Ortopedický magazín logo

Reklama

SKOrT: Z ortopedických pacientov chcela VšZP urobiť pacientov druhej triedy. Obrátili sme sa na súd

SKOrT: Z ortopedických pacientov chcela VšZP urobiť pacientov druhej triedy. Obrátili sme sa na súd

Foto: ilustračné, Envato Elements

Poskytovatelia lekárenskej zdravotnej starostlivosti v segmente ortopedických pomôcok na mieru, zastupovaní Slovenskou komorou ortopedických technikov (SKOrT), hromadne podali žaloby na štátnu zdravotnú poisťovňu (VšZP). Žiadajú súd, aby nariadil neodkladné opatrenie, pretože SKOrT a VšZP už od septembra minulého roka nedospeli k dohode o podmienkach na ďalšie obdobie, a správanie poisťovne predstavuje riziko pre jej poistencov. O stanovisko sme požiadali aj tlačové oddelenie VšZP. Považujeme za potrebné uviesť, že SKOrT je odborným garantom portálu Ortopedický magazín, pre tému ortopedickej techniky. 

SKOrT v tlačovej správe uvádza, že väčšina z poskytovateľov má zmluvy platné len do 31. 3. 2021. Na nový návrh plnenia a všeobecné zmluvné podmienky, ktoré presadzovala poisťovňa, poskytovatelia neboli ochotní pristúpiť, lebo ich považujú za nevyvážené a likvidačné.

„Po prepočítaní zmätočného návrhu poisťovne by pri výrobe mnohých položiek poskytovateľom vychádzala cena práce doslova iba niekoľko centov a pri vyše dvesto pomôckach dokonca záporná cena práce. Je neprípustné, aby poskytovatelia pracovali zadarmo alebo mali dokonca väčšie výdaje, ako je poisťovňa ochotná preplatiť,“ vysvetlila Andrea Černá, viceprezidentka Slovenskej komory ortopedických technikov.

Znalecký posudok

Pretože hlavným sporom oboch strán je okrem všeobecných zmluvných podmienok aj cena normohodiny práce ortopedického technika, ktorá sa dlhodobo nemenila, SKOrT dala vyhotoviť znalecký posudok, vypracovaný znalcom v odbore Ekonomika a manažment, odvetvie kontroling, Dr. h. c. prof. RNDr. Michalom Tkáčom, CSc. Znalecký posudok z júna 2020 stanovil cenu normohodiny práce ortopedického technika aritmetickým priemerom odhadu hornej a dolnej hranice ceny normohodiny stanovený vo výške 22,97 eur.

„Tento posudok sme v januári 2021 nechali aktualizovať tak, aby zohľadnil náklady poskytovateľov aj za rok 2019 (v zmysle účtovných závierok za rok 2019). Aritmetický priemer odhadu hornej a dolnej hranice ceny normohodiny znalcom bol tak stanovený vo výške 30,38 eur a reálna hodnota normohodiny znalcom ohraničená medzi 18,19 eur až 42,56 eur. Ale poisťovňa nie je ochotná pristúpiť ani na kompromisnú cenu práce vo výške 19,43 eur, ktorá sa takmer rovná spodnej hranici určenej v znaleckom posudku. Ich prístup a spôsob konania naznačuje snahu likvidovať sektor, ktorý sa ročne stará o desaťtisíce pacientov,“ doplnila A. Černá zo SKOrT.

Pre poskytovateľov je tiež nepochopiteľné, že štátna poisťovňa nie je ochotná pristúpiť ani na vyvážené všeobecné zmluvné podmienky, ani na kompromisnú cenu normohodiny stanovenú na 19,43 eur napriek tomu, že zdravotná poisťovňa Union tieto podmienky a cenu akceptovala už od júla minulého roka.

Ortopedickí pacienti – pacienti druhej triedy?

Poskytovatelia považujú riešenie veci súdnou cestou za nevyhnutné, pretože predchádzajúce mesiace rokovaní so štátnou poisťovňou, ani spoločné memorandum podpísané s cieľom dosiahnutia dohody, neviedli k výsledku, ktorý by v konečnom dôsledku nemal negatívny vplyv na kvalitu poskytovanej starostlivosti.

Poskytovatelia zastúpení Slovenskou komorou ortopedických technikov hromadne nepristúpili na poisťovňou doteraz predložené návrhy, pretože by zvýhodňovali VšZP, negatívne ovplyvňovali kvalitu individuálne vyrábaných ortopedických pomôcok a z ortopedických pacientov by robili pacientov druhej triedy.

Správu budeme aktualizovať o vyjadrenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. 

Redakcia

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This