Ortopedický magazín logo

Reklama

Osteoporóza: Nenechajte si vykrádať svoje kosti. Prevencia, diagnostika a liečba

osteoporoza

Osem zlomenín za minútu – k tomuto číslu dôjdeme, keď si pozrieme najnovšie európske štatistiky osteoporózy, čiže rednutia kostí. Väčšinou si toto ochorenie všimneme až v pokročilejších štádiách, kedy nás naň upozornia bolesti chrbta, zníženie telesnej výšky či zhrbenie sa v oblasti hrudnej časti chrbtice. Dá sa však osteoporóza odhaliť skôr? A aké možnosti liečby máme k dispozícii?

Riziko osteoporózy netreba podceňovať

Včasné príznaky osteoporózy sa odhaľujú ťažko. Aj preto sa tejto diagnóze hovorí „tichý zlodej kostí“. Jej nebezpečenstvo tkvie v tom, že aj po úplne banálnych úrazoch či pádoch môže dôjsť k zlomenine. Ako nám povedala MUDr. Elena Ďurišová, primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci a odborná garantka pre prevenciu a podpornú liečbu osteoporózy v Kúpeľoch Lúčky, hoci vo väčšine prípadov sú tieto zlomeniny dobre liečiteľné, i tak predstavujú značné riziko: „Z hľadiska pacienta sú najrizikovejšie predovšetkým zlomeniny krčka stehnovej kosti. Až 15 až 20 % chorých do roka zomiera na komplikácie. Z tých, ktorí akútny stav prežijú, prakticky polovica zostáva pohybovo obmedzená, odkázaná na lôžko alebo sociálnu starostlivosť.“

MUDr. Elena Ďurišová sa pacientom s osteoporózou venuje už viac ako 25 rokov.

Osteoporózu je nutné odhaliť včas

Ako? Podľa MUDr. Ďurišovej je riešením najmä aktívne vyhľadávanie pacientov s rizikovými faktormi v populácii a ich odoslanie na osteologické vyšetrenie.

Dá sa povedať, že diagnostika osteoporózy je komplexná záležitosť. Vyhodnocujú sa:

 • klinické príznaky (ťažkosti pacienta, subjektívne a objektívne príznaky ochorenia),
 • zobrazovacie metódy (denzitometria, RTG…),
 • laboratórne ukazovatele (hladiny vápnika v sére a v moči, vitamínu D, parametre aktivity procesu – tzv. kostné markery).

„Po vykonaní týchto vyšetrení je iba v niektorých špecifických situáciách nutné prikročiť k invazívnej diagnostickej metodike – kostnej biopsii. Ide o odobratie kostného materiálu s následným histologickým vyšetrením“, upresňuje odborníčka.

Meranie hustoty kostnej hmoty

„Zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy je denzitometria, ktorá stanoví množstvo kostnej hmoty, čiže denzitu kostí“, pokračuje MUDr. E. Ďurišová. „Toto vyšetrenie dokáže tak odhaliť včasné štádiá rednutia kostí, ako aj pri kontrolných vyšetreniach nás informovať spolu s ďalšími metodikami o úspešnosti komplexnej liečby. Denzitometriu odporúča absolvovať:

 • ak sú u pacienta prítomné rizikové faktory
 • pri dosiahnutí 65. roku veku ženy a 70. muža (i bez rizikových faktorov)

Rizikové faktory

 • výskyt osteoporózy u rodičov,
 • nástup menopauzy – zánik menštruácie po prechode – pred 45. rokom,
 • nízka telesná hmotnosť,
 • liečba steroidnými hormónmi (častá pri liečbe reumatoidnej artritídy, astmy…) a hormónmi štítnej žľazy,
 •  fajčenie,
 • alkoholizmus,
 • telesná nečinnosť, málo aktívny spôsob života,
 • nedostatočný príjem vápnika v strave alebo jeho nedostatok v detstve,
 • chronické ochorenia tráviaceho traktu, pečene, obličiek, žliaz s vnútornou sekréciou,
 • a iné.

