Ortopedický magazín logo

Reklama

Začiatky a súčasnosť ortopedickoprotetickej zdravotnej starostlivosti DIEL IV.

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každú stredu nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie.

Protetické oddelenie (neskôr OOP) v Bratislave

Oddelenie vzniklo v roku 1964 ako súčasť FN Bratislava. Jeho prvým primárom bol MUDr. Eduard Duda, vrchnou sestrou Lýdia Sasáková a vedúcim technikom Ľudovít Valachovič. Oddeleniu vyčlenili priestory bývalých služobní PROTETIKY, n. p., na Záhradníckej ulici č. 3 (po prečíslovaní č. 7), kde bola ambulancia lekára so skúšobňami technikov a dielňami. Robilo sa tu meranie, skúšanie a odovzdávanie všetkých druhov ortopedických pomôcok.

Ďalší priestor bol na Záhradníckej ulici č. 42, kde stáli tzv. „švédske domky“. V nich bola expedícia pomôcok, meranie ortopedickej obuvi a vložiek. Zaujímavosťou je, že na rovnakom mieste stojí dnes aj Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. „Švédske domky“ stáli za budovou bývalej fabriky na klobúky na rohu Kvačalovej a Záhradníckej ulice.

Na meranie obuvi slúžil ešte malý priestor na ulici Československej armády (dnes Špitálska ulica), kde pracovala pani Ondrejková. Po dvoch rokoch šla do dôchodku a priestor sa potom prestal používať. Na ulici Červenej armády (dnes Grösslingová ulica) boli priestory na meranie ortopedickej obuvi, vložiek, brušných a bedrových pásov. Posledným miestom bola bývalá služobňa PROTETIKY v Piešťanoch v Park Pasáži, kde Fridrich Rafaj a Anna Krajčírová merali všetky druhy jednoduchších pomôcok.

Prví zamestnanci Protetického oddelenia Bratislava v roku 1964, okrem už na začiatku tejto časti spomínaných vedúcich pracovníkov, boli Jozef Machaj, Jozef Ondruš, Ján Jambrich, obuvník Dionýz Puha, bandážistka Božena Nováková, výjazdový technik Ľudovít Čermák a v Piešťanoch Fridrich Rafaj a Anna Krajčírová.

história ortopedickej techniky na Slovensku

Neskôr, koncom 60. rokov, pribudli Ondrej Jambrich, Ferdinand Huziek, František Brenner, obuvníci Jozef Mehes a Michal Nagy, bandážisti Ján Gonda, Helena Babulicová, Kvetoslava Padychová, Miroslav Krajčovič a pán Žilinský.

V roku 1969 sa otvorilo veľké pracovisko na Bazovej ulici (obrázok č. 79), kde sa presťahovali pracoviská zo Záhradníckej ulice č. 42 a čiastočne z ulice Červenej armády (Grösslingová ulica). Boli to drevoazbestové baraky postavené v rokoch 1947 – 48 pre Československý červený kríž, liečili sa tu pacienti s tuberkulózou. Neskôr sa sem presťahovalo detské oddelenie Psychiatrickej kliniky FN Bratislava a zriadila sa tu ubytovňa zdravotných a rehoľných sestier.

V barakoch pridelili protetickému oddeleniu pivničné priestory. Bola tam ambulancia lekára, bandážna dielňa (obrázok č. 80), obuvnícka dielňa a pracovisko na meranie a skúšanie korzetov a protéz.

história ortopedickej techniky na Slovensku

V období 70. rokov sa na pracoviskách robilo predovšetkým meranie, skúšanie a odovzdávanie pomôcok, ktoré sa vyrábali v PROTETIKE, n. p. Niektoré druhy jednoduchých pomôcok, ako brušné pásy, bedrové pásy a ortopedické vložky sa postupne začali vyrábať priamo na oddelení. Na oddelení pracovali koncom 70. rokov lekári MUDr. Silvia Vajcziková a MUDr. Jozef Kordoš, ktorý sa zaoberal najmä aplikáciou ortéz trupu. Neskôr obaja odišli na I. ortopedickú kliniku Bratislava (I. OK). MUDr. Kordoš však s oddelením naďalej úzko spolupracoval pri aplikácii korzetov po operáciách chrbtice.

V roku 1978 sa otvorili nové priestory na Togliattiho ulici 12 – 14 v Petržalke (neskôr premenovaná na Romanovu ulicu). Sem sa presunulo meranie obuvi, vložiek, šitie pásov a expedícia pomôcok (teda balenie hotových pomôcok a zasielanie pacientom). Pracovali tu technici – obuvníci Dionýz Puha a Jozef Mehes, technička Daniela Szőkeová a expedientky Katarína Hazyová, Mária Machajová a Mária Titková.

