Ortopedický magazín logo

Reklama

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia: Ako vám môžu pomôcť?

Bolesti chrbta a pohybového ústrojenstva všetci dobre poznáme. Čo však už poznáme menej, sú spôsoby liečby a prevencie týchto problémov. Pod skratkou FBLR sa skrýva komplexný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá liečbou širokej palety ochorení, a to predovšetkým pohybového aparátu. Viete, ako vám môže pomôcť? 

Čo je to FBLR?

Od roku 1973 je fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia uceleným medicínskym odborom, ktorý komplexne využíva svoje pododbory na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov. Cieľom tohto špecializovaného odboru je maximálna možná obnova a zachovanie telesných, duševných a sociálnych funkcií človeka. 

FBLR sa venuje problémom pohybového aparátu ortopedických, neurologických a reumatologických pacientov, ako aj poúrazovým stavom dospelých a detí. V súčasnosti čoraz viac ľudí odmieta nadmerne využívanú a propagovanú farmakoterapiu. FBLR nielenže pomáha znižovať dávky liekov a tým aj ich nežiadúce účinky, v mnohých prípadoch farmakoterapiu dokonca úspešne nahrádza. 

zdroj: Envato Elements

Čo tvorí FBLR?

Odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia urýchľuje proces uzdravenia pacienta, jeho návrat do spoločnosti a tým zlepšuje kvalitu jeho života. Hlavnými pododbormi FBLR sú:

 • Fyziatria – skúma vplyv a využívanie fyzikálnych podnetov (teplo, žiarenie, elektrina) na ľudský organizmus. Ide o priame využitie elektriny vo forme elektroliečby a jej modifikácií vo forme tepelnej, svetelnej či mechanickej energie. Fyziatria takisto využíva vodu a jej fyzikálne vlastnosti (teplota a hydrostatický tlak). Fyziatri sú atestovaní lekári, ktorí vedú vlastné vlastné rehabilitačné tímy. Ich súčasťou môžu byť fyzioterapeuti, maséri a ďalší pracovníci. 
 • Balneológia – zaoberá sa vplyvom a využitím prírodných liečebných prostriedkov na zdravie človeka. Hovoríme najmä o minerálnych a termálnych vodách a kúpeľníctve. Skúma vzťah medzi ich aplikáciou a pôsobením na ľudský organizmus a zaujíma sa o ich terapeutické účinky.
 • Liečebná rehabilitácia – medicínsky pododbor FBLR, ktorý skúma a v praxi využíva prostriedky liečebnej telesnej výchovy, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie v prevencii, diagnóze a liečbe chorôb pohybového aparátu.

Liečebné metódy

FBLR obsahuje množstvo rôznych liečebných postupov a metód, ktoré využíva na základe konkrétnej diagnózy pacientov. Rozdeľujeme ich na pasívne a aktívne metódy. Medzi tie pasívne patrí:

Liečba magnetickým poľom

Hoci liečivú silu magnetov poznajú ľudia tisícročia, moderná magnetoterapia vznikla len niečo pred vyše 100 rokmi. Na liečbu využíva magnetické pole s vhodnými parametrami. Vďaka pulznému magnetickému poľu nastávajú zmeny v aktivite niektorých enzýmov a biochemických pochodov. Bunky a v nich obsiahnuté ióny spoločne reagujú na vzniknuté pole, čím dochádza k lepšiemu transportu látok do a z buniek.

Magnetoterapia úspešne zaberá pri migréne, bolestiach krížov, poruchách spánku, skleróze multiplex, ale aj pri Parkinsonovej chorobe a mnohých iných problémoch.  

Elektroliečba

Využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Elektroliečba ma v prevažnej miere analgetické účinky, zlepšuje krvnú cirkuláciu a výživu tkanív, tlmí zápalovú aktivitu a tým uľahčuje úpravu pohybových funkcií. 

Elektroliečba stimuluje nervy a svaly striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie. Používa sa pri rôznych nervových či svalových bolestiach, reumatizme, chorobe kĺbov, takisto pri liečbe skolióz, pri bolestiach hlavy alebo migrénach.

