Ortopedický magazín logo

Reklama

Pred 75 rokmi vznikla Svetová zdravotnícka organizácia

Bratislava/Ženeva 6. apríla (TASR) – Verejnosť si každoročne v siedmy aprílový deň pripomína Svetový deň zdravia. V roku 1950 ho vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ako pripomenutie svojho vzniku v Ženeve. V piatok 7. apríla uplynie 75 rokov od jej vzniku.

Za jeden z prvých pokusov o vytvorenie mechanizmu medzinárodnej spolupráce na prevenciu a kontrolu chorôb sa považuje Medzinárodná hygienická konferencia v Paríži v roku 1851 ako reakcia na epidémie cholery. V decembri 1902 vznikla zdravotnícka agentúra, ktorá je dnes známa ako Panamerická zdravotnícka organizácia (PAHO).

Počas konferencie o založení Organizácie Spojených národov (OSN) v San Franciscu v apríli 1945 zástupcovia Brazílie a Číny navrhli, aby vznikla medzinárodná zdravotnícka organizácia. O rok neskôr – 22. júla 1946 na Medzinárodnej konferencii o zdraví podpísali v New Yorku zástupcovia 61 štátov ústavu WHO. Do platnosti vstúpila 7. apríla 1948.

Medzi hlavné problémy, ktorým sa WHO venovala, bolo liečenie tuberkulózy, malárie, pohlavných ochorení či zdravie detí a žien. V súčasnosti je jej úlohou okrem kontroly epidémií, karanténnych opatrení a štandardizácie liekov aj snaha o dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravia všetkých ľudí. WHO definuje zdravie ako „stav úplného telesného, duševného a sociálneho blaha, a nie iba ako neprítomnosť choroby alebo slabosti.“

Členské krajiny tiež informuje o najnovšom vývoji vo výskume rakoviny, vývoji liekov, prevencii chorôb, kontrole drogovej závislosti, používaní vakcín či zdravotných rizikách chemických látok.
WHO sponzoruje opatrenia na kontrolu chorôb, podporuje kampane ako napríklad celonárodné očkovacie programy, zabezpečuje inštruktáž o používaní antibiotík, dbá na zlepšovanie laboratórnych a klinických zariadení a poskytuje aj pomoc pri zabezpečovaní dodávok čistej vody a hygienických systémov.

Vypuknutie nového koronavírusu (COVID-19) vyhlásila WHO 11. marca 2020 za globálnu pandémiu a pôsobila ako celosvetové informačné centrum o tejto chorobe. Pravidelne podávala informácie o jej šírení a úmrtnosti, poskytovala technické usmernenia a praktické rady pre vlády, orgány verejného zdravotníctva, zdravotníkov a verejnosť, informovala o vedeckom výskume.

Každý rok sa WHO zameriava na konkrétny problém verejného zdravia a snaží sa ho riešiť. Témou tohtoročného Svetového dňa zdravia 2023 je „Zdravie pre všetkých“. Zahŕňa rovnaký prístup ku kvalitným zdravotníckym službám vo všetkých regiónoch a cieľom je vzdelávať ľudí, šíriť osvetu o zdravotných problémoch, nových liekoch, výskume a zabezpečiť dostupnosť zdravotníckych zariadení pre každého. Pre organizácie je príležitosťou na diskusiu o globálnom zdraví.

Zdroj: TASR
Foto: www.who.int

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This