Ortopedický magazín logo

Reklama

Renálna denervácia ako tretia možnosť liečby hypertenzie?

Renálna denervácia ako tretia možnosť liečby hypertenzie?

Európska spoločnosť pre hypertenziu (ESH), popredná európska organizácia zaoberajúca sa hypertenziou (HTN), predstavila počas 8. pre-ESH sympózia (8. kongresové satelitné sympózium pred ESH), ktoré sa konalo v dňoch 10. septembra – 11. septembra 2021 v Aténach v Grécku, aktualizované stanovisko na tému renálna denervácia (RDN). Správa bola publikovaná v septembrovom čísle časopisu Journal of Hypertension.

Toto stanovisko vypracované pracovnou skupinou odborníkov ESH má potvrdzovať, že RDN je na základe údajov dostupných za tri roky považovaná za bezpečný endovaskulárny zákrok. Bez významných krátkodobých alebo dlhodobých nežiaducich účinkov.

„Vzhľadom k nedávnemu zverejneniu niekoľkých klinických štúdií druhej generácie s predstieranou kontrolou sme považovali za dôležité poskytnúť aktualizované stanovisko k RDN a jej úlohe pri liečbe nekontrolovanej hypertenzie,“ uviedol doktor Roland Schmieder, profesor interného lekárstva, nefrológie a hypertenzie v Univerzitnej nemocnici Erlangen v Nemecku a predseda pracovnej skupiny ESH pre intervenčnú liečbu hypertenzie.

Čo je Renálna denervácia?

RDN je minimálne invazívny zákrok, ktorého cieľom je regulovať nadmernú aktivitu nervov vedúcich do obličiek a z obličiek, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri regulácii krvného tlaku.

V nedávnych randomizovaných štúdiách a registroch s predstieranou kontrolou boli klinicky priaznivé účinky RDN konzistentne preukázané u širokého spektra pacientov s nekontrolovanou HTN, a to v prípade neprítomnosti ako aj prítomnosti predpísaných antihypertenzív.

„RDN predstavuje popri zmene životného štýlu a liekov na zníženie krvného tlaku možnosť liečby HTN založenú na dôkazoch. RDN rozširuje liečebné možnosti, ktoré riešia prvý cieľ liečby HTN, účinne znižovať zvýšený krvný tlak a dosahovať cieľových hodnôt,“ uviedol doktor Konstantinos Tsioufis, profesor kardiológie na Aténskej univerzite a bývalý prezident ESH.

„Zvýšené kardiovaskulárne riziká, ako je zjavné poškodenie orgánov alebo preukázané ochorenia, ako napríklad ischemická choroba srdca alebo zlyhanie srdca, by mohli poukazovať na prioritu liečby hypertenzie prostredníctvom RDN. Okrem toho môžu byť ďalšou skupinou využívajúcou RDN pacienti, ktorí nie sú schopní alebo ochotní užívať lieky, najmä v počiatočných štádiách hypertenznej choroby.“

Arteriálna hypertenzia predstavuje celosvetovo najrozšírenejší a najvýznamnejší rizikový faktor kardiovaskulárnej morbidity a mortality, a to aj napriek dostupnosti farmakologickej liečby. Približne polovica osôb s hypertenziou nedosahuje odporúčané hodnoty krvného tlaku.

Aby lepšie zvládali svoj vysoký krvný tlak

„Veľa pacientov s nekontrolovanou hypertenziou sa z rôznych dôvodov stretáva s problémom dodržiavať celoživotnú farmakologickú liečbu a môžu hľadať iné možnosti, ktoré by tradičnú liečbu doplnili,“ uviedol Reinhold Kreutz, profesor klinickej farmakológie a hypertenzie na Charité Universitaetsmedizin v Berlíne a prezident ESH. „Veríme , že tento pokrok by mohol pomôcť lekárom pri práci s pacientmi, aby lepšie zvládali svoj vysoký krvný tlak.“

RDN sa stáva najmodernejším a najúčinnejším intervenčným prístrojovým prístupom liečby nekontrolovanej hypertenzie, ktorý významne znižuje centrálny sympatický odtok. Na stretnutí pred ESH v Aténach odborníci diskutovali o rôznych profiloch pacientov trpiacich hypertenziou, ktorí by mohli mať prospech z RDN, vrátane tých, ktorí nie sú schopní dosiahnuť želateľných hodnôt krvného tlaku napriek dodržiavaniu odporúčaných liečebných postupov a tých, ktorí majú vysoké základné kardiovaskulárne riziko, komorbidity alebo zle znášajú lieky.

„Proces zdieľaného rozhodovania je dôležitý a práve počas neho by si pacienti mohli popri zmene životného štýlu a liekov na zníženie krvného tlaku vybrať ako možnosť liečby RDN. Inými slovami, RDN rozširuje možnosti liečby hypertenzie ako alternatívna, nie konkurenčná liečba,“ uviedol profesor Schmieder.

ESH

Pracovná skupina ESH pre intervenčnú liečbu hypertenzie slúži ako fórum pre diskusiu a výmenu vedeckých poznatkov a klinických skúseností v novo vznikajúcej oblasti intervenčnej liečby hypertenzie. Spolupráca vedcov pôsobiacich v tejto oblasti v rámci pracovnej skupiny pre intervenčnú liečbu hypertenzie využíva doterajšie skúsenosti a pomáha stanoviť vizionárske a dosiahnuteľné budúce ciele pre lepšiu liečbu hypertenzie.

Zdroj: TASR

Foto:

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This