Ortopedický magazín logo

Reklama

Technicko-výrobné pracoviská v ortopedickej protetike II.: Otto Bock HealthCare GmBH

Legislatívne úpravy so zásadným vplyvom na ortopedickú protetiku

Začiatky a súčasnosť ortopedickoprotetickej zdravotnej starostlivosti

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každý týždeň nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie. Dnešný úryvok sa začína novú sériu: Technicko-výrobné pracoviská v ortopedickej protetike. 

Otto Bock HealthCare GmBH

Rok po skončení prvej svetovej vojny, v roku 1919, nemecký protetik pán Otto Bock založil pod svojím menom obchodnú spoločnosť a rozvinul svoju myšlienku vyrábať protetické komponenty sériovo a dodávať ich priamo ortopedickým technikom a ich firmám. Táto skutočnosť sa stala základným kameňom pre celosvetový ortopedický priemysel. Neustále zdokonaľoval technické postupy a testoval nové materiály. V roku 1930 ako prvý začal používať vo výrobnom procese hliníkové komponenty pre stavbu protéz DK.

Necelé tri roky po druhej svetovej vojne vzhľadom k tomu, že sídlo spoločnosti a rodiny Otta Bocka sa nachádzalo na území NDR, boli spoločnosť Otto Bock a továreň v Konigsee vyvlastnené bez akejkoľvek kompenzácie. Takisto bol vyvlastnený aj všetok súkromný majetok rodiny.

Avšak v dolnosaskom mestečku Duderstadt (vo vtedajšom NSR) už v roku 1946 zať Otta Bocka Dr. Ing. E.h. Max Näder začal budovať novú firmu, ktorá pokračovala v činnosti firmy Otto Bock (obrázok č. 188). Motiváciou mu bola pôvodná firemná filozofia:

„Vždy vyhľadávať nové nápady a technológie.“

Profesionálny obchodnícky rozhľad a vizionárstvo stáli za založením Otto Bock Kunstoff Holding, ktorá do dnešného dňa úspešne vyvíja a dodáva technické peny a plasty pre ortopedický ako aj globálny automobilový priemysel.

Max Näder sa koncom päťdesiatych rokov zameral na zahraničie a otvoril prvú dcérsku spoločnosť Otto Bock US v Minneapolise. V súčasnosti má firma Otto Bock po celom svete 46 dcérskych spoločností, ktoré v rámci svojej krajiny či regiónu vykonávajú obchodné a vzdelávacie aktivity a tým podporujú firme status jediného globálneho hráča v oblasti ortopedického priemyslu.

Otto Bock and Max Nader

Na ceste vývoja spoločnosti zanechal Otto Bock celosvetovo niekoľko dôležitých míľnikov. Napr. od roku 1969 je modulárny systém pre stavbu protéz ustálený ako globálny technologický štandard, v roku 1960 vyvinula spoločnosť myoelektrickú ramennú protézu ovládanú svalovými signálmi, v roku 1997 uviedol Otto Bock na celosvetový trh prvý elektronický kolenný kĺb riadený mikroprocesorom C-Leg (obrázok č. 189), ktorý znamenal revolúciu v oblasti stehnových protéz. S novým miléniom prišli ďalšie prevratné produkty, ako je prepojenie umelej hornej končatiny na nervovú sústavu a tým jej ovládanie myšlienkou. Otto Bock ako prvá firma na svete v oblasti ortopedického priemyslu prenikla priamo do ľudského tela a zaoberala sa technológiou neurostimulácie, neuroimplantátov a osseointegrácie. V posledných rokoch prináša neustále novinky z oblasti protetiky, ortotiky ako aj z oblasti invalidných vozíkov a pomôcok pre hendikepované deti.

