Ortopedický magazín logo

Reklama

Tübingen (flexná a abdukčná ortéza)

Tübingen (flexná a abdukčná ortéza)

Ortéza Tübingen sa používa pri prirodzenej konzervatívnej liečbe porúch vývoja bedrového kĺbu.

Priebeh korektného vývoja bedra

Osifikácia bedra (obr. 1) sa začína v ranom období plodu v chrupavkovej panve (pelvis), počnúc osifikáciou centra ilium (kraniálne), ischium (dorzálne) a pubis (ventrálne). Všetky tri rastové línie sa stretávajú v strede acetabula. Výsledkom je osifikovaná najskôr vnútorná zóna os ilium a následne vonkajšia zóna smerom k acetabulárnemu labru (červené šípky). 

Ortéza Tübingen
A. Fetálne obdobie B. Neskoršie fetálne obdobie postupná osifikácia C. cca 6 týždeň života, dobrá osifikácia D. 4. mesiac života, normálna osifikácia

Pri patologickom náleze bedra u dojčiat, akou je dysplázia (vykĺbenie) bedrového kĺbu bez nestability (IIa, IIb, IIc stabilná na Grafovej stupnici) sa pristupuje k čo najskoršiemu zahájeniu liečby.  Detský ortopedický chirurg Bob Salter z kanadského Toronta dokázal, že bedrové kĺby detí dozrievajú optimálne za podmienok existujúcich v maternici. Zaviedol pojem ,,ľudská pozícia“, ktorá je ekvivalentom ,,prirodzenej polohy“, tela dieťaťa ako v maternici.  Túto polohu zabezpečujú flexné a abdukčné ortézy.

Do tejto skupiny spadá aj Tübingen ortéza. Jej funkcia spočíva v zabezpečení a v prípade potreby aj v možnosti korigovať a udržiavať kontrolovanú polohu, ktorá predstavuje polohovanie bedrových kĺbov najmenej v 90°-stupňovej flexii a v miernej abdukcii cca 30°- 45° stupňov. 

Ortéza Tübingen

Konštrukčný typ ortézy pozostáva zo stehenných objímok, ktoré sú navzájom prepojené ramennými popruhmi s aplikovaným korálkovým systémom. Ten zabezpečuje cielené polohovanie bedrových kĺbov v požadovanej flexii bez negatívnych vplyvov na chrbticu. Stupeň abdukcie je nastaviteľný pomocou rozpernej tyče, ktorá je fixovaná na stehenných objímkach z mediálnej strany. Tá sa nastavuje do požadovanej abdukcie a súčasne zabraňuje nekontrolovanému zvyšovaniu jej stupňa.

Deti počas prvých týždňov a mesiacov života rastú veľmi rýchlo. Ortéza na podklade pravidelných kontrolných vyšetrení zabezpečuje jej komplexné modifikovanie do požadovaných polôh. 

Tübingen

Optimálnu liečebnú terapiu z pohľadu denného režimu aplikovania ortézy a samotnej dĺžky terapie určuje odborný lekár na základe klinických vyšetrení.

Vďaka spoľahlivému a cielenému nastaveniu ortézy a jej možnosti modifikácie sa dokázala veľmi vysoká miera úspešnosti z hľadiska dozrievania kĺbovej jamky (acetabula) a hlavice stehennej kosti, ako aj najnižšie množstvo komplikácií. Rovnako dôležitá je aj akceptácia terapie pomocou ortézy zo strany dieťaťa a rodičov, ktorá následne predstavuje úspešnú liečbu.

Autor článku: 

Mgr. Nataša Bancíková

Vedúci oddelenia ortotiky

Product Manager silikónové protézy

Otto Bock Slovakia s.r.o.

Foto: Otto Bock Slovakia s.r.o.

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This