Ortopedický magazín logo

Reklama

Udržujte deti aktívne aj počas jesene

Jeseň

Zlepšená nálada, zdravý vývin či psychická pohoda. To všetko dokážete zabezpečiť deťom primeranou pohybovou aktivitou počas jesene.

„Fyzická aktivita a pravidelný pohyb zabezpečujú správne držanie tela a udržujú plný rozsah pohybu kĺbov. Ak sa deti pravidelne hýbu a sú primerane aktívne, podporujú aj svoje psychické zdravie, pretože pri športe sa uvoľňujú endorfíny. Navyše, školáci budú na vyučovaní viac sústredení a budú mať väčšiu chuť rozmýšľať a učiť sa,“ tvrdia Mgr. Otília Ftáčková a Mgr. Katarína Žiačková z Odboru hygieny detí a mládeže z RÚVZ PB.

Vďaka sychravému jesennému počasiu deti trávia viacej času doma. Je preto dôležité ich motivovať k pohybu napríklad aktivitami v prírode, napríklad spoločnými aktivitami, ktoré môže vykonávať celá rodina. „V jesenných mesiacoch začleňte fyzickú aktivitu do života dieťaťa napríklad krátkymi prechádzkami spojenými so zbieraním farebných opadaných listov alebo jesenných plodov, ktoré neskôr môžu deti využiť pri vytváraní rôznych dekorácií,” uviedla Mgr. Zuzana Klinčáková, vedúca Odboru podpory zdravia RÚVZ BA.

6 odporúčaní pre zdravý pohyb detí

  • Zaradiť fyzickú aktivitu do každodenných činností (primeranú veku dieťaťa, s ohľadom na denný režim dieťaťa),
  • pobyt vonku najmenej dve hodiny denne, hýbať sa aspoň 60 minút denne,
  • podporovať deti v obľúbených pohybových aktivitách,
  • zapojenie rodičov do spoločných aktivít s deťmi,
  • prispôsobiť pohybu aj počasiu vhodné oblečenie a obuv,
  • preferovať radšej malé dávky fyzickej aktivity; systematicky, nie nárazovo

Pohybom k lepšiemu zdraviu 

S pohybom radíme začať už v ranom detstve, aby sa pre deti stal rutinou a súčasťou ich každodenného života. Akákoľvek fyzická aktivita, či už deti strávia čas vonku, alebo sa zabavia na pohybovom krúžku, prináša zdravotné benefity. Rozvíja ich kognitívne funkcie, pozitívne ovplyvňuje myslenie a učenie. Podporuje ich zdravý rast, vývoj kostí a posilňuje svalstvo. Ovplyvňuje ich psychickú pohodu.

„Aktívny životný štýl spojený s optimálnou fyzickou aktivitou znižuje stres, smútok alebo naopak agresivitu a zlepšuje samotnú psychickú pohodu. Vhodný pohyb u detí zlepšuje aj kvalitu ich spánku, “ zdôrazňuje docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA.

Podobne aj Mgr. Zuzana Klinčáková, vedúca Odboru podpory zdravia RÚVZ BA, označuje pohyb za významný faktor v boji proti psychickému stresu. „Pravidelne športujúce deti sú vitálnejšie, sebavedomejšie, a tým sa u nich redukuje výskyt pocitu úzkosti. Vďaka športu si deti vytvoria návyky k zdravšiemu životnému štýlu a pocit zodpovednosti za vlastné zdravie. Deti nevyhnutne potrebujú kompenzovať čas strávený sedavou aktivitou,” hovorí odborníčka.

Športy a pohybové aktivity vhodné pre deti  

Deti by mali byť aktívne počas celého dňa, zhodujú sa MUDr. Hana Janechová a docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA. „V škole by mali mať pohyb najmä na hodinách telesnej výchovy a mimo školy sú vhodné športové krúžky alebo individuálne zvolené činnosti ako prechádzky alebo športové hry s priateľmi. Deti môžu byť aktívne v interiéri, kde je však pohyb obmedzený na menšie plochy. Naopak, energiu si môžu vybiť vonku, kde majú možnosť využiť väčšiu plochu na pohyb. Pre deti sú vhodné športové aktivity na ihriskách, napríklad behanie, prípadne futbal alebo gymnastika,“ približujú odborníčky.

Tipy na pohybové aktivity v závislosti od veku: 

Deti predškolského veku: 
●    pohybové hry (napríklad dospelý vysloví rôzne typy farieb a deti robia kroky dopredu, dozadu, doľava, doprava – podľa toho, o aký typ farby ide),
●    hod loptičkou či kruhom na cieľ, jazda na trojkolke alebo bicykli, základy plávania, detské naháňačky,
●    deti trávia väčšinu času vonku, kde je vhodné podporovať vychádzky alebo prirodzené cvičenia na ihriskách,
●    dychové a príležitostné relaxačné cvičenia.

Školáci na 1. stupni ZŠ:
●    do hier sa môže zapojiť hudba, na ktorú žiaci reagujú rovnakými pohybmi,
●    skupinové športové hry ako hádzaná, floorbal, futbal, volejbal alebo tanec a korčuľovanie,
●    využitie školských prestávok na pohybovú aktivitu na ihrisku alebo na priestranných chodbách.

Školáci na 2. stupni ZŠ: 
●    psychomotorické hry, atletické disciplíny, jednoduché cvičenia na náradiach, gymnastické prvky, loptové a iné závodné hry,
●    kolektívne hry ako hádzaná, floorbal, futbal,
●    beh, skákanie cez švihadlo alebo preskakovanie cez prekážky,
●    vhodná je účasť na pohybovo zameraných krúžkoch, napríklad turistický, tanečný alebo akýkoľvek športový krúžok.

Adolescenti: 
●    pohybová aktivita v športovom klube,
●    voľnočasové aktivity, aeróbna telesná aktivita ako rýchla chôdza, beh, gymnastika, plávanie, bicyklovanie, bojové umenia, tenis, lyžovanie,
●    prechádzky, športové hry s priateľmi, ale aj domáce práce, práce na záhrade, či venčenie psa.

„Pri výbere športu pre dieťa pochopiteľne neexistuje jednotné meradlo, každý šport je založený na inom pohybovom aj motorickom základe. Podľa toho, ako sa dieťa odmalička vyvíja a aké prejavuje pohybové sklony, mu následne treba vybrať šport,“ odporúča docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA., s tým, že je dôležité dohliadať na správny pohyb a vykonanie cvikov pri športe.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Redakcia

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This