Ortopedický magazín logo

Reklama

Študijný odbor ORTOPEDICKÝ TECHNIK

Študijný odbor ORTOPEDICKÝ TECHNIK

Študentky odboru ortopedický technik na Strednej zdravotníckej škole, na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Študijný odbor Ortopedický technik je denné 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou pre absolventov základnej školy. Je to odbor, ktorého potreba i atraktivita neustále rastie. Určený je pre dievčatá i chlapcov, ktorí majú vzťah k technickým činnostiam a sú zruční. Ortopedický technik samostatne vykonáva činnosti v oblasti ortopedicko-protetickej starostlivosti podľa predpisu lekára, indikuje, zhotovuje a aplikuje ortopedické pomôcky podľa individuálnych chýb a deformít ľudského tela, prípadne po úraze alebo operačných zákrokoch. Vykonáva opravy a úpravy týchto pomôcok. Pracuje s najmodernejšími materiálmi (termoplasty, uhlíkové kompozity) aj s klasickými (prírodné usne, textil).

Počas štúdia sa študent naučí najmodernejšie výrobné postupy protéz horných a dolných končatín, korzetov, ortopedickej obuvi a iných pomôcok, ktoré sú nevyhnutné na to, aby aj telesne postihnutí ľudia (vrodené deformity, úrazy, zdravotné poškodenia) mohli dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu života.

Študijný odbor ORTOPEDICKÝ TECHNIK
Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici v Bratislave

Miesto štúdia

V súčasnosti sa tento študijný odbor vyučuje na Strednej zdravotníckej škole na Záhradníckej ulici v Bratislave.

V tomto školskom roku máme prvýkrát v histórii všetky štyri ročníky študentov. Po 12 rokoch budeme mať maturantov, aj keď kvôli aktuálnej pandemickej situácii – bez maturitnej skúšky vo forme, ako ju všetci poznáme. Namiesto nej budú maturitné predmety hodnotené administratívne, to znamená, zo známok skupiny príbuzných predmetov z praktickej a teoretickej časti odbornej zložky, ktoré študenti absolvovali počas štúdia. 

Poslední maturanti opustili túto školu v roku 2009. V aktuálnom školskom roku by malo ukončiť štúdium 11 študentov štvrtého ročníka. V treťom ročníku máme 14 študentov, v druhom 9 a v prvom ročníku 7 študentov. 

Študijný odbor ORTOPEDICKÝ TECHNIK
Stredná zdravotnícka škola v Bratislave

Náplň a priebeh štúdia

S výukou študentov vypomáha viacero externých odborníkov z praxe. Praktická výuka v treťom a štvrtom ročníku prebieha na pracoviskách poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti v odbore Technická ortopédia, ktoré sídlia v Bratislave.

študijný odbor ortopedický technik
Učebňa v škole

Podľa aktuálne platného Štátneho vzdelávacieho programu sa okrem iných vyučujú aj tieto odborné teoretické predmety, ktoré priamo súvisia s odborom: technológia, materiály, ortopédia a ortopedická protetika. Praktickej časti sa študenti venujú na predmetoch: technológia zhotovovania ortopedicko-protetických pomôcok a zhotovovanie ortopedicko-protetických pomôcok. V rámci týchto predmetov sa počas celého štúdia venujeme jednotlivým pomôckam, a to ortézam, protézam a ortopedickej obuvi.

1. ročník

V prvom ročníku sa študenti oboznamujú s odborom a výučba je zameraná na všeobecný prehľad rozdelenia všetkých ortopedicko-protetických pomôcok, odoberanie merných podkladov z tela pacienta, oboznamovanie sa s náradím a zariadeniami používanými pri výrobe týchto pomôcok. 

Študijný odbor ORTOPEDICKÝ TECHNIK
Priestory na výuku praxe u poskytovateľov ZS

Na praktickej výučbe v prvom polroku v školskej učebni sa učia pracovať s jednotlivými súčasťami náradia, so základmi ručného spracovávania kovov, spoznávajú pôvod a spracovávanie materiálov na výrobu ortéz, protéz a ortopedickej obuvi. Počas druhého polroka prebieha praktická výučba, ktorá je zameraná na ortopedickú obuv na pracovisku mimo školy a na ktorej sa študenti naučia základy obsluhy šijacích strojov a používanie materiálov pri výrobe obuvi a pomôcok k obuvi. 