Otto Bock protéza

V roku 2008 v Berlíne vnuk zakladateľa spoločnosti, prof. Hans Georg Näder (obrázok č. 191) z pozície riaditeľa a majiteľa spoločnosti slávnostne otvoril budovu vedeckého centra Science Center Medizintechnik. Práve táto reprezentatívna budova firmy Otto Bock umožňuje laickým ako aj odborným návštevníkom lepšie spoznať svet technickej ortopédie a pochopiť, čo zdravotnícke pomôcky znamenajú pre život zdravotne znevýhodnených (obrázok č. 192).

Od roku 1988 je spoločnosť Otto Bock hlavným sponzorom a poskytovateľom technického servisu na letných a zimných Paralympijských hrách. Spoločnosť ročne investuje milióny eur do vývoja nových produktov a technológií, ako aj do charitatívnych projektov na celom svete.

Otto Bock

Otto Bock a Slovensko

Začiatkom 60. rokov minulého storočia, v čase bývalého socialistického Československa, prostredníctvom spoločnosti PROTETIKa začal Otto Bock dodávať prvé komponenty a technológie pre stavbu protéz HK a DK. V 80. rokoch prebehli prvé odborné semináre a školenia pre ortopedických technikov.

Po „nežnej revolúcii“ v roku 1989 vzniklo v Československu výhradné obchodné zastúpenie firmy Otto Bock, spoločnosť Konsens, pod vedením Ing. Václava Svrčka, so sídlom v Plzni. Toto obchodné zastúpenie sa staralo o distribúciu technického vybavenia ortopedických dielní, dodávku materiálov a komponentov pre prvé privátne ortopedické firmy na našom území. Konsens spoločne s Otto Bock rozbehol taktiež proces vzdelávania a organizoval intenzívne praktické semináre pre pracovníkov technickej ortopédie v materskej firme Otto Bock v Duderstadte, ako aj priamo u svojich domácich zákazníkov.

Dva roky po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, v roku 1995, bolo v Bratislave založené výhradné zastúpenie spoločnosti Otto Bock pre Slovenskú republiku, firma Konsens, s. r. o. , ktorej konateľom sa stal pán Juraj Jánošík.

Za plnej podpory českých kolegov z Plzenského Konsensu a hlavne samotnej firmy Otto Bock sa okamžite rozbehla obchodná a vzdelávacia aktivita zameraná na ortopedických technikov a lekárov pracujúcich v tejto oblasti.

V roku 2007 vznikla v Bratislave 42. dcérska spoločnosť firmy Otto Bock a to Otto Bock Slovakia, s. r. o. Jej konateľom a výkonným riaditeľom je pán Juraj Jánošík. Novovzniknutá firma prebrala všetky aktivity dovtedajšieho obchodného zastúpenia a vďaka novým možnostiam podstatne skvalitnila už rozbehnuté procesy. V septembri 2009 sa Otto Bock Slovakia presťahoval do nových priestorov na Röntgenovej ulici, kde sídli dodnes (obrázok č. 193).

Otto Bock Slovakia

Nové zázemie spoločnosti je dennodenne k dispozícii pre konzultácie, školenia a semináre pre odbornú verejnosť, obchodných partnerov a zdravotne znevýhodnených z celej Slovenskej republiky.

Aktivity Otto Bock Slovakia nie sú len v rovine obchodnej, ale hlavne v partnerskej. Práve odborná a technická podpora pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, konzultácie so štátnymi organizáciami, ministerstvami, zdravotnými poisťovňami, vzdelávacie moduly pre školy v rámci Otto Bock Academy, partnerstvá a podpora organizácií hendikepovaných a hlavne pomoc pri hľadaní riešenia mobility zdravotne znevýhodnených umožňujú každý deň napĺňať firemnú filozofiu spoločnosti Otto Bock: „Sme kompetentní pomáhať vám.“

Koniec úryvku, pokračovanie v ďalšom dieli o Ortotech, spol. s r.o.

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

Zdroj fotografií a grafík:

Obrázok 188 – 193: Archív fotiek Otto Bock Slovakia

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This