Ortopedický magazín logo

Reklama

Ako na pracoviskách znížiť riziká vzniku najčastejšie uznávanej choroby z práce?  

muž s bolesťami chrbta

Zdroj: Envato Elements

Reč je o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou. Ide o poškodenia telových štruktúr, ako sú kosti, kĺby, svaly, šľachy, nervy a miestny krvný obeh. Sú priamo zapríčinené prácou alebo vplyvom pracovného prostredia. A sú najčastejším dôvodom našej práceneschopnosti. Ich neriešenie vás môže úplne vyradiť z pracovného procesu. 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu pri práci nedávno prezentovala novú kampaň s názvom „Zdravé pracoviská na roky 2020 – 2022”. Cieľom kampane je určiť účinné spôsoby, ako týmto zdravotným problémom predchádzať.

Vo väčšine prípadov ide o kumulatívne poškodenia, ktoré vznikajú napríklad v dôsledku opakovaného vystavenia záťaži vysokej intenzity počas dlhého časového obdobia. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou však môžu byť aj akútnymi zraneniami, ako sú zlomeniny, ku ktorým dochádza pri úraze. Tieto poškodenia postihujú najmä chrbát, krk, plecia a horné končatiny, môžu však postihovať aj dolné končatiny. V niektorých prípadoch je jednoduché nájsť príčinu vzniku poškodenia, napríklad syndróm karpálneho tunela v zápästí, pretože majú jasne vymedzené príznaky a symptómy. Iné nie sú až tak špecifické, pretože bolesť alebo nepohodlie vzniká bez jasného dôkazu konkrétneho poškodenia.

RTG zlomenina
RTG snímka ruky. Zdroj: Envato Elements

Najčastejšie poškodenia podporno-pohybovej sústavy, ktorými v súvislosti s prácou trpíme:

 • ťažkosti s kĺbmi. Okrem úrazov alebo opotrebovania môžu nevhodné pracovné podmienky a vykonávanie práce spôsobiť aj rôzne ochorenia kĺbov;
 • problémy k kosťami. Najčastejšie ide o zlomeniny vzniknuté dôsledkom pádu alebo iného poranenia na pracovisku;
 • zranenia svalov. Tie môžu byť spôsobené namáhavými, alebo opakujúcimi sa činnosťami;
 • bolesti krku a chrta. Ide o najčastejšie ťažkosti, ktorými trpíme. Ich príčiny môžu byť rôzne a je dôležité dohľadať ich s odborníkom.

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy nemajú vplyv len na osoby, ktoré trápia. Tieto poškodenia vedú často k práceneschopnosti pacienta. Aj na Slovensku patria k najčastejším dôvodom dočasnej pracovnej neschopnosti a v rámci EÚ sú najčastejšie uznávanou chorobou z povolania. Výpadok pracovnej sily pre akýkoľvek problém predstavuje negatívne následky pre zamestnávateľov a v konečnom dôsledku pre hospodárstvo celej krajiny.

Cestou k zníženiu počtu pacientov s ochoreniami spôsobenými prácou alebo pracovným prostredím má byť spoločná snaha tvorcov politík, podnikov aj samotných zamestnávateľov. Zdravie je na prvom mieste a dbať o jeho udržanie by mal každý z nás.

Dôležité je obmedzenie faktorov, ktoré prispievajú k vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy:

Fyzické faktory:

– zdvíhanie, nosenie, tlačenie alebo ťahanie bremien alebo používanie nástrojov
– opakované alebo prudké pohyby
– dlhotrvajúca fyzická námaha
– nevhodné a statické polohy (napr. dlhotrvajúce sedenie alebo státie, kľačanie, držanie rúk nad úrovňou pliec)
– vibrácie rúk a ramien alebo celého tela
– chlad alebo nadmerné teplo
– vysoká úroveň hluku, ktorá spôsobuje napätie v tele
– zlé rozloženie pracovného miesta a nevhodné usporiadanie pracoviska

Organizačné a psychosociálne faktory:
 • náročná práca, vysoká pracovná záťaž 
 • dlhý pracovný čas 
 • nedostatok prestávok alebo možností na zmenu polôh pri práci 
 • nedostatočná kontrola nad úlohami a pracovnou záťažou 
 • nejasné/protichodné úlohy 
 • opakujúca sa, monotónna práca vykonávaná rýchlym tempom 
 • nedostatočná podpora kolegov a/alebo vedúceho
Individuálne faktory
 • predchádzajúca zdravotná anamnéza 
 • fyzické schopnosti 
 • vek 
 • obezita, resp. nadváha 
 • fajčenie

