Ortopedický magazín logo

Reklama

O nás

Ortopedický magazín je nový projekt, ktorý vznikol začiatkom roka 2021 s cieľom poskytovať čitateľom kvalitné a aktuálne zdravotnícke spravodajstvo s pridanou hodnotou, ktorú tvoria vzdelávacie a informačné materiály špecializované na ortopedickú problematiku. Nakoľko problémy s pohybovým aparátom sa dotýkajú každej generácie a pravdepodobnosť, že počas života sa s nimi stretne každý z nás, sa z roka na rok zvyšuje.

 

 

Akékoľvek informácie uvedené na tejto internetovej stránke nenahrádzajú odbornú liečbu, diagnostiku ani medicínske, rehabilitačné alebo iné terapeutické postupy. Akékoľvek zdravotné problémy riešte so svojím všeobecným lekárom, prípadne s lekárom špecialistom. Texty a názory publikované na tejto internetovej stránke slúžia výlučne na informovanie o danej problematike a o názoroch na túto problematiku.

Okrem redakčných a odborných článkov publikujeme na portáli aj textové správy a fotografie získané na základe licencie od TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona. Ďalším zdrojom fotografií je na základe licenčnej zmluvy Envato Elements .

Kopírovanie, reprodukcia, archivovanie a iné použitie dokumentov a ich častí na tejto adrese pre akékoľvek účely je možné len po písomnom súhlase majiteľa stránok, spoločnosti MediPark, s. r. o. Kontaktujte nás, prosím, e-mailom na redakcia@ortopedickymagazin.sk.

© 2022 MediPark, s. r. o.

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom, než slovenskom, jazyku bez písomného povolenia vydavateľa, je zakázané.

Vydavateľ ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených na tomto webovom portáli si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených heslom „spravodajská licencia vyhradená“, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.

ISSN (online) – 2729-8450

Prevádzkovateľ:

MediPark, s. r. o.

Hlavná 67

900 42 Miloslavov

IČO: 51803615

IČ DPH: SK2120794863

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 129608/B.

Autori redakčných článkov:

Bc. Ladislav Bučík

Jana Krajčovičová

Autori odborných článkov:

MUDr. Emil Huraj, CSc. 

lekár, ortopéd (Šnop, n.o.)

 

 MUDr. Miloslav Smetana

námestník LPS, ŠNOP.n.o.

 

MUDr. Jaroslav Olexík

primár lôžkového oddelenia ŠNOP., n.o.

 

MUDr. Andrea Šajbidor

lôžkové oddelenie ŠNOP.n.o.

 

Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. 

Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM, Plagio ambulancia – Orto-Protetika Martin, s.r.o.

 

Doc. MUDr. Radim Lipina, PhD. 

Neurochirurgická klinika FNsP Ostrava

 

Ing. Plž Andrej

biomedicínsky inžinier, ortopedický technik, Protea, s.r.o

 

MUDR. Ivana Kolek

Detská ortopedickoprotetická ambulancia ŠNOP.n.o.

 

MUDr. Martin Polóni

Ortopéd, ortopedický protetik, Primár AO ŠNOP,n.o.

 

Ing. Marek Bachura, PhD., MBA

vedúci ortopedický technik v spoločnosti Otto Bock Slovakia

 

Mgr. Edita Štefániková

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

 

MUDr. Martina Gembalová 

Ortotech, spol. s.r.o., Banská Bystrica

 

PaedDr. Mária Čunderlíková  

riaditeľka / odborný garant ambulancie liečebného pedagóga Centrum MEMORY n.o.,

 

liečebný pedagóg, lektor, Centrum MEMORY n.o.,

 

Mgr. Jana Szeifová

liečebný pedagóg, Ambulancia liečebnej pedagogiky, Centrum MEMORY n.o.,

Share This