Ortopedický magazín logo

Reklama

Perspektívy neurotechnológií v diagnostike a liečbe 

Perspektívy neurotechnológií v diagnostike a liečbe 

Máte problém s pamäťou? Neviete sa sústrediť? Vaše dieťa nosí zlé známky a dlhodobo neviete prísť na príčinu? Chcete sa zlepšiť v cudzom jazyku, naučiť sa zvládať stres či vlastné telo v prospech lepšieho športového výkonu, alebo sa len skrátka chcete naučiť pracovať s vlastným mozgom? Odpoveď možno nájdete v neurotechnológii. Informácie o tejto metóde nám poskytol Ing. Daneš Koťátko, ktorý sa venuje výskumu, výrobe a testovaniu prístrojov z oblasti neurotechnológií.

Ing. Daneš Koťátko

Rozhovor nám poskytol Ing. Daneš Koťátko

  • V  oblasti neurotechnológií pracuje od roku 2009
  • Zastáva funkciu generálneho riaditeľa organizácie Dynamické obchodní služby, spol. s r. o. Praha, ktorá sa zaoberá výskumom, výrobou a testovaním prístrojov z oblasti neurotechnológií
  • V mene organizácie sa partnersky spolupodieľa na riešení medzinárodného projektu vzdelávania v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby menej frekventovanými metódami. Jeho doménou sú najnovšie neurotechnológie.
  • V záujme šírenia najnovších poznatkov vedeckých výskumov z oblasti neurotechnológií v medicínskej starostlivosti je Ing. Daneš Koťátko v súčasnosti zapojený do medzinárodného projektu spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ na podporu odborného vzdelávania a prípravy – spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov pod názvom „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na využitie menej frekventovaných metód“, ktorý koordinuje jedno z dvoch zúčastnených pracovísk Slovenskej republiky podieľajúcich sa na tomto projekte.

Ortopedický magazín: Mohli by ste nám predstaviť neurotechnológie? O čo ide a aké sú možné diagnostické, liečebné, prípadne rehabilitačné účinky neurotechnológií na ľudský organizmus?

Ing. Daneš Koťátko: Neurotechnologie je věda, která spojuje poznatky medicíny, psychologie a pokroky biolékařské techniky. Jejím cílem je rozvoj a optimalizace kognitivních, intelektuálních a emocionálních funkcí člověka. Optimalizuje práci mozku pomocí neurotechnologických digitálních přístrojů, ale i ostatních modalit, jako činnosti srdeční, svalové, teploty a odporu kůže, dýchání a pod. Trénujeme zejména stavy vrcholné koncentrace a relaxace.

Ortopedický magazín: Ako aktuálne v praxi najčastejšie využívate tieto metódy?

Ing. Daneš Koťátko: Nejčastějšími pacienty jsou děti s poruchou pozornosti, paměti, učení, emočními problémy. Mezi dospělými klienty převažují depresivní stavy, úzkosti, poruchy spánku, stres, vyhoření nebo bolesti hlavy. Přicházejí k nám také studenti nebo lidé, kteří se chtějí naučit další cizí jazyk, zlepšit se ve sportu, nebo udržet své pracovní místo. Mnohdy prodělali virózy, nebo jiná onemocnění a mají problém se spánkem, s pozorností, pamětí dlouhodobou i krátkodobou, úzkostí, depresí a emocemi.

Jednou z nejvíce používaných neurotechnologických metod je EEG Biofeedback, který pomáhá i při vážných onemocněních mozku, jako například epilepsii, mozkové mrtvici, dětské mozkové obrně, ADHD, ADD, nebo autismu.

Ortopedický magazín: Prečo má spoločnosť toľko ťažkostí, pri ktorých hľadá pomoc? 

Ing. Daneš Koťátko: Máme větší problémy s pozorností a jejím udržením. Těch důvodů je několik, uvedu některé z nich: žijeme v informační době a mozek denně zpracuje mnohonásobně více informací, než v 20 století. Nežijeme ve shodě s rytmem dne a noci, chodíme spát pozdě a pracujeme dlouho do noci.

