Ortopedický magazín logo

Reklama

ZP Dôvera chce zmeniť podmienky pre ortopedických technikov. Bude to v prospech pacienta?

ZP Dôvera chce zmeniť podmienky pre ortopedických technikov.

Zdravotná poisťovňa Dôvera aktuálne rokuje s ortopedickými technikmi ‒ výrobcami ortopedických pomôcok, združenými v najväčšej stavovskej organizácii ortopedických technikov ‒ SKOrT. Ide o podmienky pre ortopedických technikov. Poisťovňa tvrdí, že ich návrh predstavuje stanovenie diferencovanej ceny normohodiny pre každého poskytovateľa na základe kvalitatívnych parametrov a vykazovania kalkulačných listov prostredníctvom služby eRecept ‒ verzia 5.0. Reč je teda konkrétne o tom, koľko bude platiť za prácu ortopedického technika. Od toho sa bude odvíjať aj kvalita poskytovaných ortopedických pomôcok a služieb s tým spojených. Polepšia si ortopedickí pacienti poistení v Dôvere alebo nie? Pýtali sme sa poisťovne aj poskytovateľov. 

(Považujeme za potrebné uviesť, že SKOrT je odborným garantom portálu Ortopedický magazín, pre tému ortopedickej techniky.)

Aktuálne platí ZP Dôvera za prácu ortopedického technika v priemere 14,50 eura za jednu normohodinu.

Podľa SKOrT-u však tieto peniaze nekončia u ortopedického technika, teda človeka, ktorý vám ručne vyrába pomôcku. Vysvetľuje Andrea Černá, viceprezidentka Slovenskej komory ortopedických technikov: „Cena normohodiny má totiž v plnej výške pokrývať priame mzdové náklady, ale aj odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, ako aj 25 % nákladov spotreby energií a ostatných neskladovateľných dodávok, a 10 % nákladov na služby, predovšetkým na opravy a údržbu.“

Najvyššie prácu ortopedických technikov hodnotí súkromná zdravotná poisťovňa Union, ktorá platí za normohodinu 19,43 eura. Teda o 34 % viac v porovnaní so ZP Dôvera.

Koľko chce ZP Dôvera platiť po novom? „Cena je predmetom rokovania so zástupcami SKOrT-u. Okrem inému musí zohľadňovať disponibilné zdroje zdravotnej poisťovne,“ odpovedal na otázku hovorca ZP Dôvera Matej Štepianský.

Ako je to s cenou práce ortopedického technika a aké sú podmienky pre ortopedických technikov na Slovensku? 

– Hodnota normohodiny práce ortopedického technika nebola v minulosti štandardizovaná.

– Nedochádza k valorizácii nákladov či k zohľadneniu inflácie ako v iných odvetviach.

Poskytovatelia tvrdia, že za posledné roky vyčerpali finančné rezervy na zabezpečenie chodu zdravotníckych zariadení a v súčasnosti viacerí vykazujú ekonomické straty. Slovenská komora ortopedických technikov trvá na tom, že cena práce ortopedického technika na Slovensku je už niekoľko rokov značne poddimenzovaná.

Na podobné rokovania, ktoré vedie SKOrT so štátnou poisťovňou VšZP už rok, si dali ortopedickí technici vypracovať znalecký posudok, ktorý definuje cenu ortopedického technika. Tvrdí, že podobný materiál doteraz na Slovensku neexistoval.

„Tento posudok, ktorého autorom je Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore Ekonomika a manažment, odvetví Kontroling, stanovil cenu práce ortopedického technika na 30,38 eura. To dokazuje, že ortopedickí technici už dlhodobo pracujú za podhodnotených finančných podmienok a mnohí nie sú schopní dosahovať žiadny zisk, z ktorého, na rozdiel od zdravotných poisťovní, musia uhrádzať aj svoje náklady na správnu réžiu. Výsledkom je, že spoločnosti strácajú pracovnú silu, a zostávajúcu pracovnú silu nie sú schopní motivovať na kvalitu a zlepšovanie služieb. Inovácie v prospech pacienta sú v nedohľadne“ vysvetlila viceprezidentka SKOrT-u Andrea Černá.

