Ortopedický magazín logo

Reklama

Meta-analýza: Viskosuplementácia pri liečbe osteoartritídy kolena

viskosuplementácia

Podávanie injekcií kyseliny hyalurónovej do kĺbu (známe ako viskosuplementácia) pri liečbe osteoartritídy nevedie k takmer žiadnemu rozdielu v intenzite bolesti a mohlo by zvyšovať riziko nežiadúcich účinkov.

Liečba osteoartritídy 

Viskosuplementácia sa pri liečbe osteoartritídy (čiže degenerácii chrupavky, priliehajúcej kosti a kĺbového púzdra) kolenného kĺbu využíva už od 70. rokov 20. storočia, ale jej účinnosť a bezpečnosť je už nejakú dobu spochybňovaná. Podľa hodnotiacej štúdie nedávno uverejnenej prestížnym odborným časopisom British Medical Journal viskosuplementácia v rámci liečby osteoartritídy nevedie k takmer žiadnemu rozdielu v intenzite bolesti a mohla by zvyšovať riziko vzniku nežiadúcich účinkov.

Osteoartritída kolenného kĺbu je chronické degeneratívne ochorenie prejavujúce sa zápalmi a štrukturálnymi zmenami. Výsledkom týchto zápalov a zmien sú bolesti a postupné obmedzovanie pohyblivosti. Osteoartritída kolenného kĺbu je preto považovaná za jednu z popredných príčin invalidity u starších ľudí. Odhaduje sa, že na celom svete ňou trpí asi 560 miliónov ľudí.

Rozdiely v odporúčani podávania viskosuplementácie vo svete

Národné a medzinárodné klinické štandardy liečby osteoartritídy sa z hľadiska odporúčaní vcelku líšia. Napríklad v Anglicku usmernenia Národného ústavu pre dokonalosť zdravia a zdravotnej starostlivosti (National Institute for Health and Care Excellence – NICE) neodporúčajú používanie viskosuplementácie, zatiaľ čo zdravotnícke systémy iných krajín, vrátane USA, ju stále ponúkajú pacientom.

Medzinárodný tím kanadských a švajčiarskych výskumníkov sa preto rozhodol zhodnotiť výsledky existujúcich medicínskych výskumov zameraných na túto tému počas uplynulých 50 rokov. V rámci hodnotiacej štúdie výskumníci posudzovali, ako účinná a bezpečná je viskosuplementácia z hľadiska zmierňovania bolesti a zlepšovania pohyblivosti pri liečbe pacientov s osteoartritídou kolenného kĺbu. Identifikovali pritom 169 zverejnených klinických výskumov, v ktorých boli účinky viskosuplementácie porovnávané s placebo liečbou alebo žiadnou liečbou u celkom 21 163 pacientov s osteoartritídou kolena.

Podľa výsledkov analýz podávania injekcií nemá žiadny zmysel

Analýzou výsledkov týchto výskumov zistili, že viskosuplementácia sa v porovnaní s placebom síce spájala s malým zmiernením bolesti, avšak rozdiel bol natoľko nepatrný, že bol opisovaný ako “klinicky bezvýznamný”. Analýza tiež ukázala, že od roku 2009 existujú presvedčivé dôkazy, že viskosuplementácia rovnako ako placebo liečba vedú z hľadiska zmiernenia bolesti k rovnakému klinickému výsledku, čo znamená, že podávanie injekcií kyseliny hyalurónovej nemá žiadny zmysel.

Naviac na základe zhodnotenia 15 veľkých klinických výskumov zahŕňajúcich 6 462 randomizovaných pacientov výskumníci tiež dospeli k záveru, že viskosuplementácia bola spojená s až o 49% vyšším rizikom vážnych nežiadúcich účinkov v porovnaní s placebom.

Autori následne konštatujú, že len na základe ich analýzy klinických výskumov uskutočnených v rokoch 2009 až 2021 je možné oprávnene tvrdiť, že prinajmenšom viac ako 12 000 pacientom boli zbytočne podané injekcie v rámci viskosuplementácie, čo vyvoláva pochybnosti o etike liečby.

Viskosuplementačná liečba však môže byť účinná u vybraných skupinách pacientov

Na druhej strane, určitým obmedzením spomínanej hodnotiacej štúdie o účinnosti a bezpečnosti viskosuplementácie uverejnenej v júli 2022 v odbornom časopise The British Medical Journal je, že závery jej autorov nevyhnutne nevylučujú možnosť, že pre určité špecificky vybrané skupiny pacientov môže byť viskosuplementačná liečba prínosná. Okrem toho, výskumníci v rámci svojej analýzy sledovali skôr všeobecne nežiadúce účinky, ktoré sa u pacientov objavili, než nežiadúce účinky priamo a jednoznačne súvisiace s liečbou.

Silnou stránkou tejto hodnotiacej štúdie však napriek jej možným obmedzeniam ostáva skutočnosť, že ide o dodnes najväčší analyzovaný súbor výsledkov randomizovaných klinických výskumov viskosuplementácie. To významne znižuje riziko predpojatosti vyvodených záverov.

Autori na základe štúdie nepodporujú široké používanie viskosuplementácie

Možno preto tvrdiť, že autori tejto hodnotiacej štúdie ju oprávnene uzatvárajú konštatovaním, že: “Existujú silné a presvedčivé dôkazy, v prípade pacientov s osteoartritídou kolenného kĺbu je viskosuplementácia v porovnaní s placebom spojená klinicky bezvýznamným zmiernením intenzity bolesti a so zvýšeným rizikom vážnych nežiadúcich účinkov. Tieto zistenia preto nepodporujú široké používanie viskosuplementácie pri liečbe osteoartritídy kolenného kĺbu.”

Zdroj: The British Medical Journal
Viscosupplementation for knee osteoarthritis: systematic review and meta-analysis doi: 10.1136/bmj-2022-069722

redakcia
Foto: Envanto Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This