Predchádzanie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou v záujme zlepšenia zdravia a dobrých podmienok zamestnancov je prioritou každej stratégie EÚ v oblasti BOZP od roku 2002. Európska komisia nedávno zdôraznila, že poškodenia podporno-pohybovej sústavy naďalej predstavujú jednu z najzávažnejších a najrozšírenejších chorôb súvisiacich s prácou. Ich potenciál, ktorým dokážu miliónom zamestnancom v EÚ brániť v zotrvaní v práci počas celého života, spôsobuje veľkú záťaž z hľadiska nákladov pre jednotlivé osoby, podniky a všeobecne
pre spoločnosť. Investície do prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou prinesú zlepšenie zdravia a kariérnych vyhliadok zamestnancov, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a prospech z nich budú mať aj národné zdravotnícke systémy. 

muž s bolesťami krku
Muž pociťuje bolesti. Zdroj: Envato Elements

Všeobecné zásady prevencie a príklady opatrení v oblasti predchádzania poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou 

Vyhýbať sa rizikám: 

–  automatizovať zdvíhacie a prepravné operácie,
–  odstrániť riziká prostredníctvom dizajnérskych riešení („ergonomický dizajn“), usporiadania
pracoviska a návrhu pracovného vybavenia a postupov,
–  plánovať prácu tak, aby sa predišlo opakovanej práci, dlhotrvajúcej práci v nevhodnej polohe alebo dlhotrvajúcim statickým sedavým polohám.

Boj proti rizikám pri ich zdroji: 

–  znížiť výšku, do ktorej sa musia zdvíhať bremená, 

–  riešiť organizačné otázky (napr. prácu vo dvojiciach, zmenu pracovných modelov).

Prispôsobenie práce jednotlivcovi: 

–  usporiadať pracovisko tak, aby mali zamestnanci dosť priestoru na zaujatie správneho držania tela,
–  zvoliť prispôsobiteľné stoličky a stoly (napr. výškovo prispôsobiteľné stoly, vďaka ktorým môžu zamestnanci striedavo sedieť a stáť),
–  umožniť obmeny v spôsobe plnenia úloh,
–  umožniť prestávky.

RTG panva
Lekár študuje RTG snímok. Zdroj: Envato Elements

Prispôsobenie sa technologickému pokroku:
–  držať krok s novými asistenčnými zariadeniami a ergonomickejšími zariadeniami, nástrojmi a vybavením,
–  zabezpečiť, aby zamestnanci držali krok s technológiami a udržiavali si spôsobilosť a sebavedomie.

Nahradenie rizikového postupu bezpečným alebo menej rizikovým postupom:
– nahradiť ručnú manipuláciu s (ťažkými) bremenami mechanickou manipuláciou.

Vypracovanie ucelenej politiky prevencie, ktorá zahŕňa technológie, organizáciu práce, pracovné podmienky, sociálne vzťahy a pracovné prostredie.

Najprv sa majú vykonať kolektívne opatrenia:
– uprednostniť rukoväte s dobrým uchopením pred protišmykovými rukavicami, zdvíhať radšej menšie bremená ako používať chrbtové pásy (bedrovú podporu) alebo bandáže zápästia a radšej vykonávať menej úloh, ktoré si vyžadujú, aby zamestnanci čupeli alebo kľačali ako používať chrániče kolien.  

Poskytnutie vhodného školenia a pokynov zamestnancom: 

– zabezpečiť praktické školenie o správnom používaní pracovného vybavenia (zdvíhacích zariadení, stoličiek, nábytku), ergonomickej organizácii práce a pracovného miesta a vhodnom držaní tela pri práci (sedenie, státie). 

Tieto opatrenia (rovnako ako všetky opatrenia uvedené v tomto sprievodcovi) sa uvádzajú ako príklady. Väčšinu z nich možno považovať za príklady „osvedčených postupov“, preto nie sú nevyhnutne povinné ani relevantné pre všetky pracoviská. 

Redakcia, zdroj: European Agency for Safety and Health at Work

Foto: Envato Elements 

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This