Ortopedický magazín logo

Reklama

Britský lekár, epidemiológ, žiada o ukončenie nosenia rúšok

Britský lekár žiada o ukončenie nosenia rúšok

Britský lekár, epidemiológ Carl Heneghan, tvrdí, že rúška a iné ochranné masky sú zbytočné z pohľadu ochrany pred koronavírusom (COVID-19). Požaduje ukončenie nosenia rúšok a iných masiek na školách. Prezentuje dôkazy o tom, že ich účinok je nulový. Jeho teóriu zverejnil aj portál Science News.

Carl Heneghan tvrdí, že nútiť deti, aby počas pobytu v škole mali na tvárach rúška, nedáva zmysel. Podľa neho sa nepreukázalo, že tieto materiály zastavujú šírenie vírusu.

Profesor Heneghan postavil svoju štúdiu aj na rozhovoroch s deťmi. Pýtal sa ich, aký majú pocit, keď majú na tvári rúško, či ho používajú poctivo a správne, aby dodržali hygienické opatrenia. Tvrdí, že deti rúška nenávidia.

Výsledkom podľa Heneghana je, že rúška nepoužívajú. Skrývajú ich vo vreckách. Z vrecka ich nevyberú správne. A tu vzniká riziko, na ktoré epidemiológ upozorňuje. Môže dôjsť ku koinfekcii a také dieťa môže zostať na určitý čas infekčné. 

Carl Heneghan vedie NIHR SPCR Evidence Synthesis Working Group, spoluprácuje v deviatich oddeleniach primárnej starostlivosti na rôznych univerzitách vo Veľkej Británii. Taktiež riadi Oxford Covid Evidence Services, ktorá dohliada na viac ako 400 recenzovaných publikácií.

Teórií je viac

Táto myšlienka iste podporí teórie o význame nosenia respirátorov a ochranných rúšok v snaha chrániť pred COVIDOM-19. Niektorí odporcovia rúšok tvrdia, že v skutočnosti nám ubližujú. Dokonca, že poškodzujú zdravie a u ľudí so zníženou imunitou môže ich nosenie viesť k smrti. Alebo, že znižujú hladinu kyslíka v krvi.

Podľa americkej asociácie pľúc existujú dôkazy o tom, že u ľudí s dlhodobým ochorením pľúc môže nosenie ochrannej masky spôsobiť zvýšenie hladiny oxidu uhličitého v tele.

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) neodporúča nosenie rúšok deťom do dvoch rokov. Tiež ľuďom s dýchacími ťažkosťami. Tieto úrady však odmietajú, že by nosenie ochranných rúšok priamo alebo sekundárne bežne škodilo ľudskému organizmu.

Profesori Carl Heneghan a Tom Jefferson prezentovali obdobné výsledky už v novembri, v článku pre Spectator.2. Opäť britský lekár žiada o ukončenie nosenia rúšok.

Danmask-19

Carl Heneghan a Tom Jefferson ako autori opisujú „Pokus Danmask-19“. Išlo o randomizovanú kontrolovanú štúdiu. Tá sa konala na jar. Viac ako 6 000 účastníkom vedci nariadili, či majú, alebo nemajú nosiť ochranné rúško, a riadili sa inými opatreniami na ochranu svojho zdravia.

  • Približne polovica účastníkov ochranné rúška používala a menila si ich pravidelne, každých 8 hodín.
  • Druhá polovica rúška nepoužívala.
  • Po jednom mesiaci boli účastníci pokusu testovaní pomocou PCR testov. Absolvovali tiež testy na protilátky.

Výsledok

Štúdia podľa autorov ukázala, že nedošlo k štatisticky významnému rozdielu medzi tými, ktorí nosili masky, a tými, ktorí tak neurobili.

1,8 % osôb, ktoré ochranné rúška používali, sa nakazili koronavírusom.

V skupine, ktorá rúška nepoužívala, sa nakazilo 2,1 % ľudí.

Profesori Heneghan a Jefferson preto tvrdia, že akékoľvek účinky rúšok ako prevencia proti šíreniu choroby v komunite sú malé.

Nesprávne používanie rúška

Niektorí účastníci štúdie priznali, že nie vždy používali rúška technicky správne. Iba 46 % z tých, ktorí rúška nosili, dodržali hygienické pravidlá pri ich používaní. Napriek tomu sa infikovali 2 % z tejto podskupiny.

Redakcia

Zdroje:

https://science.news/2021-04-29-editor-bmj-end-masks-schools-zero-evidence.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html

https://www.spectator.co.uk/article/do-masks-stop-the-spread-of-covid-19-

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4586#ref-2

Foto: Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This