Ortopedický magazín logo

Reklama

Slovensko: Počet detských úrazov za posledné roky klesá. Nemožno však hovoriť o pozitívnom trende

Počet detských úrazov za posledné roky klesá

Výsledkom klesajúceho trendu počtu detských úrazov na Slovensku nie je fakt, že sa im úrazy vyhýbajú, ale skôr to, že deti sa vyhýbajú činnostiam, pri ktorých sa úrazy môžu prihodiť. Teda športu, zábave s kamarátmi na ihriskách či v prírode. Majú menej pohybu, a tak evidujeme štatisticky menej úrazov. Na druhej strane sú však deti obéznejšie.

Z dát najväčšej zdravotnej poisťovne (VšZP) o zlomeninách na 1 000 poistencov jednoznačne vyplýva, že v priebehu rokov 2012 až 2019 klesol ich priemerný počet vo vekových skupinách 10- až 14-ročných a 15- až 19-ročných celkovo o viac ako 10 %. Podľa poisťovne je to spôsobené tým, že deti v týchto vekových kategóriách majú menej pohybovej aktivity.

Aké sú najčastejšie detské úrazy?

Pády

Podľa Amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb je denne v USA prijatých do nemocnice až 8 000 detí s úrazom spôsobeným pri páde.

Kde k nim dochádza najčastejšie?

– detské ihriská (šmykľavky, preliezačky, opičie dráhy),

– schody,

– postele bez zábradlia.

Zvlášť náchylné na pády sú malé deti a batoľatá. Nemajú ešte schopnosť koordinovať svoje pohyby a rovnováhu tak ako my dospelí, alebo staršie deti. Pri pádoch je vždy riziko vzniku vážneho traumatického poranenia. Na prvom mieste v zozname je poranenie hlavy, krku, chrbta alebo chrbtice a zlomeniny kostí.

Tieto zranenia môžu vyžadovať najvyššiu úroveň traumatickej starostlivosti. Môže ísť totiž o zložité poranenia, ktoré si okrem dlhšej hospitalizácie vyžadujú aj odbornú starostlivosť viacerých špecialistov.

Dieťa spadlo, aké prejavy je dôležité sledovať?

– ťažké dýchanie,

-nové alebo zhoršujúce sa krvácanie či opuchy, bolesti hlavy, nevoľnosť alebo vracanie,

– strata vedomia alebo strata pamäti pri nehode,

– samozrejme, deformity poranených častí tela a rozsah poranenia samotného.

Údery

Dieťa si vie privodiť úder často aj samo. Najčastejšie sú to údery o rôzne predmety, časti nábytku. Výnimkou nie je ani keď dieťa „nabúra“ do steny, dverí, zárubne či okna. Je to relatívne bežné u aktívnych detí alebo u detí, ktoré rady športujú. Výnimkou nie sú ani údery o rôzne predmety a zariadenie domácnosti počas hry s inými deťmi.

Podobne ako pri pádoch, treba sledovať dýchanie dieťaťa, či nemá závrate, nevracia a podobne. Na mysli však treba mať aj možnosť, že si dieťa mohlo poškodiť vnútorné orgány. Napríklad pri prudkom náraze bruchom o hranu stola a podobne.

Počet detských úrazov za posledné roky klesá

Úrazy nahrádza obezita

Iné štatistické ukazovatele Všeobecnej zdravotnej poisťovne varujú pred stúpajúcou obezitou u 15- až 19-ročnej mládeže. Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR a Lekárskej fakulty UK došlo v rokoch 2001 až 2011 u dievčat aj u chlapcov k významnému zvýšeniu priemernej telesnej hmotnosti, a to v rozmedzí od 0,6 kilogramu až po 5 kilogramov. Najvyšší prírastok hmotnosti, približne 3 kilogramy, bol zaznamenaný u chlapcov vo veku 16 až 18 rokov.

„Aj z našich interných údajov je evidentné, že dochádza k zvýšenému zastúpeniu obezity u poistencov od 15 do 20 rokov. Len medzi rokmi 2012 a 2019 to bolo až o 24 %, čo predstavuje dvoch nových obéznych pacientov na 1 000 poistencov. S rastúcim vekom a ukončením rastu v kombinácii s menším pohybom prichádza k vyššej pravdepodobnosti vzniku obezity,“ dopĺňa hovorca VšZP Matej Neumann.

Na Slovensku máme približne 9,5 % obéznych chlapcov a takmer 9 % obéznych dievčat. Dokopy ich je približne 70-tisíc. 

Podľa svetových štatistík je postihnutých nadváhou a obezitou až viac ako polovica svetovej populácie a nadmerná telesná hmotnosť je druhou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia obyvateľstva.

Pri obezite trpí každý jeden orgán v tele. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa s ňou spája najmenej 236 ďalších chorôb. Najčastejšie sú cukrovka, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, ochorenia kĺbov, vysoký krvný tlak, ale aj nádorové ochorenia. Obezita môže znamenať komplikáciu v prípade potreby operácie, napríklad pri výmene kĺbov a podobne. Obézni ľudia však okrem toho mávajú aj sociálne a psychické ťažkosti. Najčastejšie ide o depresie, zakomplexovanosť a zníženú sebadôveru, čo následne býva príčinou neúspechov v súkromnej i pracovnej sfére.

– Už v roku 2016 Svetová zdravotnícka organizácia upozorňovala, že od roku 1975 sa svetová miera obezity takmer strojnásobila.

– Väčšina svetovej populácie žije v krajinách, kde nadváha a obezita zabijú viac ľudí ako podváha.

– V roku 2020 malo 39 miliónov detí do 5 rokov nadváhu alebo obezitu.

Obezite môžete predchádzať

Nadváhe a obezite, ako aj súvisiacim chorobám, sa dá do veľkej miery predchádzať. Najdôležitejšie sú výber zdravších potravín a pravidelná fyzická aktivita.

– strážte si príjem energie z tukov a cukrov v strave,

– jedzte viac zeleniny, ovocia, orechov a strukovín,

– venujte fyzickej aktivite aspoň 150 minút týždenne, odporúča WHO.

Svetová zdravotnícka organizácia vidí potreby zmeny s cieľom pomôcť ľuďom v prevencii pred obezitou aj v potravinárskom priemysle. Toto sú základné smery, ktorým by sa mali producenti venovať:

– znížiť obsah tuku, cukru a solí v spracovaných potravinách,

– zabezpečiť, aby boli zdravé a výživné jedlá dostupné a cenovo dostupné pre všetkých spotrebiteľov,

– obmedziť marketing potravín s vysokým obsahom cukrov, solí a tukov, najmä tých, ktoré sú určené pre deti a dospievajúcich,

– zaistiť dostupnosť zdravého stravovania na pracovisku.

Redakcia

Zdroje: TS VšZP, CDC, WHO

Foto: Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This