Ortopedický magazín logo

Reklama

Iveta Lazorová: Zdravotné sestry zažijú ľadovú sprchu pri pohľade na mzdové dekréty

Iveta Lazorová: Zdravotné sestry zažijú ľadovú sprchu pri pohľade na mzdové dekréty

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) v tlačovej správe reaguje na medializované vyjadrenia ministra zdravotníctva o tom, že nárast miezd zdravotníckych pracovníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach, teda aj sestier a pôrodných asistentiek, bude valorizovaný iba na základe tzv. „mzdového automatu“, čo aj doteraz zaručoval zákon. Komora upozorňuje, že sestry na ambulanciách a v zariadeniach sociálnych služieb budú na tom ešte horšie. Ich mzda je poväčšine na úrovni 750 € v hrubom, čo je hlboko pod úrovňou, ktorú by mali mať podľa zákonníka práce, teda na úrovni minimálnej mzdy a menej. Zdravotné sestry majú očakávať ľadovú sprchu pri pohľade na mzdové dekréty.

„Štát zákonmi vyžaduje od sestier a PA (pôrodných asistentiek) splnenie rôznych povinnosti, má na ne rôzne požiadavky, kladie naň rôzne obmedzenia a pod. Právom preto očakávame, že nám budú garantované aspoň adekvátne minimálne platy (osobitné pre oblasť zdravotníctva), a to odstupňované podľa rokov praxe a pod. Zatiaľ nám však prakticky nič nedáva. Štát nás potrebuje a bude potrebovať aj v každých mimoriadnych situáciách, pričom sa správa tak, ako keby sme boli neviditeľní“, konštatuje prezidentka komory Iveta Lazorová.

Ľadová sprcha

Komora tvrdí, že v prípade, ak vláda SR nenavýši finančné zdroje na zvýšenie miezd sestier, pôrodných asistentiek, ale aj ďalších zdravotníckych pracovníkov od 1. januára 2022, zažije väčšina slovenských sestier a pôrodných asistentiek ľadovú sprchu pri pohľade na mzdové dekréty. Valorizáciou miezd od 1. januára 2022 pri dnes nastavených koeficientoch na výpočet základnej mzdy sestry a pôrodnej asistentky, si podľa SKSaPA prilepšia o 3,62 %, teda o 36,49 € v hrubom.

Aktuálny koeficient na výpočet základnej hrubej mzdy sestry a pôrodnej asistentky je v Zákone č. 578/2004 Z. z.(Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) hlboko pod úrovňou priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a to na úrovni 0,89. Pri prepočte koeficientu s priemernou mzdou zamestnanca v národnom hospodárstve spred dvoch rokov (priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve v roku 2020 bola vo výške 1 133 €) bude výška základnej hrubej mzdy sestry a pôrodnej asistentky na Slovensku 1 008,37 € v hrubom. Aktuálna hrubá mzda sestry a pôrodnej asistentky dosahuje výšku 971,88 €. Ide o drvivú väčšinu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, tvrdí Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie Komory.

Dlhodobo ignorovaní

SKSaPA dlhodobo upozorňuje, že na sestry v ambulanciách, či v zariadeniach sociálnych služieb, vláda vôbec nemyslí. Mzdový automat zo Zákona č. 578/2004 Z.z. sa na nich nevzťahuje. Sestry sú odmeňované na základe Zákona o verejnej službe, alebo podľa Zákonníka práce, prípadne majú tzv. zmluvný plat, kde ich mzdy sú neraz na úrovni minimálnej mzdy. Napr. v zariadeniach sociálnych služieb je to 3. stupeň náročnosti zo Zákona o verejnej službe pre rok 2021, čo predstavuje 855 € v hrubom, pre rok 2022 je to 878 € v hrubom, teda rozdiel bude o 23 € v hrubom.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripomína, že mnohé sestry na ambulanciách majú ešte aj dnes delené úväzky ako sestra/sanitár/administratívny pracovník, či upratovačka a mnohé sestry v zariadeniach sociálnych služieb so vzdelaním bakalár, či magister ošetrovateľstva a zároveň so špecializáciou sú zaradené ako opatrovateľky a ocitli sa v kategórii zamestnancov, ktorí zarábajú rovnako, ako opatrovateľky s 220 hodinovým kurzom.

V súvislosti s očakávanou infláciou na úrovni viac ako 4 %, podľa SKSaPA nepôjde o žiaden nárast, práve naopak, za tento úbohý plat si nebudú môcť dovoliť ani toľko, ako je tomu doteraz.

Zdroj: TS SKSaPA

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This