Ortopedický magazín logo

Reklama

Ako prebieha kontrola kvality pitnej vody? Sleduje sa 70 ukazovateľov

Ako prebieha kontrola kvality pitnej vody?

Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotnej bezpečnosti sa zisťuje analýzou viac ako 70 ukazovateľov kvality pitnej vody. Tie reprezentujú fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické a rádiologické vlastnosti vody. Všetky tieto ukazovatele majú určené limity, ktoré musia byť dodávateľom pitnej vody splnené. Pripomenul to Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Kvalita vody tak zároveň odráža aj kvalitu rozvodov a distribučného systému dodávateľa pitnej vody. Dodávatelia pitnej vody nie sú vlastníkmi domových rozvodov a nemôžu byť za ne ani zodpovední. „Za zabezpečenie kvality pitnej vody v domových rozvodoch sú zodpovedné subjekty, ktorí sú vlastníkmi budov alebo majú budovy v správe,“ vysvetlil Eliáš.

Tisícka analýz ročne

Kontrolu kvality pitných vôd u spotrebiteľa zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ), a to v rámci monitorovania kvality pitnej vody a v rámci štátneho zdravotného dozoru. V rokoch 2015 až 2020 vykonali RÚVZ v rámci pravidelného monitoringu od 4754 až do 6039 analýz pitnej vody. Ďalšie odbery vykonávali v rámci štátneho zdravotného dozoru pri riešení podnetov, mimoriadnych situácií alebo zistených nedostatkov. „Percento nevyhovujúcich odberov je minimálne, aj to v takých ukazovateľoch, ktoré nepredstavujú zdravotné riziko a neznižujú úroveň kvality pitnej vody,“ skonštatoval Eliáš.

Pripomenul, že európska aj naša legislatíva umožňuje v niektorých prípadoch povoliť na zásobovanie obyvateľov i vodu, ktorá v niektorom z ukazovateľov nespĺňa limity určené na kvalitu pitnej vody. „Výnimky na použitie takejto pitnej vody je možné povoliť iba v prípadoch, keď zásobovanie nie je možné zabezpečiť inak a nie je ohrozené zdravie ľudí, pričom sú časovo obmedzené najviac na na tri roky,“ zdôraznil Eliáš. Výnimky povoľuje na základe žiadosti dodávateľov pitnej vody príslušný RÚVZ alebo ÚVZ.

O výnimkách v oblastiach, ktoré zásobujú viac ako 5000 obyvateľov, je povinná Slovenská republika informovať aj Európsku komisiu. „V súčasnosti nie je u nás v platnosti žiadna výnimka pre oblasti, ktoré zásobujú viac ako 5000 obyvateľov, a v platnosti sú len tri výnimky pre menšie vodovody, ktoré zásobujú spolu približne 3300 ľudí. Ich platnosť sa končí v októbri 2023,“ doplnil Eliáš.

Pitná voda z verejných vodovodov na Slovensku je podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zdravotne bezpečná. „Podlieha pravidelnej kontrole a spĺňa prísne limity ukazovateľov, ktoré sú určené nielen národnými, ale aj európskymi predpismi. Tie sú založené na medicínskych dôkazoch a vychádzajú z hodnotenia zdravotných rizík pri celoživotnom príjme pitnej vody,“ vysvetlil Eliáš. Úrad tak reagoval na neobjektívne a zavádzajúce informácie na internete.

Zdroj: TASR

Foto: Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This