Ortopedický magazín logo

Reklama

Je nadváha nepriateľ operácie kĺbov?

Potrebovať výmenu kĺbu môže jedného dňa každý z nás. Či je pacient vhodný na výmenu sa posudzuje z viacerých pohľadov, jedným z nich je nepochybne prípadná nadváha pacienta. Napriek tomu, že Slováci nepatria medzi národy s obéznym obyvateľstvom, nadváha bola príčinou odkladu viacerých opériácií a výmen umelých kĺbov. 

Je pravdivé tvrdenie, že nadváha je nepriateľom operácie kĺbov? Prečo? 

Toto tvrdenie je možné vo všeobecnosti označiť za pravdivé. Nadváha predstavuje niečo ako triedneho nepriateľa pri operáciách kĺbov ako aj pri pooperačnej starostlivosti a rehabilitácii. Problematickosť nadváhy konkrétneho pacienta závisí od viacerých faktorov: najmä od stupňa nadváhy (napríklad či ide o miernu nadváhu alebo o nadváhu hraničiacu s obezitou) a dĺžky času, počas ktorého človek trpí nadváhou (či ide o nedávno vzniknutý stav, prechodný stav alebo o niekoľkoročný stav). Aj z týchto dôvodov je potrebné ku každému pacientovi pristupovať individuálne.  

Operácia kĺbu je komplexný proces. Samotný výkon operácie sa často v dôsledku nadváhy predlžuje a v priebehu operácie môžu pri pacientoch s výraznou nadváhou vzniknúť aj komplikácie. Nadváha je tiež nepriaznivým faktorom v období pooperačnej starostlivosti a následnej rehabilitácie. V období po operácii dochádza k hojeniu tkanív, ktoré sú však u pacientov s nadváhou vystavené neprimeranej záťaži, a tým sa proces rekonvalescencie predlžuje. Nadváha môže taktiež komplikovať rehabilitáciu, keď pacient nie je fyzicky schopný urobiť cviky, ktoré sú potrebné pre opätovné nadobudnutie funkčnosti kĺbu. 

Ako vplýva nadváha na naše kĺby a kosti, možno celkovo pohybovú sústavu?  

V bežnom živote nadváha znamená  väčšiu, prípadne až neprimeranú, záťaž pre naše kĺby, ktorá spôsobuje  ich skoršie opotrebovanie. Medzi najčastejšie  sa vyskytujúce ochorenia kĺbov patrí artróza – ide o  nezápalové degeneratívne ochorenie charakterizované degradáciou kĺbovej chrupavky, teda zoslabenie výkonnosti a funkcie kĺbovej chrupavky, čo následne vedie k opotrebovaniu kĺbu. Príčina vzniku artrózy ešte nie je úplne objasnená, ale na vzniku a rozvoji artrózy sa môže podieľať životný štýl, vrátane nadváhy. Medzi prvé príznaky patrí bolesť postihnutého kĺbu, ktorá sa na začiatku objavuje po väčšej fyzickej aktivite a po pár hodinách pokoja ustupuje. Pri vzostupe ochorenia sa intenzita bolesti zvyšuje a časové obdobie ústupu bolesti sa predlžuje. Bolesti bývajú sprevádzané opuchom a zateplením kĺbu, rannou stuhnutosťou, bolesťami už pri bežnej chôdzi, až postupne dochádza k znižovaniu rozsahu hybnosti kĺbu a k úbytku svalovej hmoty. 

Artróza kolien III.st, foto: Archív ŠNOP, n.o.
Artróza kolien IV.st, foto: Archív ŠNOP, n.o.

Stretli ste sa už na Slovensku s pacientom, ktorého operáciu kĺbov ste museli pre nadváhu odložiť? 

Mali sme len zopár prípadov keď bol pacientovi odporučený odklad operácie. Týkalo sa to pacientov s výraznou nadváhou, u ktorých by bola operácia sprevádzaná zvýšeným rizikom a tiež hrozilo, že dôjde k zlyhaniu umelého kĺbu. Teda operácia by bola vysoko riziková a zároveň tu bola vysoká pravdepodobnosť, že pacientovi neprinesie zlepšenie zdravotného stavu. 

Väčšina pacientov s nadváhou by dokázala schudnúť, ale často im chýba im odhodlanie a vytrvalosť.  Vedia vymenovať stovky dôvodov prečo schudnúť nedokážu a rozprávajú o tom ako sa o schudnutie v minulosti opakovane, ale neúspešne, pokúšali. Samozrejme v inej situácii sú pacienti so závažnými endokrinologickými alebo neurologickými ochoreniami, pre ktorých je schudnutie oveľa náročnejšie príp. má určité limity, ktoré iní ľudia nemajú. 

Každému pacientovi s nadváhou je odporúčané aby schudol, ale len malé percento pacientov to dokáže. Dôležitá je zmena životného štýlu, úprava stravovacích návykov, pohybová aktivita, prípadne aj návšteva obezitologickej poradne. Z hľadiska stravovania je dôležité dietologické vyšetrenie za účelom postupnej redukcie hmotnosti. Jedným z častých dôvodov prečo pacient nedosiahne žiadaný výsledok je, že očakáva rýchly pokles hmotnosti vo veľmi krátkom čase. Do režimových opatrení pre pacienta patrí pravidelná pohybová aktivita – prechádzky/turistika v nenáročnom teréne, bicyklovanie, pohybová aktivita cielene zameraná na bolestivý kĺb, aby bol udržiavaný rozsah pohybu a zachovaná svalová sila. 

Nadváha je nepochybne faktorom, ktorý výrazným spôsobom negatívne ovplyvňuje životnosť zdravého kĺbu. Operácia kĺbov – výmena „zničeného“ kĺbu za umelý predstavuje úľavu od bolesti a umožňuje návrat do normálneho života. Pacient by si ale mal uvedomiť, že umelý kĺb neznamená zdravý kĺb, a tiež má svoju obmedzenú životnosť, ktorú nadváha pacienta znižuje. 

red, foto: Archív ŠNOP, n.o.

Rozhovor a odborné informácie poskytla: 

MUDr. Andrea Šajbidor

Štúdium: LF UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo.

Prax: Lôžkové oddelenie ŠNOP, n.o. 

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This