Ortopedický magazín logo

Reklama

Zoznam komôr a zväzov

Hľadáte komoru, zväz alebo organizáciu, ktorá sa venuje zdraviu? Pripravili sme pre vás zoznam komôr a zväzov so sídlom na Slovensku

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Adresa: 

Astrova 153 

831 06 Bratislava

Telefónny kontakt:

+ 4212 63814968

+ 421 905 709 557

Web: 

http://www.zpmpvsr.sk/

Email:

zpmpvsr@zpmpvsr.sk

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Adresa: 

Sekulská 1 

842 50 Bratislava

Telefónny kontakt:

+ 421 2 692 034 20

Web: 

https://unss.sk

Email:

webmaster@unss.sk

 

Slovenský zväz telesne postihnutých

Adresa: 

Ševčenkova 19 

851 01 Bratislava

Telefónny kontakt:

+ 421 2 63814478 

+ 421 2 63814469

Web: 

http://www.sztp.sk

Email:

sztp@sztp.sk

 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom

Adresa: 

Nám. 1.mája č. 1

810 00 Bratislava

Telefónny kontakt:

+ 421 915 703 708

Web: 

https://www.sposa.sk

Email:

sposa@changenet.sk

 

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

Adresa: 

Tallerova 4

811  02 Bratislava

Telefónny kontakt:

+ 421 903 634 396

Web: 

https://downovsyndrom.sk/v16/

Email:

ds@downovsyndrom.sk

 

Združenie sclerosis multiplex Nádej, Bratislava

Adresa: 

Hrebienku 32,

811 02 Bratislava 1

Telefónny kontakt:

+ 421  903 502 333

Web: 

www.nadej.net

Email:

nadej@nadej.net

 

Slovenská spoločnosť pre spina bifida

Adresa: 

Snp 14

919 04  Smolenice

Telefónny kontakt:

+ 421 905 323 465

Web: 

http://www.sbah.sk

Email:

info@sbah.sk

 

Slovenská lekárska komora

Adresa:

Račianska 42/A 

831 02 Bratislava

Telefónny kontakt:

+ 421 49 11 43 00

Web: 

https://lekom.sk

Email:

sekretariat@lekom.sk

 

Slovenská komora zubných lekárov

Adresa: 

Fibichova 14 

82105 Bratislava

Telefónny kontakt:

+ 421 2 482 04 070

Web: 

https://www.skzl.sk

Email:

sekretariatskzl@skzl.sk

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Adresa: 

Amurská 71 

821 06 Bratislava

Telefónny kontakt:

+421 2 40 20 20 66 

+421 917 793 360

Web: 

www.sksapa.sk

Email:

sksapa@sksapa.sk

 

Slovenská komora Fyzioterapeutov 

Adresa: 

Tbiliská 6

84303 Bratislava

Telefónny kontakt:

+ 421 903 855 898

Web: 

https://komorafyzioterapeutov.sk

Email:

riaditelskf@gmail.com

skf.bratislava@gmail.com

 

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Adresa: 

Tallerova 4

811 02 Bratislava

Telefónny kontakt:

+ 421 918 483 274

Web: 

https://www.skzz.sk

Email:

sekretariat@skzz.sk

 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Adresa: 

Drieňová 27

826 56 Bratislava

Telefónny kontakt:

+421 918 901 386

Web: 

www.skizp.sk

Email:

farkas.tv@centrum.sk

tremon56@gmail.com

 

Slovenská komora psychológov

Adresa: 

Odborárske námestie 3

811 07 Bratislava

Telefónny kontakt:

+421 948 228 738

Web: 

http://www.komorapsychologov.sk

Email:

skp.kancelaria@gmail.com

 

Slovenská komora zubných technikov

Adresa: 

Černyševského 26,

851 05 Bratislava

Telefónny kontakt:

+421 905 734 903

Web: 

https://www.skzt.sk

Email:

kancelaria@skzt.sk

 

Slovenská komora ortopedických technikov SKOrT

Adresa: 

Záhradnícka 42

821 08 Bratislava

Telefónny kontakt:

Prezidentka komory 

Mgr. Andrea Černá 

+ 421 915 739 747

Web: 

http://www.skort.sk/kontakt

Email:

skort@skort.sk

 

Slovenská lekárska komora

Adresa: 

Račianska 42/A

831 02 Bratislava

Telefónny kontakt:

+421 2 4911 4300  

+421 911 204 496

Web: 

https://lekom.sk

Email:

sekretariat@lekom.s

 

Slovenská lekárnická komora

Adresa: 

Nová Rožňavská 3 

831 04 Bratislava 

Telefónny kontakt:

+ 421 903 225 775

Web: 

https://www.slek.sk

Email:

sekretariat@slek.sk

 

Slovenská komora medicínsko – technických pracovníkov

Adresa: 

Karpatské námestie 7770/1 

Bratislava 831 06 

Telefónny kontakt:

032 640 15 52

Web: 

http://www.sekmtp.sk/

Email:

info@sekmtp.sk

 

Nenašli ste komoru, ktorú hľadáte? Napíšte nám a my ju v krátkej dobe doplníme. Ďakujeme 

Share This