Ortopedický magazín logo

Reklama

Detská mozgová obrna a liečba botulotoxínom

Detská mozgová obrna a liečba botulotoxínom

Spasticita, alebo stuhnutie svalov, je jeden z hlavných problémov detskej mozgovej obrny. Je spôsobená zvýšením tonických napínacích (strečových) reflexov, ktoré je závislé na rýchlosti pasívneho natiahnutia. Detská mozgová obrna a liečba botulotoxínom nie je pre lekárov nová téma, napriek tomu štúdie prinášajú stále nové poznatky o pozitívnych účinkoch botulotoxínu pre týchto pacientov. 

Čo je to botulotoxín?

Botulotoxín (botox, toxín botulínu-A) je látka tvorená baktériou Clostridium botulinum, od ktorej sa dá vyčistiť a následne efektívne použiť na zníženie spasticity v konkrétnych svalových skupinách. Keďže perorálne podávané lieky nie je možné zamerať na konkrétnu oblasť spasticity, botulotoxín sa podáva injekčne, vďaka čomu je účinnejší.

Botulotoxín blokuje chemický signál medzi nervami a svalmi, vďaka ktorému sa daný sval sťahuje alebo napína. To poskytuje spoľahlivú úľavu od príznakov spasticity vrátane bolesti a stuhnutosti svalov. 

Botulotoxín v roku 1988 prvýkrát aplikoval americký ortopedický chirurg Lewis A. Koman. Niekoľkým zo 73 pacientov so spastickou formou DMO podal botox, iným placebo. Sledoval ich reakcie a účinnosť botulotoxínu, ktorá sa prejavila opakovane trikrát za sebou. Vďaka tomu sa Komanova aplikácia zaradila medzi účinné prostriedky v boji proti spasticite DMO. 

Detská mozgová obrna a liečba botulotoxínom

Aké sú dlhodobé účinky liečby botulotoxínom? 

Pozitívne účinky liečby spasticity DMO botulotoxínom potvrdila aj nedávna štúdia uverejnená v časopise Child’s Nervous System, ktorý je od roku 1972 oficiálnym časopisom Medzinárodnej spoločnosti pre pediatrickú neurochirurgiu (ISPN). 

Podľa tejto štúdie injekcia botoxu do svalov dolných končatín zlepšuje svalový tonus, pohyb a chôdzu u detí so spastickou mozgovou obrnou a jej účinok trvá až tri mesiace bez ohľadu na počet ošetrení. Pôsobnosť však ovplyvňuje vek pacienta, typ DMO a stupeň celkového poškodenia. 

Hoci aj predchádzajúce štúdie podporovali vysokú účinnosť liečby botulotoxínom, len veľmi málo z nich hodnotilo dlhodobé účinky u pacientov s DMO. Do tejto konkrétnej štúdie bolo v rokoch 2004 až 2010 zaradených 60 detí so spastickou DMO vo veku 2 – 16 rokov:

  • 30 tetraplegických pacientov (postihnutie svalov všetkých končatín), 
  • 20 diplegických pacientov (stuhnutosť svalov nôh) a
  • 10 hemiplegických pacientov (postihnutých je iba jedna strana tela).

Výsledky štúdie 

Pacienti dostávali jednu až osem botoxových injekcií do svalov dolných končatín počas šiestich rokov, a to v intervaloch 3 až 66 mesiacov. Výsledky odhalili, že účinky jedného ošetrenia trvali tri mesiace a tento výsledok bol nezávislý od počtu podaných injekcií.

Zlepšenie svalového tonusu a rozsahu pohybu s predĺženým kolenným kĺbom bolo vyššie u detí s hemiplégiou v porovnaní s deťmi s diplégiou. Zlepšenie rozsahu pohybu s ohnutým kolenom bolo zas vyššie u detí so závažnejším motorickým poškodením.

Štúdia takisto ukázala, že s pribúdajúcim vekom pacientov sa znižovalo zlepšenie chôdze spojené s liečbou botoxom. Najlepšie výsledky dosahovali deti do 7 rokov s hemiplégiou a väčším poškodením ako úroveň 1 na stupnici systému GMFCS (Gross Motor Function Classification System), ktorý rozdeľuje hrubú motoriku u detí a mladých ľudí do 5 rôznych úrovní. 

Detská mozgová obrna a liečba botulotoxínom

Výhody liečby botulotoxínom

Medzi najväčšie benefity liečby botulotoxínom patria:

  • výrazne zlepšenie chôdze,
  • zlepšenie spôsobu a rozsahu pohybu,
  • zníženie bolesti stuhnutého svalstva,
  • zníženie spasticity a uľahčenie strečingu,
  • lepšie znášanie rovnátok,
  • možné oddialenie chirurgického zákroku, kým nie je pacient starší,
  • zlepšenie nezávislého použitia horných končatín pre dokončenie ADL testov (Barthelovej test základných činností).

Prvé výsledky liečby botulotoxínom sa prejavia do piatich dní s maximálnymi výsledkami tri až štyri týždne po injekcii. Botulotoxín zvyčajne poskytuje úľavu od spasticity v konkrétnom svale po dobu tri a viac mesiacov, potom si pacienti začnú všímať postupné slabnutie jeho účinkov v priebehu niekoľkých týždňov. Vtedy môže lekár aplikovať ďalšiu injekciu. Botulotoxín sa nemôže podávať častejšie ako každé tri mesiace.

Peter Barnáš

ZDROJE:

Foto: Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This