Elektroliečba je jedna z používaných metód. zdroj: Envato Elements

Svetloliečba 

Svetloliečba, alebo liečebná fototerapia, je založená na pôsobení neionizujúceho elektromagnetického žiarenia (UV žiarenia) na organizmus. Pri liečbe sa využíva polarizované a nepolarizované svetlo. 

V závislosti od vlnovej dĺžky sa pri procedúrach s nepolarizovaným svetlom používajú 3 druhy žiarenia: ultrafialové, infračervené a viditeľné svetlo. Svetloliečbu vám predpisuje lekár a nie je vhodná pre ľudí so zvýšenou telesnou teplotou, nádorovými ochoreniami alebo poruchami srdca. 

Teploliečba

Pri teploliečbe, alebo termálnej terapii, pôsobia na ľudský organizmus tepelné podnety. Rozlišujeme celkovú a lokálnu termoterapiu. Pri tej lokálnej dochádza k prekrveniu oblasti, ktorá je priamo zahrievaná, čo má za následok lepšiu látkovú výmenu. 

S termoterapiou sa stretávame najmä v kúpeľnej liečbe, kde sa používajú rašelinové a bahenné zábaly. Takisto sa používa parafín, infračervené žiarenie a elektromagnetické vlny. Teploliečbou liečime akútne úrazy a zápaly pohybového systému, chronické reumatické ochorenia pohybového systému alebo reflexné svalové zmeny.

Vodoliečba

Hydroterapia je súčasť fyziatrie. Táto metóda využíva tepelnú energiu, pohybovú energiu a iné špeciálne chemické látky, ktoré nájdeme vo vodnom prostredí. Hlavný cieľ vodoliečby je preventívny, liečebný a rehabilitačný. 

Studený a ľadový kúpeľ je výborným posilňujúcim prostriedkom. Teplý kúpeľ na druhej strane otvára póry a uľahčuje vylučovanie nečistôt z tela, vlažný kúpeľ zas upokojuje nervy a upravuje krvný obeh.

Mechanoterapia

Pri mechanoterapii sa aplikuje mechanická energia na organizmus pôsobením mechanických síl. Rozoznávame ručnú, prístrojovú mechanoterapiu a ultrasonoterapiu (terapia ultrazvukom). Mechanická energia pôsobí na ľudský organizmus na makroskopickej alebo mikroskopickej úrovni. 

Táto terapia je vhodná na liečbu pohybového systému, úponových bolestí, kĺbových zápalových procesov, degeneratívnych kĺbových porúch, natrhnutí šliach alebo kĺbových puzdier. Používa sa pri lokálnej a prenesenej bolesti pohybového systému. Neodporúča sa pri horúčkach, akútnych zápaloch, hnisavých a pliesňových onemocneniach kože, ale napríklad ani po hlavných jedlách.

Polohovanie

Polohovanie je metóda uloženia tela pacienta do vhodnej polohy. Podľa toho, čo chceme dosiahnuť, rozoznávame niekoľko druhov polohovania:

 • antalgické polohovanie – poloha, v ktorej pacient pociťuje najmenšie bolesti,
 • preventívne polohovanie,
 • polohovanie pacienta v strednej polohe,
 • korekčné polohovanie,
 • polohovanie krku, šije a trupu,
 • polohovanie horných končatín a vlastnej ruky. 

Balneoterapia

Balneoterapia je metóda liečenia chorôb kúpaním. Ide o tradičný medicínsky postup, ktorý sa bežne používa v kúpeľoch. Líši sa od vodoliečby, hoci v praxi a základných princípoch existuje niekoľko spoločných presahov. 

Balneoterapia zahŕňa horúcu alebo studenú vodu, masáž prúdom vody, relaxáciu alebo stimuláciu vodou. Mnoho minerálnych vôd v kúpeľoch je navyše bohatých na oxid kremičitý, síru, selén alebo rádium. Rozšírení sú aj liečivé hliny, čo je postup známy ako fangoterapia.

Klimatoterapia

Je súčasťou balneoterapie a využíva faktory klímy na udržiavanie a podporu zdravia. Pri klimatickej liečbe na človeka pôsobí priaznivá horská, prímorská či jaskynná klíma. 

