Ortopedický magazín logo

Reklama

Ing. Plž Andrej, biomedicínsky inžinier: Konzervatívne riešenie polohových deformít hlavičiek

V prípade vylúčenia predčastného zrastu lebečných švov (kraniosynostóza) a teda ak sa jedná o polohovu deformitu hlavičky, tak sa ako veľmi efektívna liečba (95% úspešnosť) ukazuje remodelácia hlavičky pomocou kraniálnej remodelačnej ortézy. Polohové deformity ťažkého a veľmi ťažkého stupňa netreba podceňovať. V týchto prípadoch sa nejedená len o kozmetickú vadu (k čomu sa prikláňajú aj rehabilitační lekári), ale výrazná asymetria hlavičky býva často premietaná aj do frontálnej oblasti spolu s posunom ušníc, čo má za následok nerovnováhu vo vývoji jednotlivých svalových partií. Na jednej strane teda situáciu nechceme podceňovať,  no zároveň jedným dychom dodávame, že nechceme, aby sa stal z „helmičiek“ módny trend.

Polohové deformity sa na základe ich typických čŕt rozdeľujeme na:

Plagiocefália

Plagiocefália  je jednoduchou deformitou lebky. Tento tvar je často spojený s torticollis alebo s iným postihnutím krčnej chrbtice, ktoré neumožňuje plný rozsah pohybu v krčnej chrbtici. To má za následok, že dieťa drží hlavu v jednej pozícii dlhší čas, čo spôsobuje sploštenie. Deformačná plagiocefália je obyčajne vážny problém, ktorý by sa mal u detí so stredným až veľmi ťažkým stupňom sploštenia hlavičky liečiť.

 • V zadnej časti hlavičky sa na jednej strane vyskytuje sploštenie (posteriórne sploštenie) a na druhej strane vzadu je naopak prominujúca oblasť.
 • Ucho je viditeľne posunuté dopredu na strane posteriórneho sploštenia.
 • Čelo je posunuté dopredu na rovnakej strane, ako je posteriórne sploštenie.
 • Oko a tvár sa tiež môžu posunúť dopredu na strane posteriórneho sploštenia a spôsobiť asymetriu tváre.

Symetrická Brachycefália

Symetrická brachycefália je deformita vzťahujúca sa k proporcionalite detskej hlavičky. Tento tvar sa zvyčajne vyskytuje u detí, ktoré väčšinu času trávia ležaním na chrbte a neotáčajú hlavu nabok. Ide o vážny problém, ktorý by sa mal u detí so stredným až veľmi ťažkým stupňom sploštenia hlavičky liečiť.

 • Sploštenie je v strede zadnej časti hlavičky.
 • Hlavička je nezvyčajne široká s prominenciou oboch temenných kostí.
 • Pri pohľade zboka je hlavička vyššia ako normálne hlavičky a sploštená.
 • Čelo prominuje a môže byť posunuté dopredu na oboch stranách
Plagiocefália (vľavo) a Symetrická Brachycefália

Asymetrická brachycefália

Je neobvyklý tvar hlavičky spôsobený kombináciou plagiocefálie a brachycefálie. Tento tvar je často spojený s torticollis, ktorá neumožňuje voľný pohyb v krčnej chrbtici. Ak je sploštenie so stredným až veľmi ťažkým stupňom deformity, táto deformita je vážny problém, ktorý by sa mal liečiť pomocou ortézy.

 • Obe zadné strany hlavičky sú sploštené (posteriórne sploštenie), ale jedna strana je plochejšia ako druhá.
 • Hlava je nezvyčajne široká.
 • Hlava môže byť vyššia ako normálna hlavička a na jednej strane môže byť vyššia ako na druhej.
 • Ucho na strane väčšieho posteriórneho sploštenia môže byť posunuté dopredu.
 • Čelo na strane väčšieho posteriórneho sploštenia môže byť posunuté dopredu.
 • Oko a tvár na strane väčšieho posteriórneho sploštenia môžu byť tiež posunuté dopredu, čo spôsobuje asymetriu tváre.

