Ortopedický magazín logo

Reklama

Ortézy sa vaše deti báť nemusia. Nepríjemný zážitok z odoberania mier je minulosť

Ortézy sa vaše deti báť nemusia

Ortéza trupu patrí medzi ortopedické pomôcky s dôležitým významom pre liečbu pacientov po úrazoch alebo s vrodenými chybami chrbtice. Značnú časť pacientov tak tvoria deti. Ešte pred pár rokmi si zhotovenie ortézy vyžadovalo aj náročné odoberanie mier pacienta. Dnes, vďaka modernej technike, je tento úkon absolútne komfortný a časovo nenáročný. Preto platí, že ortézy sa vaše deti báť nemusia. 

Zhotovenie ortézy je časovo a technicky pomerne náročný proces. V každej certifikovanej ortopedickej spoločnosti ho má na starosti ortopedický technik. Teda vyštudovaný odborník s praxou.

Pacient nevidí množstvo úkonov, ktoré túto výrobu sprevádzajú. Ortopedicky musí opracovať ortézu do stavu, keď bude plniť liečebnú úlohu, ale zároveň sa snaží dopriať pacientovi maximálnu možnú mieru komfortu.

Ako sa odoberali miery kedysi?

Získanie mier pacienta bolo ešte pred pár rokmi doslova utrpením, hlavne pre deti. Zvlášť pri výrobe ortézy trupu. Klasická metóda bola pomerne náročná, zdĺhavá a pre detských pacientov niekedy až bolestivá. Dieťa muselo stáť desiatky minút na jednom mieste. Samozrejme, nemohlo sa hýbať a zdravotnícky personál mu na telo zatiaľ nanášal sadrové obväzy. Konkrétne pri výrobe trupovej ortézy (korzetu) bolo nutné ovinúť celý trup pacienta sadrovým obväzom. Ten musel stvrdnúť. To opäť trvalo nejaký čas, počas ktorého sa cítil pacient mimoriadne nepohodlne. Takto získaná forma slúžila technikom na ďalšie spracovanie.

sadrovanie

Do „negatívu“ takto získanej formy naliali ďalšiu sadru na výrobu (pozitívneho) modelu. Na „pozitív“ sa pomocou tepelného tvarovania naniesol plast a nasledovala finalizácia ortézy. Vyrezanie a obrúsenie expanzných otvorov, prirobenie pevných dláh, vlepenie pelôt, teda pružných vankúšikov.

Ako sa odoberajú miery dnes?

Prevratnú zmenu v tomto smere na Slovensku ako prvá priniesla spoločnosť Neoprot, spol. s r. o. Ortopedickí technici začali používať na odoberanie mier pacientom a následnú výrobu korzetov, protéz a ortéz počítačom podporované navrhovanie (Computer-Aided Design) a počítačom podporované modelovanie (Computer-Aided Modelling), čiže CAD/CAM technológiu.

CAD/CAM technológia priniesla novú úroveň komfortu pre pacienta a zároveň funkčnosti pre protetiku a ortotiku.

Všetko to nepríjemné, teda zdĺhavé sadrovanie, je dnes nahradené rýchlym a presným skenovaním. 3D skener odoberie miery pacienta bezkontaktne a bezbolestne za niekoľko sekúnd.

Digitálny odtlačok postavy alebo časti tela pacienta aj s prípravou je importovaný do CAD/CAM systému v priebehu 15 minút. A technológia môže začať s výrobou pomôcky.

CAD/CAM technológia, na rozdiel od sadrových odtlačkov, neaktivuje bolestivé podnety v prípade pooperačných rán a citlivých miest. A pacient sa po odoberaní mier nemusí sprchovať. Čo bolo po sadrovaní nutnosťou.

Systém myslí aj na pacientov, ktorí sú v nemocnici, na liečení alebo sa z iného dôvodu nemôžu dostaviť na odobratie mier do ambulancie.

Ortézy sa vaše deti báť nemusia

„Naši ortopedickí technici sú vybavení CAD/CAM aplikáciou pre iPhone a iPad, takže vedia urobiť digitálny odtlačok kdekoľvek a kedykoľvek a priamo od lôžka pacienta odoslať odobraté miery e-mailom na ďalšie spracovanie,“ uviedla Soňa Tomová zo spoločnosti Neoprot spol. s r.o.

Digitalizátor v CAD systéme dokáže zachytiť tisícky mier a vytvoriť z nich presný trojrozmerný digitálny model. Ortopedickému technikovu umožňuje upravovať model priamo v počítači a všetky úpravy presne dokumentovať.