A co se děje s naším mozkem? Jeho práce je neharmonická, nastávají biochemické změny, týkající se hlavně neurotransmiterů, které jsou nadměrně namáhané. Ráno vstáváme unavení, cestou do práce na nás působí mnoho stresorů již na začátku dne a přicházíme do práce unavení. A je nemožné podat vysoký výkon.

Proto by měl každý moderní člověk posilovat nejen své tělo, ale také trénovat mozek, aby si udržel dobrou formu po celý život. A to v povědomí lidí není. Myslím si, že budoucnost bude právě o tom, jak zabránit přetížení a vyčerpání organismu. Musíme žít víc v souladu s přírodou. Nečekat, až přijde syndrom vyhoření, ale preventivně mozek i tělo trénovat.

Náš fyziologický stav má svůj obraz v EEG, proto se někdy metoda nazývá EEG Biofeedback. U zdravých lidí trénujeme hlavně koncentraci a emoční rovnováhu, protože to jsou základy pro dobré výsledky v práci i doma.

Perspektívy neurotechnológií v diagnostike a liečbe 

Ortopedický magazín: Ako si môžeme predstaviť takýto tréning?

Ing. Daneš Koťátko: Metoda je neinvazivní a velmi příjemná. Hrajete počítačovou hru, kterou neovládáte klávesnicí nebo myší, ale svým mozkem. Tyto hry rádi hrají i manažeři, protože si odpočinou od svých každodenních starostí. Používáme i tréninky multimodálního biofeedbacku, kde pomocí čidel na těle pacienta optimalizujeme svalovou činnost, dýchání, srdeční činnost, stres, teplotu. Pacient vidí na obrazovce v reálném čase, jak pracuje celé jeho tělo a může tréninkem okamžitě optimalizovat své tělesné funkce.

Ortopedický magazín: Kde vidíte využitie týchto metóda v budúcnosti? V akých iných oblastiach sa môžu ešte neurotechnológie preventívne, diagnosticky a terapeuticky uplatniť?

Ing. Daneš Koťátko: Neurotechnologické metody jsou bezlékové metody a snižují vždy medikaci u pacienta. Když se máme soustředit, potřebujeme, aby v EEG vystupovaly rychlé vlny. Pokud náš mozek správně pracuje, dostáváme odměnu v podobě zvukových nebo zrakových signálů.

Uvedu i několik příkladů ze zahraničí: EEG Biofeedback je součásti mentálních tréninků v londýnské Královské akademii pro herce a balet, mozek trénují hráči pokeru a šachisté, špičkoví sportovci ‒ od golfistů, přes olympijské atlety, fotbalové kluby AC Milan, Real Madrid, Chelsea, tenisté, basketbalisté, střelci. Mozek trénuje i Michael Phelps, americký plavec s ADHD, světový rekordman v plavání a mnohonásobný olympijský vítěz, ale i mnoho jiných sportovců. Máme pro každé sportovní odvětví specializované tréninky i přístroje.

Mozek je ve stresu zablokovaný, a to především jeho přední část (Beta2 frekvence), která ovládá celý mozek. Ve stresu jdou všechny zásoby organismu ke svalům. A to proto, abychom byli schopni utíkat, nebo bojovat, ale určitě ne myslet. Dnes se o metodu zajímají zdravotní pojišťovny a zaměstnavatelé, protože novela zákoníku práce ukládá zaměstnavatelům povinnost předcházet stresu na pracovišti. Prostřednictvím EEG Biofeedbacku a multimodálního biofeedbacku optimalizujeme spánkovou činnost, emoce, relaxaci, schopnost učit se, kognitivitu a snižujeme i stres. Biofeedback je metodou bezlékové nápravy. Můžete sledovat z tréninku na trénink stav svého organismu a jeho optimalizaci bez vedlejších účinků.

