Ortopedický magazín logo

Reklama

Ortopédia

Ortopédia je odbor medicíny, ktorý sa sústreďuje na pohybové ústrojenstvo človeka. Zaoberá sa diagnostikou, liečbou, prevenciou, ale aj výskumom a posudzovaním. Lieči ochorenia a zranenia svalov, kostí, kĺbov, väzov a šliach. 

História odboru

Pojem ortopédia je zložený z dvoch starých gréckych slov:

 • orthos – priamy, rovný, bez deformácie,
 • paidios – dieťa.

Ortopédia doslova znamená „rovné dieťa“ a naznačuje veľký význam detských úrazov a deformácií pre rozvoj tohto odboru.

Už starí Egypťania vykonávali nápravu zlomenín pomocou dlahy. Pokiaľ ide o fraktúry a dislokácie, veľa ortopedických znalostí mali aj Gréci. Hippokratovi učenci napísali niekoľko kníh o obväzovaní a odlievaní dláh a pri zlomeninách odporúčali skorý návrat k pohybu. Gréci takisto označili skoliózu za problém a pokúšali sa ju liečiť. O to isté sa v 17. storočí snažil aj francúzsky lekár Nicholas Andry, ktorý slovo „Orthopedia“ použil ako prvý pre názov svojej knihy.

Prelom 19. a 20. storočia priniesol lepšie zvládanie infekcií a rýchly vývoj nových technológií. W. C. Rontgen v roku 1895 vynašiel röntgenové žiarenie. Ako katalyzátor rozvoja bohužiaľ slúžili aj Svetové vojny. Čoraz viac pozornosti sa venovalo otvoreným ranám a odbornosti v oblasti amputácií, vnútornej fixácie a starostlivosti o rany. V roku 1942 Austin Moore vykonal prvú kovovú artroplastiku bedrového kĺbu.

Čím sa zaoberá moderná ortopédia?

Moderná ortopédia sa postupne vyvinula tak, aby zvládala diagnostiku a liečbu všetkých stavov a úrazov pohybového aparátu. Medzi ne patria:

 • degeneratívne ochorenia,
 • traumy a zlomeniny,
 • športové úrazy,
 • nádory,
 • vrodené problémy

Kto vykonáva ortopedické vyšetrenia a zákroky?

Lekári, ktorí sa špecializujú na ortopédiu sa nazývajú ortopédi. Tí pri liečbe používajú rôzne liečebné a rehabilitačné metódy, chirurgické zákroky a zapájajú sa do všetkých aspektov starostlivosti o zdravie pohybového aparátu.

Moderná ortopédia je široký odbor s množstvom rozmanitých špecializácií. Ortopédi liečia rozsiahlu škálu ochorení a úrazov, ako napríklad:

 • zlomeniny a vykĺbenia,
 • natrhnuté väzy,
 • vyvrtnutia a poranenia šliach,
 • natiahnuté svaly,
 • vyskočené, posunuté a prasknuté platničky,
 • ischias,
 • bolesti krížov, krku a chrbta
 • skoliózu, artritídu a osteoporózu,
 • kostné nádory,
 • svalovú dystrofiu a detskú mozgovú obrnu,
 • odchýlky prstov na rukách a nohách a karpálne tunely,
 • nerovnomernú dĺžku nôh a abnormality rastu,
 • a mnoho iných diagnóz.
deformity chodidla, Zdroj: Envato Elements

 

Ako prebieha vyšetrenie u ortopéda?

Určenie anamnézy

Pacient najprv ošetrujúcemu lekárovi – ortopédovi zodpovie všetky otázky, ktoré sa týkajú jeho anamnézy. Lekár sa môže pýtať na zamestnanie a športovú aktivitu. Preveruje symptómy a predchádzajúce lekárske záznamy pacienta, aby získal čo najpresnejšie informácie o jeho celkovom zdraví.

Fyzikálne vyšetrenie

V tejto časti lekár zhodnotí držanie tela pacienta. Požiada ho, aby urobil pár základných pohybov, predklony, záklony, úklony do strany alebo drepy. Všíma si pritom rozsah pacientových pohybov, prípadné nezrovnalosti a problémy. Lekár preverí aj pasívnu hybnosť pacienta na lôžku. Uchopením za rôzne končatiny skúša rozsah pohybu jednotlivých kĺbov.

Diagnostické testy

Ortopéd môže pacientovi určiť aj dodatočné diagnostické testy. Sú to napríklad:

 • magnetická rezonancia,
 • CT (počítačová tomografia),
 • ultrazvuk,
 • krvné testy,
 • röntgen.

Určenie diagnózy a liečby

Celkové vyšetrenie pacienta je len orientačné a trvá približne 20 minút. Ortopéd sa ďalej podrobnejšie venuje konkrétnemu problému, ktorý pacienta trápi a kvôli ktorému ho navštívil. Určenie diagnózy a príslušnej liečby závisí od stavu a problému daného človeka.

Kedy navštíviť ortopéda?

Návštevu ortopéda určite neodkladajte, ak už dlhšie máte alebo pociťujete:

 • chybné držanie tela,
 • bolesti chrbta a kĺbov,
 • bolesti nôh a chodidiel
 • bolesti na rôznych miestach končatín,
 • problémy s plochými nohami,
 • bolesti hlavy, ktoré súvisia s pohybom a pohybovou sústavou,
 • iné vážnejšie poruchy či obmedzenia pohybu.

Ortopedické pomôcky

Jedným z možných spôsobov liečby, ktoré ortopéd pacientovi odporučí je používanie ortopedických pomôcok. Ide o zdravotnícke výrobky, produkty, ktoré pomáhajú pri liečbe alebo kompenzácii zranení, odchýlení a vrodených a získaných deformácií pohybového ústrojenstva.

Úlohou ortopedických pomôcok je zlepšenie pohyblivosti, zníženie bolesti a predchádzanie ďalšieho zhoršovania aktuálneho stavu. Ortopedické pomôcky zabezpečujú stabilizáciu, fixáciu alebo korekciu. Korecia je možná troma formami: nápravou (redresia), udržiavaním v požadovanom stave alebo funkcii (retencia), prípadne nahradením sratenej alebo oslabenej funkcie určitej časti tela (substitúcia).

Ortopedické pomôcky sú vyrábané sériovo alebo na mieru (individuálne) každému pacientovi. Výrobou ortopedických pomôcok a spôsobmi náhrady stratených alebo oslabených funkcií pohybového aparátu sa zaoberá ortopedická technika.

Cvičenie s ortopedickým pacientom, Zdroj: Envato Elements

Kde kúpite ortopedické pomôcky?

Základné jednoduché ortopedické pomôcky zakúpite v špecializovaných výdajniach ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok alebo verejných lekárňach, na iné potrebujete lekársky poukaz na zdravotnícku pomôcku, ktorý vám na základe odborného vyšetrenia môže vystaviť, ortopéd, chirurg, rehabilitačný lekár, traumatológ alebo lekár so špecializáciou na ortopedickú protetiku. Na základe tohto poukazu je vo väčšine prípadov – s výnimkou ortopedickej obuvi a vložiek – celá suma pomôcky hradená zo zdravotného poistenia. 

Všetky informácie o ortopedických pomôckach a možnosti ich získania zo zdravotného poistenia nájdete na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR a v Zozname zdravotníckych pomôcok na mieru.

Share This