Ortopedický magazín logo

Reklama

Jeden z dvanástich dospelých v EÚ konzumuje alkohol každý deň

Jeden z dvanástich dospelých v EÚ konzumuje alkohol každý deň

V roku 2019 konzumovalo alkohol 8,4 % dospelej populácie EÚ denne, 28,8 % týždenne, 22,8 % mesačne. Nikdy nekonzumovalo alebo nekonzumovalo žiadny alkohol 26,2 % ľudí v Európskej únii. Najčastejšie pijú alkohol každý deň ľudia nad 74 rokov.

Denná konzumácia alkoholu rastie s vekom konzumentov

Najnižší podiel tých, ktorí konzumovali alkohol každý deň, bol zaznamenaný u osôb vo veku 15 až 24 rokov. Tvorili iba jedno percento.

Zatiaľ čo najvyšší podiel bol zaznamenaný u osôb vo veku 75 a viac rokov. Tí tvorili až 16 %.

Na druhej strane však práve v tejto vekovej skupine, 75 rokov a viac, sa ukrývalo najviac ľudí, ktorí za posledných 12 mesiacov vôbec nepili alkohol, alebo ho nepili ani nikdy predtým (40,3 %).

Týždenná konzumácia takmer bez rozdielu

Týždenná konzumácia, teda konzumácia alkoholu jedenkrát za týždeň, bola vo všetkých vekových skupinách od 25 do 64 rokov pomerne stabilná. Najvyšší podiel bol zistený u osôb vo veku 45 až 54 rokov (33,5 %).

Počet ľudí, ktorí si vypijú alkohol raz do mesiaca alebo ešte menej, mierne klesá. Najčastejšie si v tomto intervale sadnú k poháriku mladí ľudia vo veku od 25 do 34 rokov (28,5 %).

Jeden z dvanástich dospelých v EÚ konzumuje alkohol každý deň

Muži alebo ženy? 

Nedávno sme vás informovali o štúdii, ktorá ukázala, že ženy sa v objeme skonzumovaného alkoholu začínajú vyrovnávať mužom. Podľa výsledkom Eurostatu bola denná a týždenná konzumácia alkoholu bežnejšia u mužov ako u žien.

Denná konzumácia alkoholu − 13,0 % mužov vs 4,1 % žien.

Týždenná konzumácia alkoholu − 36,4 % mužov vs 21,7 % žien.

Vo všetkých členských štátoch EÚ muži konzumovali alkohol častejšie ako ženy. Najväčšie rozdiely medzi pohlaviami boli zistené v Portugalsku (33,4 % vs 9,7 %) a Španielsku (20,2 % vs 6,1 %).

Na Slovensku pije týždenne alkohol 30,6 % mužov a 8,8 % žien. Podiely mesačného príjmu boli však medzi pohlaviami pomerne rovnaké.

Vo všetkých európskych krajinách predstavovali ženy výrazne vyšší podiel jednotlivcov, ktorí v posledných 12 mesiacoch nikdy nekonzumovali alkohol, alebo nikdy alkohol nekonzumovali.

Kde boli najväčšie rodové rozdiely? 

Najväčší rodový rozdiel bol zistený na Cypre (12,8 % muži vs 44,2 % ženy), v Bulharsku (16,2 % vs 42,0 %) a v Taliansku (21,5 % vs 46,7 %).

Kde sa pije najviac?

Najvyšší podiel ľudí, ktorí denne pijú alkohol je v Portugalsku. Naopak, najnižší v Litve.

V Portugalsku konzumuje alkohol každý deň až pätinu obyvateľov (20,7 %). Nasleduje Španielsko (13,0 %) a Taliansko (12,1 %).

V Lotyšsku a Litve je podiel ľudí, ktorí pijú alkohol každý deň, iba okolo 1,0 %.

V Holandsku konzumovala alkohol týždenne takmer polovica populácie (47,3 %), tesne za ňou nasledovali Luxembursko (43,1 %) a Belgicko (40,8 %).

Zatiaľ čo v dennej konzumácii alkoholu patrí Litva k pozitívnym príkladom, v mesačnej spotrebe alkoholu vedie v opačnom smere. Práve v Litve si raz mesačne sadnú k poháru s alkoholom najčastejšie 31,3 %. V Lotyšsku 31,1 % a na Cypre 30,4 %.

Spomedzi členských štátov EÚ Chorvátsko vykázalo najvyšší podiel populácie (38,3 %), ktorá za posledných 12 mesiacov nikdy nekonzumovala alkohol ani žiaden nekonzumovala.

Redakcia

Zdroj: Eurostat

Foto: Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This