Organizmus pri klimatoterapii reaguje na teplotné, mechanické, vlhkostné, elektromagnetické podnety, sliznica dýchacích ciest na rôzne plynné súčasti a aerosóly a zmyslové orgány sprostredkujú čuchové, akustické a zrakové podnety. Rozlišujeme: 

 • aeroterapiu – pobyt na vzduchu. Základ klimatoterapie, kde sa pokojová liečba strieda s pobytom a pohybom na čerstvom vzduchu,
 • helioterapiu – pôsobenie slnečného  žiarenia,
 • talasoterapiu – liečba pri mori, ktorej základom je aeroterapia.
 • speleoterapiu – liečba v jaskyniach.

Aktívne liečebné metódy

Medzi aktívne liečebné metódy fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie patrí cvičenie. Je ideálnou formou prevencie voči pohybovým problémom. Slúži ako kompenzácia sedavého životného štýlu a zároveň predstavuje možnosť, ako dosiahnuť vysnívanú postavu a spokojnosť so svojím telom. Fyzioterapeut vám môže na základe vašich problémov odporučiť silové cviky, vytrvalostné cvičenia alebo špeciálne cviky na rýchlosť, výbušnosť, koordináciu a správne držanie tela. 

Špeciálne metodiky

Poznáme napríklad Bobathovu metódu, ktorá sa vo svete používa najmä na liečbu detskej mozgovej obrny. Ide o neurovývojovú terapiu, ktorou sa liečia aj rôzne neurologické ochorenia dospelého človeka, napríklad stavy po mozgovej príhode. 

Metóda Roswithy Brunkow je zas cvičenie, ktoré pomáha aktivovať a koordinovať svalové reťazce. Tie môžu byť po úraze oslabené alebo preťažené. Správnym nastavením horných a dolných končatín a vzpieraním sa o ne dochádza k vzpriameniu trupu a k aktivácii hlbokého stabilizačného systému (bránica, panvové dno, svaly v najhlbšej vrstve chrbtice a pod.).

Menej frekventované metódy liečebnej rehabilitácie

Uplatnenie menej frekventovaných metód v liečebnej rehabilitácii je súčasťou dvojročného projektu s názvom „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód,“ ktorý odštartoval 1. septembra 2020 v rámci programu Erasmus+ pre odbornú prípravu a vzdelávanie financovaného z prostriedkov EÚ. Na projekte vedenom Prvou klinikou akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s. r. o. v Šamoríne participuje Katedra fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ako aj vedecko-výskumné centrá z Veľkej Británie a Čiech. Komplexný multidimenzionálny prístup, ktorý je na klinike akupunktúry a naturálnej medicíny už dlhodobo bežným štandardom, bude v spolupráci so zahraničnými partnermi obohatený o ďalšie nové aspekty. České centrum sa zaoberá neurotechnológiami a britský inštitút terapiou zvukom.

Úlohou spoločného partnerstva týchto špičkových pracovísk je rozvinúť nefarmakologické liečebné postupy do tej miery, aby sa mohli stať aj na iných zdravotníckych pracoviskách na Slovensku a vo svete bežným štandardom. Poukázať na multidisciplinárnu štruktúru komplexnej starostlivosti a pripraviť interdisciplinárne kurzy pre odborníkov, ktorí chcú získať nové poznatky z oblasti neurotechnologických postupov, akupunktúrnych a rehabilitačných techník. „Každá choroba je prejavom celkovej disharmónie v organizme, v ktorom všetko so všetkým súvisí.

Od projektu očakávame posun v diagnostických a terapeutických možnostiach, ktoré zefektívnia liečbu, pretože umožnia liečiť príčinu, a nie len následok ochorenia,“ hovorí o projekte odborný garant projektu, akupunkturista MUDr. Gustáv Solár, PhD..

Keďže ide o medzinárodný projekt, z jeho výsledkov v podobe kvalitnejšej prevencie, diagnostiky a liečby by mali profitovať nielen zdravotnícki pracovníci – pokiaľ ide o oblasť rehabilitácie – hlavne lekári so špecializáciou fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a lekári ortopédi a tým aj pacienti na Slovensku, ale aj zdravotnícki pracovníci a pacienti v ostatných členských a pridružených krajinách Európskej únie a mimo nej. 

Redakcia

Foto: Envato Elements, Erasmus

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This