Ortopedický magazín logo

Reklama

MUDr. Martin Polóni: Súčasné možnosti liečby skolióz

Súčasné možnosti liečby skolióz

Envato Elements

Chrbtica predstavuje spojnicu celého tela – spája hlavu, horné a dolné končatiny. Jej jednotlivé časti sú prispôsobené na rôznu funkciu. Normálny tvar chrbtice umožňuje uvoľnený postoj pri minimálnej záťaži posturálneho svalstva. Zmena tvaru spôsobí preťaženie jednotlivých segmentov a následne je príčinou rôznych klinických ťažkostí. Liečba skolióz je proces mimoriadne náročný, dlhodobý. Je to proces multidisciplinárny – stretáva sa v ňom ortopéd, ortopedický protetik, ortopedický technik, tým rehabilitačných pracovníkov. Nesmieme však zabudnúť na rodinu a okolie pacienta  a kľúčovú rolu „hrá sám pacient“.

Výskyt skolióz

Výskyt skolióz v populácii sa pohybuje u nás okolo 1 – 2%. 

85% skolióz je idiopatického (neznámeho) pôvodu. Častejšie sa vyskytuje u dievčat. Najčastejší výskyt skoliózy je vždy v období rýchleho rastu dieťaťa:  okolo 6 roku života a najmä v období puberty.

Definícia

V súčasnosti skoliózu definujeme ako trojrozmernú priestorovú deformitu chrbtice rôznej etiológie s hlavnou progresiou v období rastu, prezentujúca sa najčastejšie najprv kozmetickou deformitou s následnou klinickou symptomatológiou, pričom rýchlosť jej progresie závisí od pohlavia,  rýchlosti rastu, veľkosti kriviek, etiológie deformity a od rovnováhy posturálnych fyziologických a patologických  deformačných síl  chrbtice  a trupu. Jednoducho zhrnuté a povedané, skolióza je teda vychýlenie chrbtice do strany od osi.

Ortopedické vyšetrenie

Často si rodič všimne u dieťaťa asymetriu  ramien, asymetriu lopatiek alebo bokov, vidí zmenu tvaru hrudníka a vychýlenie chrbtice. Alebo si asymetriu všimne  pediater pri preventívnej prehliadke. 

Toto je ten prvotný impulz na odoslanie na špecializované vyšetrenie ku ortopédovi.

Ortopedické vyšetrenie začíname anamnézou, zisťujeme začiatok ochorenia, doterajšiu liečbu, bolesť, dynamiku rastu, u dievčat nástup menzesu. Nasleduje dôkladné fyzikálne vyšetrenie pacienta. Sledujeme pacienta vo frontálnej rovine spredu aj zozadu (postavenie hlavy, ramien, trupu, KI uhly, úroveň výšky ilických lopát, líniu tŕňových výbežkov stavcov), v sagitálnej rovine sledujeme hrudnú kyfózu, driekovú lordózu, súmernosť lopatiek. Pri pohľade spredu hodnotíme tvar a deformity hrudníka. Nesmieme zabúdať na vyšetrenie dolných končatín, meriame dĺžku v DUM, DSM, zošikmenie panvy a hybnosť v bedrových kĺboch. 

Po klinickom vyšetrení nasleduje röntgenové vyšetrenie. Vždy robíme snímky v stoji v 2 na seba kolmých projekciách – predozadná a bočná. Na röntgenových snímkach hodnotíme lokalizáciu a veľkosť kriviek, rotáciu stavcov, stav vývoja iliackých apofýz. Na presnejšie ozrejmenie pomerov je možné použiť aj vyšetrenie počítačovým tomografom a aj magnetickú rezonanciu.

Liečba  skolióz

Neoperačná liečba skolióz poskytuje pomerne širokú možnosť na ovplyvnenie. 

Významným činiteľom ovplyvňujúcim ďalšiu prognózu je intenzívna RHB liečba. Táto starostlivosť je primárne indikovaná u kriviek do 20 stupňov, je však neoddeliteľnou súčasťou liečby aj skolióz väčších ako 20 stupňov. Samotná liečba ortézou je indikovaná pri skolióze v rozsahu 20-40 stupňov podľa Cobba. Krivky nad 40 stupňov Cobba sú indikované na operačnú liečbu, do doby operácie pacient nosí ortézu a intenzívne rehabilituje.

Operačná liečba skolióz ponúka viacero možností riešenia stavu. Hlavným cieľom operačnej liečby skolióz je vytvorenie vyváženej, správne  centrovanej chrbtice. 

Ortézy trupu (korzety)

Ortéza musí pacientovi absolútne sadnúť. Musí byť stabilná. Hlavným cieľom liečby je eliminácia deformity, odstránenie nefyziologického smerovania stavcov, súčasne aj „uvoľnenie a náprava okolitých mäkkých štruktúr“. V praxi sa najčastejšie používaju tieto ortézy: Boston, Cheneau, CBW, nočná hyperkorekčná, Milwaukee.

Záver

Liečba skoliózy v súčasnej dobe patrí do rúk skúseného multidisciplinárneho tímu. Včasný záchyt, komplexná liečba, správne skonštruovaná ortéza „ušitá na mieru pacienta“ je východiskovým bodom ku úspešnej liečbe. Je to proces dlhodobý, na konci ktorého je naša spoločná snaha zredukovať veľkosť vybočenia skoliózy a uľahčiť pacientovi ďalší život.

Autor:

MUDr. Martin Polóni

Ortopéd, ortopedický protetik

Primár AO ŠNOP,n.o.

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This