V roku 1981 v bandážnej dielni na Bazovej ulici pôsobili Jozef Gonda ako majster, ďalej Helena Babulicová, Kvetoslava Padychová, Daniela Ondrušová a Ľudovít Valachovič. Okrem toho tam bola obuvnícka dielňa – Michal Nagy a Jozef Mehes, vložky vyrábal Anton Havran, okrem nich tu pracovali ešte mechanik Ján Matlák a krátky čas aj Ferdinand Huziek, ktorý bol už vtedy dôchodca. Nachádzali sa tu tiež priestory na meranie – sadrovanie, skúšanie a odovzdávanie korzetov a protéz. Tieto práce zabezpečovali techničky Juliana Kodayová, Stanislava Poláková, Katarína Vasilková, Katarína Šefčíková a Eva Slováková.

Na Bazovej ul. bola zriadená ambulancia lekára, kde ordinoval MUDr. Martin Slivka, neskôr v 80. rokoch MUDr. Blažena Brozmanová, CSc. a MUDr. Ján Koreň.

Celkovo boli tieto pivničné priestory pre zdravotnú starostlivosť nevyhovujúce – tmavé, zle vetrané, napriek opakovanej dezinsekcii sa v nich stále vyskytovali šváby. Niekedy po väčšom daždi pretiekla voda z kanalizácie a zamestnanci museli chodiť po tehlách a doskách. Neboli tam žiadne čakárne pre pacientov, iba 1 – 2 stoličky na chodbách, viac sa ich nezmestilo.

Na Záhradníckej ulici 7 oproti Justičnému palácu bola ambulancia primára, výroba tzv. trubkových protéz, meranie pomôcok a administratíva. Pracoval tu Jozef Machaj, Miroslav Krajčovič, Jozef Ondruš, bratia Jambrichovci, Ľudovít Čermák a František Brenner.

história ortopedickej techniky na Slovensku

história ortopedickej techniky na Slovensku

Celý pracovný kolektív protetického oddelenia v Bratislave v roku 1980 je na obrázku č. 83 urobenom na oslave pri príležitosti získania bronzového odznaku Brigády socialistickej práce. Starší technici chodili na tzv. výjazdy do miest v oblasti bývalého Západoslovenského kraja. Výjazdy trvali niekoľko dní a technici v niektorých mestách prespávali. Navštevovali pacientov v zdravotníckych zariadeniach, ale aj u nich doma, aby im odmerali, alebo odovzdali pomôcky. Na výjazdy chodili predovšetkým služobne starší technici – Ján Jambrich, ktorý bol vtedy vedúcim technikom, Jozef Machaj, Miroslav Krajčovič a Jozef Ondruš.
V 70. – 80. rokoch to bolo približne 20 výjazdových miest (na celom Slovensku ich bolo asi 40).

história ortopedickej techniky na Slovensku

V roku 1984 nastala pre oddelenie významná zmena – pribudli nové pracoviská – Szabova ulica (neskôr Blumentálska) a najmä Svätoplukova 1 – 3, kde oddelenie malo celé zvý- šené prízemie. Toto pracovisko sa stalo „hlavným stanom“ oddelenia. Priestorov bol dostatok, a preto sa mohlo zrušiť pracovisko na Záhradníckej ulici. Dostatočné priestorové zázemie viedlo k zintenzívneniu úsilia o preberanie výroby pomôcok z PROTETIKY na oddelenie.

Na začiatku 80. rokov sa na bratislavskom oddelení (ako jedinom na Slovensku) začali používať pri výrobe pomôcok nízkoteplotné termoplasty. Bolo to najmä zásluhou primára MUDr. M. Slivku, ktorý najskôr so sestričkami a neskôr s technikmi vyrábal ortézy predkolenia typu Sarmiento a ortézy DK pre deti (obrázok č. 84). Okrem toho realizoval prvé okamžité protézovanie pacienta na operačnom stole na I. OK na Hlbokej ulici.

história ortopedickej techniky na Slovensku

V tomto období sa začali na bratislavskom oddelení viac vyrábať moderné endoskeletové (trubkové) protézy DK (obrázok č. 85),

1 – 2 razy ročne sa vyrobili myoelektrické protézy HK (obrázok č. 86).

história ortopedickej techniky na Slovensku

V roku 1983 musel primár MUDr. E. Duda odísť do invalidného dôchodku a primariát po ňom prevzal MUDr. M. Slivka, ktorý túto funkciu zastával až do roku 1992, hoci v roku 1990 odišiel pracovať na Maltu. V roku 1992 sa stal primárom MUDr. Ján Koreň. Oddelenie viedol do roku 2003, keď vznikla Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava a on sa stal jej riaditeľom.

Koniec úryvku, pokračovanie v ďalšom diely.

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

Zdroj fotografií a grafík:

Obrázok 77: Archív fotiek MUDr. Jana Spišáková

Obrázok 78, 82, 83: Archív fotiek Jozef Ondruš

Obrázok 79, 84: Archív fotiek MUDr. Ján Koreň

Obrázok 80: Archív fotiek Kvetoslava Padychová

Obrázok 81: Archív fotiek Stanislava Poláková

Obrázok 85, 86: Näder, Hans. 2011. Otto-Bock-Prothesen-Kompendium : Prothesen für die obere Ex- tremität. Calbe : Cuno Verlag, 2011. 259 s. ISBN 978-3-935971-58-4

 

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This