Hotový výsledok svojej práce odošle do riadiacej jednotky CNC frézy, ktorá model automaticky a presne vyfrézuje.

Takto vyrobená protetická či ortotická pomôcka je k dispozícii pacientovi rýchlejšie. Dosahuje tiež vyššiu mieru presnosti a komfortu, ako by sa vyrábala z klasických sadrových modelov pri tradičnom procese.

Prečo si CAD/CAM technológiu obľúbili detskí pacienti?

Zistili, že odoberanie mier na protézu už nemá žiadne zdĺhavé a pre pacienta nekomfortné procedúry. Nepríjemné až bolestivé sadrovanie je minulosť. Vďaka moderným technológiám sú dnes tieto dôležité pomôcky presnejšie a technici dosahujú lepšie výsledky za kratší čas.

Prečo si CAD/CAM technológiu obľúbili ortopedickí technici?

CAD/CAM technológia dáva ortopedickým technikom lepšiu kontrolu nad výrobou pomôcky a zároveň rešpektuje ich know-how a kreativitu.

Presnosť digitálneho odtlačku je zaručená.

„Náš 3D skener je vybavený senzorom, ktorý automaticky opravuje nepresnosti spôsobené neúmyselným pohybom pacienta. Len čo je zameranie ukončené, systém je okamžite schopný virtuálne rekonštruovať tvar tela, resp. jeho časti s presnosťou +/- 0,5 mm,“ spresnila Soňa Tomová zo spoločnosti Neoprot spol. s r.o.

CNC fréza

Čo pacient nevidí

– Digitálny odtlačok je vložený do počítača. Vznikne virtuálny „pozitív“ – trojrozmerný model pomôcky, na ktorom ortopedický technik vyznačí tlakové peloty a expanzné okná. (Odobratie mier pomocou 3D skenera pritom nie je podmienkou. Do softvéru možno zadať miery aj manuálne, t. j. miery získané tradičným meraním.)

– Špeciálny CAD/CAM softvér umožňuje ortopedickým technikom na trojrozmernom zobrazení aplikovať všetky nástroje potrebné na úpravu a navrhnutie zdravotne účinného protézneho lôžka, ortézy alebo korzetu. Do naskenovaného 3D modelu sa dá navyše vložiť aj fotografia alebo rtg. snímka. Tak dokáže technik ešte presnejšie určiť umiestnenie tlakových pelôt.

– Úpravy modelu s CAD/CAM systémom môže technik sledovať na trojrozmernom zobrazení okamžite, v reálnom čase, môže simulovať rôzne riešenia, zálohovať jednotlivé návrhy, ukladať do pamäte históriu všetkých zmien. Má k dispozícii širokú paletu nástrojov na navrhovanie definitívnej podoby pomôcky, ako aj knižnicu hotových dizajnov.

– V momente, keď je ortopedický technik spokojný s dizajnom pomôcky, naše integrované CAD/CAM zariadenie mu umožní exportovať digitálny pozitívny model do riadiacej jednotky CNC frézy a definovať všetky parametre potrebné na konečnú fázu zhotovenia reálneho modelu – frézovanie.

Ortopedický korzet, protéza alebo ortéza sú zdravotnícke pomôcky individuálne zhotovované na základe poukazu vystaveného ortopédom, ortopedickým protetikom, chirurgom alebo rehabilitačným lekárom. Ak ste vy alebo vaše dieťa po úraze, ošetrujúci lekár v nemocnici vám odporučí najvhodnejší typ pomôcky. Ak máte podozrenie na vrodený či získaný ortopedický zdravotný problém, čo najskôr navštívte svojho odborného lekára a poraďte sa s ním. Najmä ak ide o dieťa alebo dospievajúceho mladého človeka, môže mať včasné nasadenie vhodnej ortotickej pomôcky rozhodujúci pozitívny účinok.

„ŠNOP ponúka aj rôzne typy zaujímavých liečebných pobytov. K nim patrí napríklad trojdňová hospitalizácia pri prevzatí korzetu. Účelom je prevzatie pomôcky, jej úpravy, poučenie o správnom používaní, nácvik a vhodné rehabilitačné procedúry, doplnila Ing. Veronika Baloghová, vedúca oddelenia starostlivosti o zákazníka zo ŠNOP.

Redakcia

Foto: Neoprot, spol s r.o.

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This