Ortopedický magazín logo

Reklama

Športové vložky alebo vložky do topánok ‒ podľa športu. Iné na golf, iné na tenis  

Športové vložky alebo vložky do topánok ‒ podľa športu

Nazývajú ich športové vložky, inak vložky do topánok – podľa športu. Z pohľadu laika prebieha ich výroba podobne ako pri známych ortopedických vložkách. Lenže tieto sú určené na konkrétny šport. Áno, rozumiete správne. Čo šport, to iné vložky do topánok. Samozrejme, nie sú povinné, ale môžu pomôcť. Komu a ako dokážu pomôcť, aj to, ako sa pri výrobe športových vložiek zohľadňuje šport, na ktorý sú určené, sme sa pýtali jedného z najväčších slovenských výrobcov ortopedických pomôcok, spoločnosti Neoprot, spol. s r. o.

Spoločnosť Neoprot, spol. s r.o. patrí nielen k najväčším, ale aj k najstarším výrobcom otropedických pomôcok na Slovensku. Hoci začiatky tohto odboru boli venované predovšetkým pomoci povojnovým pacientom, dnes sa ortopedickí technici, rehabilitační lekári či terapeuti venujú viacerým smerom, kde sa spája ľudské telo, pohyb a možnosť na zlepšenie výsledku za pomoci vedy a techniky. O športových vložkách sme sa zhovárali s s pani Adrianou  Peklovou, vedúcou oddelenia na výrobu ortopedický vložiek. 

Na aké športy sú určené športové vložky? 

Teplom tvarované športové vložky sa zhotovujú z materiálov od dlhoročne špecializovaného francúzskeho výrobcu. Ten dnes ponúka špecifické materiály na zhotovenie vložiek na 26 druhov športu. Na Slovensku v rámci bežného sortimentu v súčasnosti ponúkame 13 typov na najčastejšie športy, ako sú beh, cyklistika, turistika, futbal, tenis a pod. Vložky na zvyšné druhy športov z ponuky výrobcu je možné zhotoviť po vzájomnej dohode na špeciálnu objednávku.

športové vložky na golf
Na tejto fotografii vidíte rozdiely medzi športovými vložkami na golf a na hokej (vpravo).

Ako sa vyrábajú takéto vložky? 

Teplom tvarované športové vložky sú z hľadiska komponentov a ich materiálových vlastností špeciálne vyvinuté na rôzne druhy športu. Takéto vložky sa tvarujú individuálne, na mieru. To znamená, že každý zákazník sa musí dostaviť na pracovisko, ktoré je vybavené potrebnou technológiou. Samotná výroba spočíva v modelácii odtlačku chodidla do požadovaného tvaru v špeciálnom odtlačkovom prístroji. Samotný produkt sa nahrieva vo vákuovej piecke. V nej sa jednotlivé materiály, z ktorých sú vložky poskladané, pôsobením tepla zlepia. Vložky nahriatím zmäknú, čím sa stanú tvarovateľnými. Postupným ochladzovaním materiál tuhne, pričom si však zachováva vymodelovaný tvar. Primárny účinok takýchto športových vložiek je preventívny, teda nejde o korekčnú ortopedickú pomôcku.

Ako športové vložky alebo ich výroba zohľadňuje daný šport, na ktorý sú vyrábané? 

Je všeobecne známe, že každý šport je špecifický v zmysle biomechaniky tela. To znamená, že pri každom druhu športu na ľudské telo pôsobia rôzne sily. Koncept športových vložiek preto vychádza z toho, že pohyb športovca má určitý mechanický prejav. A rovnako aj športovec vykonáva pohyb v nejakých mechanických podmienkach. Vložky boli teda navrhnuté tak, aby tieto mechanické prejavy zohľadňovali. Iné sily totiž na športovca pôsobia pri futbale a iné napríklad pri tenise. Výskumom sa zistilo, ktoré sily ako pôsobia. Navyše výskum ukázal, akým mechanizmom sa tieto sily dajú ovplyvniť tak, aby prekonanie nejakého akceptovateľného hraničného bodu nespôsobilo zranenie. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť práve kombináciou materiálov s rôznymi fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami. Dnes existujú materiály, ktoré dokážu eliminovať napríklad točivý moment, alebo dokážu absorbovať silu nárazu a premeniť ju na teplo. Vďaka týmto vlastnostiam materiálov, a tiež biomechanike, bolo možné skombinovať vložky tak, aby zodpovedali konkrétnemu športu. A aby tiež pôsobili preventívne pred poškodením, ku ktorému by mohlo pri danom športe prísť.

športové vložky na golf
Športové vložky na futbal alebo ragby (hore) a športové vložky na golf

Pretože sú vyrábané individuálne, čo musí urobiť športovec, aby mal svoje originálne vložky?

Vložky sa nakupujú podľa veľkosti nohy a druhu športu. Čiže, zákazník sa objedná na príslušné pracovisko, ktoré zabezpečí materiál na výrobu vložiek podľa druhu športu a veľkosti nohy. Následne zákazník príde na vytvorenie odtlačku a modelovanie vložiek.

Ako dlho budem čakať na dodanie športových vložiek? Prispieva na športové vložky zdravotná poisťovňa

Výroba vložky závisí hlavne od dodania polotovaru k výrobe, nakoľko ho objednávame priamo z Francúzska. Z našich skúseností trvá dodanie materiálu cca 2 týždne, ak teda nemáme danú veľkosť pre konkrétny šport na sklade. Samotná výroba je  potom na počkanie.

Teplom tvarované športové vložky sa zákazníkom zhotovujú na priamu úhradu.

Redakcia

Foto: Neoprot, spol. s r. o.

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This