Ortopedický magazín logo

Reklama

MUDr. Martina Gembalová: Liečba rázovými vlnami

Mimotelová šoková vlnová terapia skr. ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy), liečba rázovými vlnami predstavuje inovatívnu metódu liečby rôznych chorôb pohybového aparátu, najmä ak zlyhali iné konzervatívne metódy liečby. Hlavnými oblasťami použitia sú ortopédia, rehabilitácia a športová medicína. Autorom odborného článku je MUDr. Martina Gembalová zo spoločnosti Ortotech, spol. s.r.o..

Tento typ terapie sa považuje za neinvazívny, lacný a prestavuje výhodnú alternatívu pre chirurgické riešenia takmer bez vedľajších účinkov. To‚ že rázová vlna je extrakorporálna, teda mimotelová, znamená, že sa aplikuje na vonkajšiu časť tela do oblasti ošetrovaného mäkkého tkaniva. Hlavnými výhodami rázovej vlny sú tlmenie bolesti, podpora hojenia a obnovenie funkcie. Terapia rázovými vlnami je najvhodnejšia pre ľudí, ktorí majú chronické tendinopatie/tendinitídy (t. j. trvajúce dlhšie ako šesť týždňov), ktoré nereagovali na inú liečbu. Terapia rázovými vlnami je bezpečná liečba s presvedčivými dôkazmi o jej účinnosti z veľkého množstva výskumov a klinických štúdií. V súčasnosti existuje niekoľko randomizovaných, dvojito zaslepených klinických štúdií, ktoré podporujú použitie terapie rázovými vlnami pri plantárnej fascitíde, laterálnej epikondylitíde a kalcifikujúcej tendinitíde ramena. Najčastejšie sa používajú dva typy rázových vĺn.

Fokusovaná vs. radiálna rázová vlna

Fokusované a radiálne rázové vlny sa líšia svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, technikou ich generovania a parametrom použitým v terapeutických hĺbkach prieniku do tkaniva. Súčasné klinické štúdie ukazujú, že stimulačné účinky a terapeutický mechanizmus sú dosť podobné bez ohľadu na fyzikálne rozdiely a výsledné rôzne oblasti použitia (na povrchu a do hĺbky).

Extrakorporálna fokusovaná (sústredená) rázová vlna zasahuje presne vymedzenú oblasť (miesto) tkaniva, ktorý chceme ošetriť a je vhodnejšia pre ošetrenie tkaniva v hĺbke. 

Extrakorporálna radiálna rázová vlna naopak od fokusovanej liečivo pôsobí hlavne na oblasti tkaniva blízko povrchu. Predstavuje impulzy generované stlačeným vzduchom, ktorý sa premieňa na akustickú energiu. Akustické impulzy sa potom prenášajú disperznou (radiálnou) vlnou do ošetrovanej oblasti buď priamo alebo cez akustický impedančný adaptér pomocou gélu. Z fyzikálneho hľadiska sa označujú ako radiálne tlakové vlny.

Radiálna rázová vlna je najbežnejším typom rázovej vlny, ktorá sa používa vo väčšine zdravotníckych zariadení. Fokusovaná  rázová vlna však rastie na popularite vďaka zvýšeným možnostiam liečby a menšej bolesti počas liečby.

Hypotézy spôsobu pôsobenia: 

 • Zníženie bolesti: intenzívne impulzy prenášané z aplikačného nástavca do tkaniva     pomáhajú utlmovať prenos signálov bolesti (teória Gate Control)
 • Zvýšený metabolizmus: rázové vlny ovplyvňujú tkanivo na bunkovej úrovni a podporujú uvoľňovanie látok tlmiacich bolesť a zápal
 • Revaskularizácia: opakované rázové vlny ovplyvňujú prietok krvi, podporujú hojenie a regeneráciu tkanív
 • Znížený svalový tonus: rázové vlny pomáhajú obnoviť prirodzený/normálny svalový tonus znížením vplyvu bolesti na svalový tonus
 • Mechanické účinky – porušenie kalciových depozit : v súčasnosti je od tejto teórie skôr odklon a resorpcia depozit v ďalšom časovom úseku je najskôr daná neovaskularizáciou, podobne ako u kostného hojenia ( Nedělka et al., 2009 )

liečba rázovými vlnami2

Liečba rázovými vlnami – niektoré z jej výhod:

 • Terapia rázovými vlnami má vynikajúci pomer nákladov a efektívnosti
 • Neinvazívne riešenie pre chronické bolesti v ramene, chrbte, päte, kolene alebo v lakti
 • Nie je nutná anestézia, užívanie liekov
 • Minimálne vedľajšie účinky
 • Nový výskum ukazuje, že môže mať pozitívny vplyv na akútnu bolesť

Indikácie:

 • Ostroha pätovej kosti/ plantárna fascitída
 • Bolesť ramena s kalcifikáciami alebo bez nich
 • Bolesť Achillovej šľachy
 • Trochanterická bursitída / syndróm proximálneho ilitotibiálneho traktu
 • Radiálna/ Ulnárna humerálna epikondylitída
 • Patelárny syndróm
 • Syndróm tibiálnej hrany
 • Úponová tendinitída vo všetkých formách
 • Liečba spúšťovýchch bodov v hlbokom svalstve
 • Liečba spúšťových bodov v povrchovom svalstve, myofasciálne spúšťové body
 • Povrchová úponová tendinitída
 • Chronická bolesť chrbta (krčnej/ driekovej oblasti chrbtice)

Kontraindikácie:

 • Porucha zrážanlivosti (hemofília)
 • Užívanie antikoagulačných prostriedkov, hlavne liečiva Marcumar
 • Trombóza
 • Nádorové ochorenie, pacienti s karcinómom
 • Tehotenstvo
 • Diabetická polyneuropatia, necitlivosť zmyslov
 • Oblasti epifyzálnych štrbín u detí,
 • Terapie kortizónom do 6 týždňov pred prvým nasadením liečby (napr. aplikácia preparátov Diprophos, DepoMedrol)

Vedľajšie účinky:

 • Opuch, začervenie, hematóm
 • Petechie
 • Bolesti
 • Kožné lézie po predchádzajúcej terapii kortizónom

Tieto nežiaduce účinky obvykle odoznejú po 5 až 10 dňoch.

Rázové vlny nemožno aplikovať na cieľové oblasti, ktoré sa nachádzajú nad vzduchom vyplnenom tkanive (pľúcami), ani na žiadne oblasti v blízkosti veľkých nervov, ciev, chrbtice alebo hlavy (s výnimkou tváre).

Terapia je určená  výhradne pre používanie zdravotníckymi špecialistami a musí ju používať len dostatočne kvalifikovaný a vyškolený zdravotnícky personál. Pri liečbe je potrebných 3-6 sedení podľa diagnózy vykonávaných raz týždenne. Samotná aplikácia môže spôsobiť miernu bolesť alebo nepohodlie v ošetrovanej oblasti, ale trvá iba 4-5 minút a intenzitu je možné upraviť tak, aby bola znesiteľná. Liečba nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Jedno sedenie stojí v zdravotníckom zariadení od 15 eur.

Odborný autor:

MUDr. Martina Gembalová 

Ortotech, spol. s.r.o., Banská Bystrica

rehabilitácia – 0917 222 898

www.ortotech.sk 

Foto: Archív Ortotech, spol. s.r.o.

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This