností pomocou elektronických a iných prístrojov.
 • Posúdenie vhodnosti týchto prístrojov (z hľadiska bezpečnosti, hluku, či neprimeranej intenzity vibrácií).
 • Z tohto dôvodu by mal byť každý prístroj na stavbe pravidelne kontrolovaný a mal by byť dôkladne posudzovaný jeho stav a výkon.
 • Ak sa ukáže, že prístroje nevyhovujú štandardom európskej legislatívy, je na mieste obnova mechanických zariadení a nákup takých prístrojov, ktoré čo najviac zmierňujú dopad manuálnej práce na človeka.

Riešenie ťažkostí

Preťažené, permanentne namáhané svaly  sa prirodzene začnú brániť, čo môže viesť ku vzniku svalových spazmov. Pri spazme dochádza k stiahnutiu svalov v mieste preťaženia pohybového aparátu alebo môže dôjsť k postihnutiu aj väčších svalových skupín. Takto postihnuté miesto je na dotyk tvrdé, môžu sa v ňom vytvoriť tuhé uzlíky. Spúšťačom týchto prejavov môže byť neuvážený prudký pohyb, príliš veľká záťaž, nosenie ťažkých bremien, zlé pohybové návyky a pod. V prípade, že obranná  reakcia tela má takúto odozvu, je najvyšší čas tento závažný zdravotný problém riešiť u odborného lekára – ortopéda, neurológa, rehabilitačného lekára. K odbornému lekárovi vás odporučí váš praktický lekár, ktorý váš zdravotný stav posúdi a rozhodne o liečbe. Cieľom je zabrániť ešte väčším devastačným poškodeniam svalových, skeletálnych alebo nervových štruktúr.

Liečba

Liečba môže byť medikamentózna, fyzikálna liečba alebo cvičenie. Lekár môže rozhodnúť aj o podpornej liečbe pomocou ortopedickoprotetickej pomôcky.

Ortopedickoprotetické pomôcky sa vo všeobecnosti delia na sériové a individuálne, teda vyrábané na mieru. Je výsostne v kompetencii lekára, aby rozhodol o type pomôcky. Tieto pomôcky môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, buď sú to mäkké bandážne ortézy – teda pomôcky vyrobené z textilných materiálov alebo môžu byť vyrobené z pevných plastových materiálov.

zdroj: Neoprot, spol. s.r.o.

K najčastejšie indikovaným pomôckam patria rôzne druhy bedrových pásov a korzetov, ktorých účinok spočíva v podpore stability úseku chrbtice, na ktorú pôsobia. Tento efekt je požadovaný hlavne v prípade, keď je postihnutý úsek nestabilný vplyvom preťaženia alebo poranenia. Okrem toho trupové ortézy môžu byť konštruované tak, aby znížili tlak na štruktúry chrbtice, teda odľahčili postihnutý bolestivý úsek. 

Aký typ ortézy je vhodný, akým spôsobom pomôcku používať, ako často ju používať, to všetko sú otázky, na ktoré vám odpovie váš lekár. Pomôcka je najčastejšie používaná v akútnom bolestivom štádiu, ale môže byť používaná aj preventívne, na zabránenie poškodenia chrbtice alebo inej časti pohybového aparátu. V prípade ortopedickoprotetickej pomôcky na mieru, vám ortopedický technik odoberie miery na zhotovenie takejto pomôcky a následne pri jej aplikácii vám vysvetlí, akým spôsobom sa pomôcka správne nasádza a ako sa o pomôcku starať.

Redakcia, Zdroj: healthy-workplaces.eu

Foto: Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This