Ortopedický magazín logo

Reklama

MUDr. Miloslav Smetana: Návšteva u ortopéda

Ortopédia je základný medicínsky odbor/Orthos –rovný ,Paidion -dieťa/ spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej, protetickej a rehabilitačnej využíva  operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné. Jeho pododbormi sú detská ortopédia, ortopedická  protetika a traumatológia pohybového aparátu. 

Ortopédia sa zaoberá najmä  endoprotetikou kĺbov (váhonosných a ostatných), spondylochirurgickou starostlivostou (predovšetkým operáciami deformít, instabilít, nádorov, zápalov, úrazov a riešení poúrazových stavov chrbtice),operáciami vrodených vývojových chýb pohybového ústrojenstva ako aj následkov detskej mozgovej obrny,  ošetrovanim úrazov a poúrazových stavov pohybového aparátu s neodkladnou aj plánovanou operatívou s využitím klasických aj artroskopických operačných postupov, zo starostlivosťou o pacientov s nádormi pohybového ústrojenstva, zápalovými ochoreniami pohybového aparátu,  komplexnou liečbou pacientov s primárnymi a sekundárnymi artrózami kĺbov, komplexnou ortopedickou prevenciou. Ortopedická starostlivosť prebieha ambulantnou formou, v rámci jednodňovej chirurgie a hospitalizáciou.  

Ľudský organizmus by mal fungovať ako harmonický celok, porucha akéhokoľvek systému sa môže prejaviť i poškodením, poruchou pohybového aparátu. Preto ortopéd pri vyšetrovaní pacienta musí zhodnotiť pacienta ako celok a posúdiť , čo by mohlo byt základným ochorením, vyvolávajúcou príčinou a v prípade potreby odoslať pacienta na diagnostiku a liečbu k inému špecialistovi/ chirurgia, úrazová chirurgia, reumatológia, špecializačný odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, neurochirurgia, ortopedická protetika,klinická onkológia, interná medicína, hematológia, infektológia , ORL, gynekológia, urológia, anesteziológiou a intenzívnou medicínou, geriatria,pediatria, rádiológia,klin biochémia, patológia, liečebne, ústavy pre telesne postihnutých, prírodne liečivé kúpele.

Ortopedické ochorenia

Z didaktického hľadiska by sme mohli rozdeliť ortopedické ochorenia do nasledujúcich skupín:

systémové ochorenia skeletu,

poruchy kostného metabolizmu /osteoporóza, osteomalácia /,

vrodené chyby,

vrodená dysplázia bedrového kĺbu,

artropatie,

aseptické kostné nekrózy,

ochorenia chrbtice –skolióza,

degeneratívne a zápalové ochorenia chrbtice,

osteoartróza –degeneratívne ochorenia,

reumatické ochorenia v ortopédii,

zápalové ochorenia kostí a kĺbov,

nádorové ochorenia skeletu,

deformity dolných končatín,

choroby svalov a šliach,

detská mozgová obrna.

Skenovanie nôh, zdroj: Envato Elements

Ortopedické vyšetrenie

Ortopedické vyšetrenie pacienta s novovzniknutými  ťažkosťami zo strany pohybového aparátu, by nemalo byt vyšetrením prvotným, vstupným. Pacient    byť spočiatku  vyšetrený praktickým lekárom,respektíve pediatrom /dorastovým lekárom/ ktorý by mal byť dostatočne erudovaný na to, aby stanovil pracovnú diagnózu, doporučil pacientovi iniciálnu primeranú liečbu . Až v prípade, že doporučená liečba  pacientovi nepomáha, alebo nevie ,alebo nemôže stanoviť  správnu diagnózu, odosiela pacienta   do špecializovaných ambulancíí, v tomto prípade do ortopedickej, neurologickej, alebo  rehabilitačnej ambulancie.Detská ortopédia  sa zaoberá vyšetrením, diagnostikou a liečbou vrodených i získaných ochorení s prejavmi na pohybovom aparáte u detí,návrhom  liečby  lége artis/t.j. podľa najnovších poznaní a postupov/ .Liečba je konzervatívna,  operačná, rehabi litačná, ortopedicko-protetická. Zaoberá sa komplexnými opatreniami v prevencii druhotných poškodení pohybového aparátu v nadväznosti na základné ochorenie resp. deformitu,návrhmi optimálnej životosprávy.Špecializovaná  ambulancia  pre deformity chrbtice/ prevažne skoliózy/ je zameraná na dlhodobé sledovanie detí s chybným držaním tela s návrhom režimových opatrení a ďalšieho preventívneho alebo liečebného postupu vrátane diagnostiky, prevencie a liečbe vrodených a získaných patologických zakrivení chrbtice, indikácia a aplikácia optimálnych ortopedických pomôcok (prevažne korzetov, bedrových pásov a pod.) ku korekcii deformít chrbtice u detí resp. k odľahčeniu alebo fixacii chrbtice,indikáciou a  realizáciou operácií chrbtice

RTG snímka ruky, zdroj: Envato Elements

Najčastejšie ťažkosti v ambulancii ortopedického lekára

Najčastejšími tažkosťami, s ktorými prichádza dospelý pacient na ortopedickú ambulanciu sú bolesti chrbtice, váhonosných kĺbov i kĺbov horných končatín. Ďalším príznakom je obmedzená hybnosť, opuch, alebo deformita pohybového aparátu. Detský pacient, je odosielaný na ortopedické vyšetrenie najčastejšie pediatrom pre  deformity nôh, chrbtice, menej s bolesťami, úrazmi , opuchmi kĺbov.

Príčin vzniku ochorení pohybového aparátu je veľké množstvo/ vrodené vady, získané, úrazy …/, často ich môžeme označiť ako „civilizačné ochorenia“,niektoré vieme vyliečiť a zmierniť  včasnou diagnostikou a adekvátnou liečbou. Ale je i veľa faktorov, ktoré môže ovplyvniť pacient sám, resp. jeho rodič .  Boj s obezitou, správna výživa, životospráva,  adekvátna liečba i drobných úrazov.,  nepreťažovať nevhodne organizmus, správne obúvanie detí, viac pohybu a športu, menej sedenia a elektroniky, včasná diagnostika a liečba iných ochorení. Predovšetkým by si mali ľudia uvedomiť, že každý je si sám zodpovedný za svoje zdravie i zdravie svojich detí a podľa toho sa i správať.Nie je to zodpovednosť pediatra, či praktického lekára, alebo špecialistu.      

Autor odborného článku:  

MUDr. Miloslav Smetana, námestník LPS, ŠNOP.n.o.

I.OTK UN Ružinov, Bratislava 

Foto: Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This