Či bude súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera tento návrh akceptovať hovorca neprezradil. Isté je, že ortopedickí pacienti tvoria stálu časť jej poistencov. Počet poistencov Dôvery, ktorí potrebovali najčastejšie vyrábanú ortopedickú pomôcku ‒ ortopedické vložky ‒ sa za posledných 5 rokov takmer nemení. V minulom roku potrebovalo individuálne vyrábané ortopedické vložky 21 500 poistencov Dôvery. Sériovo vyrábané 5 300.

Ktorý pacient je „cieľová skupina“ zdravotných poisťovní?

Rokovanie medzi poisťovňou a Slovenskou komorou ortopedických technikov prebieha práve v čase prepoisťovania. Už tradične sa zdravotné poisťovne v druhej polovici leta venujú najmä marketingu spojenému s prepoisťovacou kampaňou. Každá kampaň má svoje cieľové skupiny ‒ ľudí, poistencov, pacientov, ktorí majú konkrétne zdravotné ťažkosti. Často to bývajú benefity na ošetrenie zubov, poukazy na cvičenie, finančný príspevok na lieky. Dostanú sa do cieľovej skupiny aj ortopedickí pacienti ‒ poistenci ZP Dôvera?

„Výhody, ktoré pripravujeme pre našich poistencov, odrážajú ich potreby a očakávania od zdravotnej poisťovne. Niektoré potreby sa menia, iné zostávajú po celé roky rovnaké. Potreby a očakávania našich poistencov neustále sledujeme a budeme im prispôsobovať aj portfólio poisteneckých výhod,“ reagoval Matej Štepianský, hovorca súkromnej zdravotnej poisťovne.

Napokon práve ZP Dôvera pred dvomi rokmi predstavila videospot, v ktorom si hlavnú postavu zahral chlapec s modernou protetickou končatinou, a tá patrí k tým najdrahším ortopedickým pomôckam, aké sa na Slovensku zvyčajne poskytujú.

Odbor, ktorý pred desaťročiami vznikol z nutnej potreby pomôcť ľuďom, ktorí sa vracali z vojny bez končatín a bez šance na ďalší život bez pomoci štátu, dnes patrí k tým najinovatívnejším. Ortopedická technika každý polrok prináša nové riešenia v prospech pacienta, jeho rýchlejšej, kvalitnejšej liečby a regenerácie. Hovorca Dôvery tvrdí, že poisťovňa s týmto faktorom bude počítať, všetko však závisí od jej finančných možností.

Samozrejme vnímame pokroky v tomto segmente. Cenové podmienky však musia odzrkadľovať aj možnosti slovenského zdravotníctva,“ reagoval hovorca ZP Dôvera Matej Štepianský.

„Nie je to iba vecou inovatívnych techník, vo väčšine prípadov ide o riešenie základných pohybových ťažkostí pacientov. Kvalitné pomôcky a včasný prístup k nim dokážu poistencovi zlepšiť liečbu, regeneráciu. V mnohých prípadoch použitím ortopedických pomôcok predchádzame hrozbe náročnej operácie pri zhoršení zdravotného stavu pacienta. Nehovoriac o tom, že operácia a liečba pacienta v pokročilom štádiu sú vždy ekonomicky náročnejšie, stoja podstatne viac peňazí,“ argumentuje viceprezidentka SKOrT-u Andrea Černá.

Iba minulý týždeň sa zdravotné poisťovne v médiách bránili, keď Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vyslovil myšlienku o potrebe regulovať zisk zdravotných poisťovní. Úrad tvrdí, že ich zisk je neprimeraný. Podľa zverejnených informácií má najvyšší zisk práve ZP Dôvera, a to 4,71 percenta z prijatého poistného. Na porovnanie, druhá súkromná zdravotná poisťovňa má zisk 0,34 percenta. A štátna VšZP vykázala stratu na úrovni 0,41 percenta z prijatého poistného. Súkromné zdravotné poisťovne úpravu odmietajú. ZP Dôvera sa k téme vyjadrila, že by išlo o protiústavný zákaz zisku.

Marián Homér, tasr

Foto: redakcia

Video: YouTube ZP Dôvera

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This