Ortopedický magazín logo

Reklama

DIEL 1: Vrodené ochorenia hlavy a krku. Autor: MUDr. Emil Huraj, CSc.

Táto rubrika bude pravidelná. Každý druhý pondelok nájdete nový diel zo seriálu ,,U ortopéda“. Prechádzame ľudské telo podľa topografickej anatómie, preto začíname pri hlave a krku novorodenca. Pokiaľ vás tento článok zaujme, neprehliadnite ďalšie dva, ktoré naň nadväzujú. Odkaz nájdete na konci článku.

MUDr. Emil Huraj: Vrodené ochorenia hlavy a krku.

Problematika týchto ochorení je zložitá a rozsiahla vzhľadom na fakt, že lebka vytvára kostenú ochranu mozgu a zároveň cervikálna chrbtica umožňuje svojou najvýraznejšou pohyblivosťou z celého rozsahu chrbtice našu komunikáciu všetkými smermi.

Hlava nás bude zaujímať z hľadiska lebečného krytu. Vývoj a rast mozgu je zabezpečený – z priestorového hľadiska – prítomnosťou fontanel, cirkuláciou mozgovo-miešneho moku a postupnou osifikáciou lebečných švov. Poruchy na ktoromkoľvek úseku tohto vývoja majú výrazné následky na tvar lebky a čo je horšie, môžu ovplyvniť vývoj mozgového tkaniva.

Fontanely sa uzatvárajú zvyčajne v priebehu prvého roku života (sú individuálne rozdiely), viac však tvar lebky ovplyvňuje zrast jednotlivých lebečných švov. Podľa ich predčasného zrastu môžeme mať obraz skafocefalie ( “ loďkovitá “), brachy– alebo dolicho– cefalie (v zmysle predozadného priemeru). Trigonocefalia je charakterizovaná blízko posadenými očnými jamkami. Pokial dôjde ku kompletnému zrastu, stretávame sa s mikrocefaliou.

Všetky tieto zmeny môžu súvisieť aj s poruchou cirkulácie mozgovo – miešneho moku, kde je v popredí hydrocefalus (rôzne typy), tu je aj možná súvislosť s alteráciou CNS.

Horespomenuté kraniostenózy je potrebné odlíšiť od tzv. zaležanej hlavičky , ktorá je spôsobená jednostranným polohovaním dieťaťa. Toto je otázkou, ktorá môže byť frustrujúcou pre matku, ale pri skorom zachytení a najmä konzervatívnej liečbe máva veľmi dobré výsledky.

Nálezy na krčnej chrbtici  súvisia s tvarom a počtom krčných stavcov. Dôležitý je aj ich vzťah k báze lebky – tzv. platybazia. Pokiaľ sú tieto v norme, tak je v popredí svalová kontraktúra m. sternocleidomastoideus (skrčenina kývača hlavy ). Torticollis môže mať aj iné príčiny ale najčastejšie je svalového pôvodu. Ochorenie býva jednostranné s typickým klinickým obrazom, je skoro zistiteľné a pri neúspešnej liečbe polohovaním a rehabilitáciou, do konca prvého roku života prikročujeme k operačnému riešeniu.

Pokiaľ došlo k zrastu krčných stavcov (Klippel -Feilov syndróm), je krk pacienta skrátený, nepohyblivý a po bokoch sa tvoria fibrózne duplikatúry, čo imituje tzv. žabí krk.

Kostená deformita v cervikálnej oblasti je prítomnosť nadbytočného krčného rebra, ktoré býva väčšinou rudimentárne. V  detstve nespôsobuje obtiaže, ale v dospelosti môže mať vplyv na nervo-cievny zväzok hornej končatiny. Podobný priebeh má aj tzv. skalenový syndróm, čo je spôsobené aberantným úponom tohto svalu na prvé rebro.

I keď priamo polohou nie je na krku , ale vzhľadom na vývojový zostup ( descensus ) lopatky na svoje typické miesto, býva prítomný obraz tzv. vysokého stavu lopatky  (Sprengelov deformita ), čo jednoznačne poruší líniu šije. Riešenie je operačné.

Autor článku:

MUDr. Emil Huraj, CSc. 

lekár, ortopéd (Šnop, n.o.)

Foto: ilustračná, Envato Elements

 

Nadväzujúce odborné články:

 

 

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This