Ortopedický magazín logo

Reklama

Legislatívne úpravy so zásadným vplyvom na ortopedickú protetiku

Legislatívne úpravy so zásadným vplyvom na ortopedickú protetiku

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každý týždeň nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie. Dnes: Legislatívne úpravy so zásadným vplyvom na ortopedickú protetiku

Koncepcie odboru ortopedická protetika

Nižšie uvedené koncepcie predstavovali významný legislatívny krok, ktorý umožňoval budovanie ortopedickej protetiky ako samostatného medicínskeho, neskôr medicínsko-technického odboru. V koncepciách boli stanovené parametre pre jednotlivé činnosti v rámci odboru i mimo neho, ktoré položili základy ďalšieho smerovania a úspešného rozvoja medicínskej i technicko-výrobnej časti ortopedickej protetiky a umožnili vznik Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku ako najvyššieho pracoviska odboru.

Prvá koncepcia odboru ortopedická protetika

Prvá koncepcia ortopedickej protetiky bola schválená 6. júna 1966, keď bola ortopedická protetika ustanovená ako samostatný medicínsky odbor.

V koncepcii bola uvedená definícia, náplň činnosti, obsah, smerovanie vývoja protetickej výroby, etapy protetickej starostlivosti, potreba kvalifikovaných kádrov v ortopedickej protetike, uplatňovanie ortopedickoprotetických hľadísk pri príprave na liečbu, počas liečby a po ukončení liečby pomocou ortopedickoprotetickej pomôcky.

Okrem toho koncepcia určovala protetickému oddeleniu vedenie dispenzarizácie pacientov s potrebou zložitej ortopedickej pomôcky (protézy končatiny, ortézy trupu, zložitej ortézy končatiny, zložitej ortopedickej obuvi) a vedenie evidencie poskytnutých ortopedických pomôcok, príslušenstva k nim a celkove zdravotníckych pomôcok.

Ďalej boli stanovené úlohy pre výrobu ortopedických pomôcok (citácie z koncepcií sú uvedené kurzívou):

• poskytovať (teda odovzdávať do užívania) ortopedické pomôcky občanom v pôsobnosticelého kraja,

• zhotovovať technické podklady (vrátane sadrových negatívov) potrebné k výrobe ortopedickej pomôcky,

  • zhotovovať sadrové pozitívy na pomôcky vrátane ich korekcií,
  • zakresľovať konštrukčné pozície potrebné na výrobu pomôcok,
  • vyhotovovať pomôcky zo stavebnicových dielcov alebo postúpiť potrebnú dokumentáciu (vrátane sadrového pozitívu) výrobnému podniku,
  • sprostredkovať ortopedické služby občanom, teda potrebnú zdravotnícku starostlivosť,
  • viesť evidenciu všetkých užívateľov ortopedických pomôcok.

Okrem týchto úloh mali od 1. januára 1966 pracoviská, na ktorých sa vykonáva amputácia končatín, stanovenú úlohu zasielať na spádové protetické oddelenia jednotné hlásenie uskutočnených amputácií končatín. Protetické oddelenie potom prebralo hlásených pacientov do trvalej dispenzárnej starostlivosti a poskytovalo im kompletnú liečebnopreventívnu starostlivosť. Hlásenie sa posielalo na oddelenia až do začiatku 90. rokov.

Koncepcia bola veľmi stručná a rámcová, nevyhovovala stále sa rozvíjajúcim činnostiam a pribúdajúcim úlohám v rámci odboru ortopedická protetika, preto bola potrebná jej aktualizácia.

Koniec úryvku, pokračovanie nabudúce: Koncepcia odboru ortopedická protetika z roku 1973

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás zaujala kapitola ,,Legislatívne úpravy so zásadným vplyvom na ortopedickú protetiku“, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This