Študijný odbor ORTOPEDICKÝ TECHNIK
Priestory na výuku praxe u poskytovateľov ZS

2. ročník

Druhákom pribudne predmet ortopédia a ortopedická protetika, kde časť „ortopédia“ vyučuje lekár – ortopéd. V prvom polroku sa začína s rozdelením protéz. Ďalej študenti spoznávajú fázy ľudského kroku a biomechaniku človeka. V druhom polroku sa učia ortézy dolných končatín, postupne od chodidla až po kolenný kĺb. V rámci ortopedickej obuvi sa naučia, akú obuv poznáme, z čoho sa skladá a ako sa vyrába. Praktickú výučbu v prvom polroku absolvujú na pracovisku mimo školy, kde budú pracovať s materiálmi na výrobu obuvi a venovať sa zrezávaniu okrajov materiálov, krájaniu dielcov zvrškov a ich následnej montáži. V druhom polroku sa v školskej učebni učia, ako sa vyrábajú sadrové negatívy a pozitívy končatín. Veľa času sa venuje modelácii sadrových pozitívov a študenti si vyskúšajú, ako sa skenujú telesné proporcie. 

3. ročník

Tretiakom ubudne predmet materiály a pribudne praktický predmet – zhotovovanie ortopedicko-protetických pomôcok. Na začiatku ročníka pokračujú v ortézach dolných končatín – od kolenného až po bedrový kĺb. Potom sa zaoberajú ortézami horných končatín. Druhý polrok je venovaný ortézam trupu a ortézam po neuromuskulárnych ochoreniach. Na hodinách ortopedickej obuvi sa podrobnejšie venujú spracovávaniu ortopedickej obuvi na rôzne vady nôh, odoberaniu mier a výberu správneho vyhotovovania ortopedickej obuvi podľa diagnózy.

Výučba praktických predmetov v treťom a štvrtom roku už prebieha na pracoviskách poskytovateľov ZS sídliacich v Bratislave, a to 2 dni v týždni. Na jednotlivých pracoviskách sa venujú jednotlivým pracovným úkonom, práci s náradím a na zariadeniach. Ďalej sa učia indikovať, zhotovovať a aplikovať ortézy dolných a horných končatín a trupu. V rámci hodín obuvi upravujú kopytá, vyhotovujú korkové kliny a jednotlivé stielky do obuvi, zhotovujú ortopedické vložky.

študijný odbor ortopedický technik
Ukážky práce študentov na praxi

4. ročník

Štvrtáci sa na odborných predmetoch venujú protézam dolných a horných končatín a pokračujú v podrobnejšom spracovávaní ortopedickej obuvi na rôzne vady nôh. V druhom polroku sa venujú aj opakovaniu učiva a príprave na praktickú aj teoretickú časť maturitných skúšok. 

Na praktickej výuke sa učia vyrábať protézy dolných a horných končatín a kontinuálne pokračujú vo výučbe výroby ortéz a skúsia si aj nové technologické postupy pri výrobe obuvi s počítačovou technikou a prácu s pacientom pod dozorom vyučujúceho.

Po absolvovaní tohto študijného odboru sa študenti uplatnia ako kvalitní ortopedickí technici v štátnych i neštátnych zariadeniach technickej ortopédie, ktorých je veľmi málo a v každom regióne Slovenska sú žiadaní.

Inovácia ŠVP

Na to, aby sme toto štúdium prispôsobili najmodernejším trendom v starostlivosti o ortopedicko-protetických pacientov, potrebujeme, aby sa čo najskôr inovoval Štátny vzdelávací program (SVP).

študijný odbor ortopedický technik
Aktuálne trendy v odbore

Jeho obsah je pre nás v súčasnosti už zastaralý. Skladba a názvy predmetov už nereflektujú aktuálne potreby odborného vzdelávania. Pevne dúfame, že v najbližšom čase už dostaneme zelenú na to, aby sme mohli tento vzdelávací program inovovať a prispôsobiť ho aktuálnym trendom vo vybavovaní pacientov ortopedicko-protetickými pomôckami, ako aj aktuálnym požiadavkám trhu. 

Autor odborného blogu:

 Ing. Marek Bachura, PhD., MBA, odborný garant študijného odboru – Ortopedický technik, vedúci ortopedický technik v spoločnosti Otto Bock Slovakia s.r.o.

Štúdium: SPŠ Snina, SZŠ Záhradnícka Bratislava – študijný odbor Ortopedický technik

TU Košice – Technická univerzita, Strojnícka fakulta, odbor Biomedicínske inžinierstvo 

CEMI – Central European Management Institute – Management zdravotníctva

Prax: Od roku 2000 ako ortopedický technik v spoločnosti Centrum ortopedickej protetiky, od roku 2004 ortopedický technik v spoločnosti Otto Bock ČR, od roku 2007 vedúci ortopedický technik v spoločnosti Otto Bock Slovakia s.r.o.

Zdroj obrázkov: Otto Bock Slovakia s.r.o., SZŠ Záhradnícka Bratislava, Neoprot s.r.o., Protetika a.s., Ortopro plus s.r.o.

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This