Ortopedický magazín logo

Reklama

Ministerstvo zdravotníctva vydalo stanovisko k nákupu 35 miliónov testov – Pravda o nových testoch

Ministerstvo zdravotníctva vydalo stanovisko k nákupu 35 miliónov testov - Pravda o nových testoch

Foto: TASR - Michal Svítok

Pravda o nových testoch. Tak znie názov tlačovej správy Ministerstva zdravotníctva. Miniterstvo uvádza, že výsledkom niekoľkodňového stretnutia odborníkov na Úrade vlády SR bol zoznam opatrení a návrhov, z ktorých jedným bol návrh distribúcie nových antigénových testov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa s týmto návrhom stotožnilo a zabezpečilo vhodné testy, pre ktoré rezort požiadal Úrad pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo SR o výnimku na samotestovanie.

Aj tento krok má podľa MZ prispieť k spomaleniu šírenia pandémie. Nákup sa mal realizovovať prostredníctvom Európskej komisie, kde sa jasne definovali požiadavky ministerstva a na ich základe boli Bruselom obstarané testy. Napriek tomu sa medzi ľuďmi šíria nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia o zakúpených testoch. 

Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi testov:

-Pri názalnom teste sa robí odber zo špičky nosa, preto je palička kratšia. Odberový tampón je väčší a vďaka tomu sa výter urobí z väčšej plochy.
-Pri nazofaryngálnom teste sa výter robí z nosohltana a preto palička musí byť dlhšia. Zároveň tieto výtery môže realizovať len kvalifikovaný zdravotník.

Aké tvrdenia o zakúpených testoch sa šíria a aká je pravda:

Tvrdenie 1:
Standard Q Covid AG test (výrobca Biosensor) nie je nazálny a ani samotestovací.

Pravda 1:
Standard Q Covid Ag test od spoločnosti Biosensor je dodávaný názálny aj nazofaryngálny. Rozhodujúci je odberový tampón, ktorý je buď krátky (nazálny) alebo dlhý (nazofaryngálny).     (https://www.finddx.org/wp-content/uploads/2021/01/SDQ_Nasal_Ag-Publi c-Report_20210119v1.pdf)

Viaceré krajiny pracujú na stratégii samotestovania občanov nazálnymi testami. Tento týždeň ČR udelila výnimku na používanie tohto výrobku na samotestovanie (viď priložený dokument) a o udelenie výnimky pre tento výrobok požiadalo aj MZ SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. MZ SR doložilo úradu pre normalizáciu všetky potrebné dokumenty na udelenie tejto výnimky.

Tvrdenie 2:
Nazálne testy STANDARD COVID-19 Ag FIA, ktoré výrobca uviedol na trh nie sú samotestovacie.

Pravda 2:
Skratka „FIA“ znamená fluorescent immunoassay, teda test je odčítavaný na základe fluorescenčnej metódy v prístroji. Podľa tampónu (odberovej tyčinky) však môže byť aj nazálny, alebo nazofaryngálny. Testy sú väčšinou používané na testovanie v zariadeniach. MZ SR nenakúpilo testy, na vyhodnotenie ktorých je potrebný prístroj a ani neuvažovalo o ich nákupe pre potreby domáceho testovania.

Tvrdenie 3:
Testy CLINITEST ® Rapid COVID-19 sú síce nazálne, ale nie samotestovacie.

Pravda 3:

Nemecký Federálny inštitút pre farmaceutické a lekárske výrobky už vydal povolenie na núdzové použitie, aby bolo možné tento test použiť aj ako samotest.

Tvrdenie 4:
Zakúpené testy majú výrazne nižšiu presnosť.

Pravda 4:
Nazálne testy môžu mať len o niečo nižšiu presnosť, niektoré štúdie dokonca uvádzajú vyššiu presnosť. Odber sa realizuje z prednej časti nosa, no zároveň tampónom, ktorý pri výtere zasiahne oveľa väčšiu plochu.

Tvrdenie 5:
Kúpa týchto testov je v rozpore s odporúčaniami Európskej komisie.

Pravda 5:
Európska komisia v novej stratégii pripúšťa používanie antigénových testov na samotestovanie. Európska komisia vo svojom odporúčaní uvádza: „Ak výskum preukáže, že za určitých okolností môže rýchle antigénové testy namiesto vyškoleného zdravotníckeho pracovníka alebo iného vyškoleného pracovníka vykonávať testovaná osoba, možno zvážiť samotestovanie s odborným usmernením alebo bez neho.“    (zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELE X:32021H0122(01)&from=SK) Navyše samotný nákup testov realizovala Slovenská republika prostredníctvom Európskej komisie.

Zdroj: TASR

Foto: TASR-Michal Svítok

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This