Ortopedický magazín logo

Reklama

Ortopedické zranenia a ich psychologické následky u človeka 

Ortopedické zranenia

Psychické a fyzické zdravie spolu veľmi úzko súvisia. Ak sme v psychickej pohode, vplýva to aj na našu telesnú schránku a naopak, ak sa cítime v dobrej fyzickej kondícii, prosperujeme aj mentálne. Aké dlhodobé psychologické účinky majú traumatické ortopedické zranenia na človeka?

Psychologické faktory a následky zranení

Muskuloskeletálne zranenia (zranenia pohybového aparátu) sú častokrát nepredvídanými udalosťami, ktoré v okamžiku zmenia život človeka. Medzi tieto vážne poranenia patria napríklad mnohopočetné zlomeniny a amputácie. 

Fyzická rehabilitácia sa tradične zameriava na riešenie funkčných deficitov po traumatickom poranení, pritom však na povrch vypláva množstvo psychologických faktorov, ktoré môžu dramaticky ovplyvniť akútne a dlhodobé zotavenie pacienta.

Pacienti, ktorí prežili takýto typ zranenia, bežne trpia:

 • postraumatickým stresovým syndrómom,
 • depresiou,
 • úzkosťami.

Viac ako 50 % pacientov, ktorí utrpeli zranenie pohybového aparátu, zažíva psychické ťažkosti. Tie môžu pretrvávať aj desaťročia po liečbe fyzického zranenia. Kľúčovými sú včasná identifikácia pacientov a hľadanie možností, ktoré pomáhajú ľuďom s traumou orientovať sa v krátkodobom i dlhodobom horizonte uzdravenia.

Prepojenie zranení a psychiky pacientov

Poranenia pohybového aparátu často vedú k chronickým bolestiam a dlhodobému postihnutiu. Z nedávneho článku, ktorý publikoval americký ortopéd Dr. Matthew Ciminero v Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons (JAAOS), vyplýva, že:

 • medzi pacientami, ktorí utrpeli ťažké poranenie dolných končatín, trpela takmer polovica rôznymi psychologickými stavmi po troch mesiacoch od zranenia,
 • 42 % z nich trpelo psychologickými stavmi po dvoch rokoch od zranenia,
 • na začiatku liečby iba 12 % pacientov uviedlo, že využili akékoľvek služby súvisiace s duševným zdravím,
 • do 24 mesiacov sa tento počet zvýšil iba na 22 %,

Štúdia tiež ukázala, že vo veku 50 rokov utrpí 53,2 % žien a 20,7 % mužov určitú formu zlomenín. Psychologické faktory sa môžu prejaviť čoskoro po zranení, ale aj mnoho mesiacov po ňom, a to aj po niekoľkonásobnej lekárskej kontrole.

Ortopedické zranenia

Depresie, fóbie a traumy

Z rovnakej štúdie vyplynula až 32,6 % prevalencia depresie po akútnom ortopedickom zranení. Výsledky tiež ukázali 38 % nárast úzkostných porúch pri rôznych fóbiách súvisiacich s týmito zraneniami. 

U pacientov s príznakmi stredne ťažkej a ťažkej depresie po 12 týždňoch od prepustenia z nemocnice došlo k zvýšeniu neočakávaných nežiaducich udalostí, ktoré si dokonca vyžadovali readmisiu (opätovné prijatie). Čo sa týka posttraumatického stresového syndrómu, ten sa objavoval niekde v rozmedzí 20 % – 51 % u pacientov po zranení pohybového aparátu.

Z prieskumu, ktorý vyplnilo 350 ortopedických chirurgov vyplynulo, že 60 % z nich s veľkou pravdepodobnosťou pošle svojich pacientov liečiť sa na psychologické problémy súvisiace s ich zranením. Psychologické potiaže pritom u pacientov spozoruje až 90 % z nich. Prečo viac ortopédov neposiela svojich pacientov na psychologickú liečbu? 

V odôvodneniach ortopedických chirurgov sa opakuje nedostatok času, stigmy spojené s duševnými chorobami a neistota, ako to pacientom oznámiť. Lepšia výučba chirurgov o dostupných zdrojoch psychologickej liečby by určite zvýšila dôveru a kompetencie pri zvládaní psychického zdravia svojich pacientov. 

Ako zlepšiť duševné a fyzické zdravie pacientov?

Medzi overené spôsoby krátkodobého (akútneho) uzdravenia sa patrí napríklad:

 • holistický prístup (nazeranie na problém ako celok),
 • pastorácia (duchovný prístup),
 • práca so základnými zručnosťami pacientov,
 • testy všímavosti,
 • návšteva vrstovníka/kamaráta,
 • rôzne vzdelávacie aktivity.

Dlhodobé fyzické a duševné zdravie sa dá zlepšiť účasťou na rôznych stretnutiach s ľuďmi s podobnými zraneniami a skúsenosťami, návštevou podporných skupín a terapeutických stretnutí. 

Redakcia

 Zdroje:

Foto: Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This