Ortopedický magazín logo

Reklama

MUDr. Jaroslav Olexík: Plazmaterapia

plazmaterapia

zdroj: Envato Elements

Liečba „vlastnou krvou“, v skratke PRP /plateed-rich plasma/ si našla v poslených rokoch trvalé miesto ako súčasť modernej liečby aj v ortopedii. Môžeme ju považovať za formu regeneračnej medicíny, kde predpokladáme, že každý živý organizmus obsahuje kľúč k reparácii vlastného poškodeného tkaniva.  PRP ako technológia využíva a zosilňuje schopnosť prirodzených rastových faktorov pri hojení tkanív organizmu, kombinuje teda najmodernejšiu technológiu s prirodzenou schopnosťou hojenia organizmu. 

Pri tejto liečbe nevyužívame krv ako celok, ale len jej časť – plazmu s krvnými doštičkami obohatenými o prirodzené rastové faktory.  V ortopedii nachádzame široké využitie PRP pri liečbe poškodenia kĺbov ako aj mäkkých tkanív – šliach, ligament, svalov, má stále miesto aj v traumatologii a športovej medicíne. Po aplikácii do postihnutého miesta dochádza k výraznej akcelerácii hojenia tkaniva a rýchlejšej rekonvalescencii. 

Z najčastejších ortopedických diagnóz vieme pomocou PRP úspešne liečiť: 

Degeneratívne ochorenia kĺbov 

Lézie manžety rotátorov, lézie Achillovej šlachy

Tendinitídy, epikondylitídy – tenisový lakeť, golfový lakeť 

Pri liečbe degeneratívnych ochorení kĺbov je vhodnou alternatívou viskosuplementácie – liečby kyselinou hyaluronovou aplikovanou do veľkých aj malých kĺbov, respektíve je možné oba princípy skombinovať. Získaná metodika sa nazýva HA-PRP  a kyselina hyaluronová tu prispieva k lepšej viskozite a elasticite vnútrokĺbovej tekutiny v postihnutých kĺboch.

Pred indikáciou liečby je potrebné ortopedické vyšetrenie, pri ktorom lekár na základe klinického vyšetrenia a pomocných zobrazovacích metód (RTG, sonografia, CT, MR) indikuje vhodnosť liečby PRP. Zvažuje aj kontraindikácie podania, medzi ktoré patria onkologické ochorenia, systémové ochorenia, ochorenia krvotvorby, infekcie, ťažké poruchy pečene a antikoagulačná liečba.

laboratorium
Spracovanie krvi centrifugou. Zdroj: Envato Elements

AKO SA METÓDA PRP A HA-PRP APLIKUJE

Z odobratej krvi pacienta sa pomocou špeciálneho odberového setu po spracovaní centrifugou získava z krvi pacienta plazma obohatená o aktivované trombocyty,  hojacie, protizápalové a rastové faktory. Táto sa následne pomocou originálnej striekačky injekčne aplikuje do postihnutých mäkkých tkanív alebo kĺbov. Pri metóde HA-PRP je uvedený extrakt krvi obohatený o kyselinu hyaluronovú, ktorá zlepšuje viskozite a  vlastnosti kĺbovej tekutiny. Aplikáciou injekcie sa napomáha rýchlejšiemu biologickému procesu hojenia  chrupaviek a mäkkých tkanív, ako je  väzivový aparát, sval alebo šľacha,  po akútnych úrazoch, či ochoreniach alebo pri ich chronickom poškodení.

PRP, HA-PRP možno aplikovať do viacerých miest súčasne.

Výhodou  PRP a HA-PRP je jednoduchá aplikácia, bezbolestná liečba, odpadá riziko prenosu infekcie a alergickej reakcie.

Nežiadúce účinky sa teda prakticky nevyskytujú, môžu sa však vyskytnúť všeobecné príznaky spojené s aplikáciou injekcie, najmä lokálna bolesť po aplikácii, prechodný diskomfort, opuch, hematóm v mieste aplikácie.

Výkon vykonáva lekár špecialista a nie je uhrádzaný zdravotnou poisťovňou.

K dosiahnutiu požadovaného efektu je potrebné sa riadiť radami lekára a tieto dodržiavať. Samotné podanie injekcie A-PRP A HA-PRP zvyčajne netrvá viac ako hodinu a má charakter ambulantného ošetrenia. Bezprostredne pred injekciou je vhodné dodržovať primeraný pitný režim k zabezpečeniu dostatočnej hydratácie, týždeň pred a po podaní injekcie neužívať žiadne protizápalové prípravky. V deň aplikácie je vhodné na ošetrené miesto aplikovaž kryoterapiu alebo zvýšiť jeho polohu a prechodne šetriť, po týždni je môžné začať s rehabilitáciou a fyzikálnou liečbou. 

PRP, HA-PRP liečba nie je „rýchlou opravou“, je určená na podporu dlhodobého vyhojenia. Samotný proces PRP, HA-PRP vyžaduje čas a rehabilitáciu. V závislosti od zdravotného stavu pacienta môže byť potrebné podať sériu 1 až 3 injekcií v priebehu roka.

Terapia A-PRP, HA-PRP je solídnou alternatívnou liečbou ako oddialiť alebo nerealizovať operačný zákrok.

PRP a HA-PRP pomáha v akútnej fáze ochorenia, ako aj zabraňuje, alebo spomaľuje prechod ochorenia do chronického štádia. 

Autor článku:

MUDr. Jaroslav Olexík

Ortopedický lekár, primár lôžkového oddelenia ŠNOP., n.o.

Foto: Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This