Liečba osteoporózy

MUDr. Elena Ďurišová dáva na prvé miesto spoluprácu pacienta s lekárom – osteológom a ďalším ošetrujúcim personálom: „Je známe, že liečba osteoporózy musí byť komplexná, pravidelná a dlhodobá. Chorý by mal byť oboznámený s podstatou „svojej“ osteoporózy a poučený tak o všeobecných zásadách životosprávy, ako aj o užívaní liekov proti osteoporóze“, vysvetľuje. „Lieky proti osteoporóze sa podľa mechanizmu účinku delia na skupinu liekov brzdiacich odbúravanie kostí a lieky podporujúce novotvorbu kostí.“ Pri sekundárnej osteoporóze je potrebné liečiť choroby, ktoré podporujú vznik a rozvoj osteoporózy.

Dostatočný prívod vápnika a vitamínu D

Mnohé z faktorov, ktoré vedú k vzniku osteoporózy, nevieme ovplyvniť. Čo však ovplyvniť vieme, sú prívod vápnika, vitamínu D a zdravý životný štýl. Vápnik, alebo kalcium, je základnou stavebnou zložkou kostí, dospelý človek by ho mal denne prijať 800 – 1200 mg. Môže sa stať, že toto množstvo nedokážeme získať z prijatej stravy. „Bolo zistené, že u nás je priemerný príjem kalcia potravou u detí a dospelých osôb do 65 rokov len polovičný v porovnaní s odporúčaným množstvom, u starších ľudí dokonca len štvrtinový“, varuje primárka E. Ďurišová. V takýchto prípadoch je potrebné doplniť príjem medikamentami s obsahom vápnika. S vápnikom ide ruka v ruke vitamín D, ktorý podporuje jeho vstrebávanie a využitie. Odborníčka odporúča pacientom s osteoporózou denne prijímať 1000 IU (medzinárodných jednotiek) a v prípade nízkych hladín podávať aj vyššie dávky vitamínu D podľa aktuálnych hodnôt.

Hýbte sa, vaše kosti budú pevnejšie

Osteoporóza je civilizačným ochorením. Dá sa jej však predchádzať – napríklad aj životným štýlom, ktorý zahŕňa aktívny pohyb. Samozrejme, primeraný veku a stavu chorého. „Mechanická záťaž totiž podporuje tvorbu kostí a brzdí ich odbúravanie“, vysvetľuje MUDr. Elena Ďurišová. „K dostatočnej záťaži kosti obyčajne nestačí pohyb v bežnom živote, je nutné cielené cvičenie v kombinácii s aspoň polhodinovou chôdzou denne.

Výborným pomocníkom sú cvičenia uvedené v publikácii s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí – špeciálne cvičebné zostavy“, ktoré znižujú nielen bolesti v oblasti chrbtice, ale zlepšujú aj kostné parametre. Spočiatku je ideálne jednotlivé cviky vykonávať pod dohľadom fyzioterapeuta a potom pokračovať v domácom prostredí. Zlepšíte si tak stabilitu a koordináciu, vďaka ktorým lepšie predídete pádom.

 

publikácia osteoporoza

V publikácii nájdete nielen informácie o ochoreniach pohybového aparátu, ale aj rady o ich
komplexnej liečbe, vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení. CD obsahuje cvičenia:

1. cvičenie so samonapravovacími prvkami, sterilita – podľa Mojžišovej (modifikácia),
2. panvové dno, inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“
3. osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej.

Nechoďte k lekárovi až keď je neskoro

Počet zlomenín na podklade osteoporózy vo svete stále stúpa. „Pokiaľ sa osteoporóza včas správne nediagnostikuje a komplexne nelieči, riziko vzniku ďalšej zlomeniny narastá s každou novou zlomeninou“, hovorí primárka E. Ďurišová. Pacienti do ambulancií často prichádzajú neskoro. „Štúdia, do ktorej bolo zapojených viacero európskych krajín vrátane Slovenska, ukázala, že v populácii starších žien je vysoké percento (až 75%) neliečených pacientok so zvýšeným rizikom zlomeniny. Znamená to, že len 1 zo 4 žien so zvýšeným rizikom zlomeniny sa momentálne lieči na osteoporózu. Preto neustále zdôrazňujem nutnosť včasnej diagnostiky s nadväznosťou na komplexnú liečbu osteoporózy, čo môžeme dosiahnuť len správnou motiváciou pacienta a najmä vzájomnou spoluprácou,“ uzatvára odborníčka.

Autor: Jana Krajčovičová

Foto: Archív E. Ďurišovej, Envato Elements,

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This