Ortopedický magazín logo

Reklama

Amputácia – jeden z najstarších chirurgických výkonov

Amputácia - jeden z najstarších chirurgických výkonov

Vedeli ste, že amputácia je jedným z najstarších chirurgických výkonov, ktorý sa datuje niekoľko storočí pred n. l.?

Svedčí o tom najstaršia písomná práca o amputácii a umelej náhrade končatiny, ktorá  pochádza od gréckeho historika Herodota z 5. st. pred n. l.. Herodotos zaznamenal prípad gréckeho vojenského zajatca, ktorý si odrezal nohu, aby sa oslobodil z okov a mohol ujsť zo zajatia. Potom nosil drevenú protézu, ktorá mu dokonca umožňovala bojovať. Zaujímavosťou sú aj prvé písomné správy o primitívnych protézach, ktoré sú známe aj z Talmudu a z islandských ság. V hrobe bojovníka v Capui v južnom Taliansku bola objavená najstaršia dochovaná protéza dolnej končatiny a jej vek sa odhaduje na 4. – 3. storočie pred n. l.. Najjednoduchšou náhradou v staroveku bol rozdvojený konár stromu alebo chodúľ slúžiaci ako opora v stoji a pri chôdzi. V stredoveku sa naďalej používali najmä protézy dolných končatín chodúľového typu doplnené usňovým remeňom.

V roku 1564 známy francúzsky chirurg Ambroise Paré publikoval spis Dix Livres de la chirurgie, kde okrem skúseností z vojnovej chirurgie uvádza podrobné náčrty protéz horných a dolných končatín. Najznámejšia náhrada ruky z tohto obdobia je železná ruka rytiera Götza von Berlichingena s pružinovými zámkami, ktoré pohybovali rukou a kontrolovali pohyb prstov. Prsty sa dali nastaviť do ľubovoľnej polohy, takže sa ňou dal uchopiť meč. Doba rozmachu týchto protéz skončila s používaním železných brnení. Boli to prvé úspešné pokusy vyrobiť kozmetickú i pohyblivú pracovnú protézu horných končatín.

Amputácia
7. Prvá (vľavo) a druhá protéza rytiera Götza von Berlichingena.

James Edward Hanger (1843 – 1919) bol americký inžinier, ktorý bol prvým amputovaným občianskej vojny. Rekonvalescenciu strávil navrhovaním protetickej nohy a potom si patentoval „Hanger Limb“ a založil spoločnosť Hanger Clinic.

Pomôcky vyrábané až do polovice 20. storočia nazývame klasické. Protéza dolnej končatiny mala zvyčajne drevené chodidlo, nosná konštrukcia bola železná, pospájaná oblúčikmi a kýpťová objímka bola z vystuženej kože. Protézy boli veľmi ťažké a na ich úspešné používanie bola potrebná dobrá kondícia pacienta. V dôsledku vývoja nových technológií začali tieto typy protéz nahrádzať protézy z iných materiálov, alebo zhotovené na základe iných konštrukčných princípov, až po kontrolu kroku v protéze riadenej počítačom, čiže tzv. inteligentné protézy.

Dvadsiate storočie je charakterizované nielen rýchlym rozvojom chirurgie, ale aj chirurgického ošetrovateľstva. Spolu s rozvojom chirurgie a s nástupom nových metód diagnostiky, chirurgickej liečby a ošetrovateľskej starostlivosti vzniká potreba špecializácie sestier v chirurgickom ošetrovateľstve. 

V ďalších častiach si povieme o starostlivosti o pacientov po amputácii končatiny.

Odborný autor:

Mgr. Edita Štefániková

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

www.snop.sk

Použitá literatúra

BROZMANOVÁ, B. a kol. 1990. Ortopedická protetika. Martin : Osveta, 1990. 478 s. ISBN 80-217-0133-1

Frejka, B. 1964. Základy ortopedickej chirurgie. Praha : Štátne zdravotnícke nakladetelství, 1964. 679 s.

Koreň, J. 2014. 50 rokov zdravotnej starostlivosti v Ortopedickej protetike na Slovensku. Bratislava : Neoprot, spol. s r. o., 2014. ISBN 978-80-971725-9-6

„Trest či lekársky zákrok? Amputácie sprevádzala kedysi veľká bolestivosť, ale aj úmrtnosť“ Online článok, 25. 8. 2015. https://zivot.pluska.sk/zaujimavosti/trest-lekarsky-zakrok

Foto: Envato Elements,

Zdroj obrázkov: 50 rokov v zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku

Obrázok: 1, 2, 3, 4, 5, 7. : MEIJ, Willem K.N. van der. 1995. No leg to stand on: Historical relation between amputation surgery and prostheseology, Turnhout : PROOST international book pro- duction, 1995. 265 s. ISBN 90-9008240-9.

Obrázok: 6: RUŽIČKOVÁ Mária, VALENT Mikuláš, JAŠEKOVÁ Elena, CHÚPEKOVÁ Marta, BIELIKOVÁ Eva,1998, organizovaná ortopedická výroba v 20.storočí na Slovensku, 93 s.

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This