Představte si takovou situaci, kdy jdete se svým dítětem k lékaři. Nechce se učit, už nemáte trpělivost, protože ho učíte doma už pátý týden násobilku a pořád ji neumí, zlobí, je nepozorné, impulzivní, ve škole jsou na něj jen stížnosti. Lékař dítě vyšetří, předepíše lék na zklidnění, ale to situaci nezlepší. Co dělat? Čas plyne a vy místo toho, abyste si doma odpočinuli od starostí po zaměstnání, se dennodenně rozčilujete při psaní úkolů. Je na to rada? Ano je. Je nutné vědět, jaká je příčina toho, že dítě má problémy v učení. Lenost? Neschopnost? Nemoc? Hodně vám napoví odborné vyšetření v neurotechnologické ordinaci. A nejen to. Odborník napíše pro vaše dítě cílenou nápravu, a ještě vás poučí, jak se správně s dítětem učit, jak motivovat, jak se radovat z jeho úspěchů.

Učíme se mozkem, a proto je nutné také mozek naučit správně udržovat pozornost a jak se správně učit. Každé cvičení mozku zlepšuje plasticitu mozku, ale díky snižování stresu a optimalizaci mozkové činnosti i imunitu a IQ.

Perspektívy neurotechnológií v diagnostike a liečbe 

Ortopedický magazín: Prídem k dlhodobému riešeniu?

Ing. Daneš Koťátko: Naše práce není jen s přístroji, je to také práce edukační. Člověk, který k nám přijde, očekává, že ho naučíme, co má se svým stresem dělat. Terapie, na které přicházejí manažeři, jsou ještě doplněny o tréninky, které si může každý provést i doma. Nejdůležitější je vstupní diagnostika pomocí lékařských metod EEG a QEEG (mapa mozku). Efektivita neurotechnologií v praxi přináší zlepšení soustředění, až o 100 %. U syndromů, ADHD, ADD, poruch pozornosti potom zlepšení o 65 % až 75 %.

V současné době se podílíme na vývoji a testování přístrojů pro nosální stimulaci s laserovými elektrodami pro trénink mozku. Zlepšují okysličení mozku, reologii krve, snižují tlak a tepovou frekvenci. Navíc optimalizují různé stavy po prodělaných nemocech u dětí a dospělých i formou frekvenční stimulace již za 15 ‒18 min. Výsledky testů potvrzují vysokou účinnost těchto přístrojů pro rehabilitaci a jsou vhodné i pro pacienty trpící degenerativním onemocněním mozku. Udělali jsme na tento typ přístroje i studii a zařadili do probandů děti i dospělé. Studie ukázala, že všichni probandi zlepšili svoji mozkovou činnost a snížili míru svého stresu za 30 dní při třech trénincích denně v průměru o 28 %.

Ortopedický magazín: Skúsenosti s touto metódou posúvate ďalej v rámci vzdelávacieho projektu; prečo je dôležité vzdelávať o neurotechnológii a kde očakávate jej ďalšie uplatnenie?

Ing. Daneš Koťátko: Rychlý vývoj nejen v oblasti neurotechnologií a  technologický pokrok všeobecně zvyšuje nárok na další vzdělávání zejména u lékařů a návazných profesí pedagogů na všech úrovních škol. Je nutno vzít v úvahu, že současná medicína řeší následky nemocí a velmi málo se věnuje prevenci a také bezlékovým neinvazivním komplexním metodám a postupům. Neurotechnologie dominantním způsobem zlepšují diagnostiku nemocí a jejich příčin. Umožňují i přeléčení nemocí bez léků. Je nutno však zohlednit všechny biomarkery ideálně propojením jiných alternativních metod, které umožní komplexní multiprofesionální přístup k léčbě pacientů.

Je předpokládána i vysoká míra inovací, synergie a průniků mezinárodního programu Erasmu + mezi obory akupunktury, rehabilitace, akustiky a neurotechnologií.

Spomínaný medzinárodný projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ na podporu odborného vzdelávania a prípravy – spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov pod názvom „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na využitie menej frekventovaných metód“.

Redakcia

Foto: Envato Elements, Archív Ing. Daneš Koťátko

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This