Ortopedický magazín logo

Reklama

Dnes sa koná 3. pracovné stretnutie Sekcie ambulantných ortopédov

stretnutie Sekcie ambulantných ortopédov

Pravidlá a úskalia predpisu individuálnych a sériových zdravotníckych pomôcok, detská ortopédia, aj neurologické minimum pre ortopéda. To sú témy tretieho pracovného stretnutia Sekcie ambulantných ortopédov, na ktoré sú pozvané aj sestry, nakoľko sú významne dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou ambulantnej praxe. 

Tu je program:

17.00–19.00 Panelová diskusia a rozprávanie–prineste podnety z Vašej praxe

„Ortopedická zoznamka“ – spoznajte svojho kolegu

Financovanie ortopedickej ambulancie

Bodovanie a revízne lekárstvo

Ortopedická protetika ako nový špecializačný odbor a prvé skúsenosti

MUDr. Hana Sameková (BA),

Mgr. Andrea Černá, prezident SKOrT, Mgr. Nataša Bancíková, viceprezident SKOrT

Gestor SAO – MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH – online príhovor

MUDr. Roman Fano – pozdrav z Pekingu – online

 

11. február

9.00 – 9.30 Ranné sedenie – popis rtg snímok

Moderátori: MUDr. Matej Handžák (PP), MUDr. Peter Chovanec (SI)

 

9.30 – 10.15 Panelová diskusia – Právna Zóna (online)

Moderátori: MUDr. Andrea Švrčková (SI), MUDr. Matej Handžák (PP)

JUDr. Ivan HUMENÍK, Ph.D., advokát, h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. (KE)

Čo priniesol rok 2021 a nové predpisy a odporúčania pre rok 2022 v ambulantnej praxi

 

10.30 – 11.30 Diskusia so zástupcami zdravotných poisťovní Dôvera, Union, VšZP

Moderátori: MUDr. Peter Klein (PP), MUDr. Hana Sameková (BA)

Aktualizácia zmluvných vzťahov medzi ambulanciami a zdravotnými poisťovňami, novinky a zmeny, opakovaný eRecept a repetitur, podmienky preskripcie zdravotníckych pomôcok, zodpovednosť pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.:

Ing.Božena Holbičková, regionálny riaditeľ nákupu zdravotnej starostlivosti

Elektronické zasielanie Zmlúv a Dodatkov do ePobočiek PZS

PharmDr. Elenka Škriečková

eRecept, repetetur u špecialistov, pravidlá a úskalia predpisu individuálnych a sériových zdravotníckych pomôcok

 

11.30 -12.00 Panelová diskusia

Osteoporóza a jej manažment v ortopedickej ambulancii – ako byť efektívny medicínsky aj finančne.

PRÍHOVOR hosťa

PhDr. Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja

 

13.15-14.00 Panelová diskusia – Neurologické minimum pre ortopéda

Moderátor: MUDr. Peter Chovanec (SI), MUDr. Juraj Popluhár (ZN),

MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH , Prednosta, Neurochirurgická klinika UN Sv.Michala, (BA) MUDr. Milan Grofik, (Martin), MUDr. Peter Velecký, (Nové Mesto nad Váhom)

Aké ochorenia lieči neurológ a aké ortopéd? Základné neurologické vyšetrenie pacienta v ortopedickej ambulancii. Dif dg. Účinná vzájomná spolupráca. Pohľad neurochirurga na bolesti chrbtice. Spektrum moderných invazívnych zákrokov na chrbtici. Kedy a kto indikuje pacienta koperácii? Kam pacientov posielať? Liečba chronickej bolesti chrbtice.

 

14.00 -15.00 Panelová diskusia s prezentáciami – Spolupráca ambulantnej a nemocničnej zložky pri starostlivosti o závažné stavy v ortopédii

Moderátori: MUDr. Maroš Varga (KE), MUDr. Peter Klein (PO), MUDr. Dominik Macák (CZ)

MUDr. Diana Rothová (Praha) – RHB pacientov po zlomenine pánvy a acetabula. Ako vyzerá primárna RHB pri hospitalizácii a ako zvyšovať záťaž podľa typu poranenia pri následnom ambulantnom sledovaní a doliečení.

MUDr. Dominik Macák (Praha) – Diagnostika a liečba infektov v ortopédii a traumatológii skeletu. Čo môže urobiť špecialista na poliklinike v rámci primárnych opatrení, čo nemocničný špecialista v rámci hospitalizácie, a čo následne znova ambulantný špecialista v rámci dosledovania a doliečenia

S podporou prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (Praha), 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, proděkan pro akademické postupy, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, zástupce přednosty Ortopedicko-traumatologické kliniky pro studium

MUDr. Maroš Varga, J. Perduk, M. Mitro, V.Tobákoš – Moderné možnosti ošetrenia ruptúr rotátorovej manžety ramena, súčasné trendy, význam a prínos ambulantného ortopéda. Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny, Košice

 

15.15 – 16.15 Panelová diskusia – Detská ortopédia

Moderátori: MUDr. Jana Spišáková, MUDr. Hana Sameková, MUDr. Frištáková

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, primár Oddelenia pediatrickej ortopédie, vedúci lekár Spondylochirurgie, FNsP Žilina

Chybné držanie tela, deformity chrbtice – diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba

Jedna z najčastejšie sa vyskytujúcich diagnóz u detí. Možnosti diagnostiky, liečby, frekvencie vyšetrení. Špecifiká dispenzarizácie. Frekvencia rtg snímkovania. Zdravotnícke pomôcky ano, či nie? Máme dosť detských ortopédov? Vzdelávanie v detskej ortopédii. Bodovanie úkonov detskej ortopédie v ambulancii.

 

16. 30 – 17.30 WORKSHOP
Mobilizujúce ošetrenie chrbta alebo kĺbov ortopédom – kód 3215
Praktické ukážky a teória k efektívnemu zavedeniu mobilizačných techník do spektra úkonov v ortopedickej ambulancií. Časová náročnosť, odborná spôsobilosť, bodovanie, výber pacientov a vhodných diagnóz. MUDr. Peter Klein, MBA, (Prešov)

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This