Dolichocefália

  U detí s dolichocefáliou je hlavička dlhá a úzka. Tento tvar vzniká najčastejšie tým, že dieťa trávi väčšinu času na boku. Ľah na boku je častý u predčasne narodených detí na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti. Ak je sploštenie so stredným až veľmi ťažkým stupňom deformity, táto deformita je vážny problém, ktorý by sa mal liečiť pomocou ortézy.

 • Hlavička je nezvyčajne dlhá a úzka bez viditeľnej hrany pozdĺž sagitálneho švu.
 • Môže vzniknúť asymetria pri pravom a ľavom diagonálnom rozmere.
Asymetrická brachycefália (vľavo) a Dolichocefália

Aký je princíp remodelácie hlavičky kraniálnou remodelačnou ortézou?

 Princíp spočíva v usmernení a nastavení správneho rastu hlavičky bez tlakového pôsobenia (Obr.1). Ortéza je na začiatku liečby vždy o niečo väčšia, aby sa zabezpečil dostatočný expanzný priestor pre rast hlavičky. V tomto štádiu je mierny posun ortézy akceptovateľný. Pre lepšiu fixáciu ortézy sa ako oporné body využívajú najmä lícne kosti a kosti záhlavia, kde sa nemusíme obávať deformít na úrovni kostných štruktúr.

Postupne ako hlavička rastie, vypĺňa priestor ortézy a zlepšuje sa aj jej stabilita na hlave. Pre potreby efektívnej liečby je nutná aplikácia v 23 hodinovom režime, na ktorý sa nabieha postupne v rámci 5-dňového privykacieho programu.

Kedy je najvhodnejšie začať s liečbou?

Ako najvhodnejšie je obdobie medzi 4.-7. mesiacom najmä kvôli rastovému špurtu lebky – nárast obvodu lebky o 2,5 cm (podľa rastových tabuliek WHO). V prípade, že liečba začína vo veku 4 mesiace, je dĺžka terapie 3-4 mesiace. U 7 mesačných detí je to už minimálne 5 mesiacov. Hlavičku je možné zremodelovať aj u starších detí (pred uzavretím fontanel), čas kranioterapie sa však výrazne predlžuje.

Kto a ako kontroluje dieťa počas nosenia ortézy?

Kontrolu rastu hlavičky a priebežnú úpravu ortézy zabezpečuje ortopedický technik každý mesiac. Na každej kontrole (podľa pracoviska) sa vyhotovuje 3D sken hlavičky, podľa ktorého sa skontroluje správnosť nastavenia smeru rastu lebky. 3D skener využívaný v protetickej praxi nepoužíva laserovu technológiu a je teda úplne bezpečný. Vyhotovenie 3D skenu s jeho vyhodnotením trvá cca 10 minút. Po každej kontrole je rodič upovedomený o ďalšom postupe a režime nosenia ortézy. Výstupom je správa z kontrolného merania hlavičky, ktorú môže rodič zaniesť odosielajúcemu lekárovi.

Kedy sa ukončuje liečba KRO?

Jedným z hlavných kritérií ukončenia terapie je stupeň zlepšenia – tvar hlavičky by sa mal zlepšil minimálne o 2 stupne závažnosti deformity. Ďalším z kritérií je motorická zdatnosť dieťaťa – schopnosť zmeniť polohu počas spánku. Dôležitú úlohu zohráva veľkosť fontanel – čím menšia fontanela pri ukončení liečby, tým menšie riziko opätovného zhoršenia deformity. Pokiaľ sú splnené aspoň 2 z vyššie spomenutých kritérií, je možné liečbu ukončiť. Predčasne sa liečba ukončuje pri zlej tolerancii KRO zo strany dieťaťa, prípadne pri závažných kožných reakciách. V praxi sa s týmito prípadmi stretávame veľmi zriedkavo.  

Porovnanie tvaru hlavičky pred (modrý sken) a po ukončení (žltý sken) kranioterapie Symetrická brachycephalia
Porovnanie tvaru hlavičky pred (modrý sken) a po ukončení (žltý sken) kranioetrapie Asymetrická brachycephalia
Porovnanie odoberania merných podkladov kedysi a dnes

Autor článku:

Ing. Plž Andrej (biomedicínsky inžinier, ortopedický technik)

Protea, s.r.o

Foto: Archív autora, Archív Protea, s.r.o.

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This