Ortopedický magazín logo

Reklama

ZMOS vidí v plánovanej reforme nemocníc riziko zhoršenia zdravotnej dostupnosti

ZMOS vidí v plánovanej reforme nemocníc riziko zhoršenia zdravotnej dostupnosti

Na foto Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska. Foto: TASR - Milan Kapusta

Plánované zmeny siete nemocníc nedokážu reálne garantovať deklarovaný časový dojazd záchrannej zdravotnej služby, najmä v odľahlejších regiónoch so zlou dopravnou situáciou. V súvislosti s pripomienkami vznesenými k zákonu o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti to uviedlo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Obáva sa zhoršenia zdravotnej dostupnosti.

Poukazuje preto na riziko zhoršenia dostupnosti zdravotníckej služby pre niektoré regióny. „Vnímame to ako výsledok nepoznania územia a ani jeho efektívnej  obslužnosti,“ uviedol hovorca združenia Michal Kaliňák k navrhovaným zmenám.

Tlmočí ďalej, že pre ZMOS je práve zdravotná dostupnosť pre každého občana prvoradá, a to bez toho, či bude mať nemocnica určitej úrovne dostatočný spád obyvateľov, ktorý jej umožní finančnú udržateľnosť a zabezpečenie dostatočnej kvality. „Územné členenie Slovenska a kvalita cestnej infraštruktúry je diferencovaná, a práve to je potrebné zohľadniť pri určení siete,“ dodáva Kaliňák. Upozorňuje pritom aj na ústavou garantovanú dostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti.

ZMOS považuje v rámci zmien za kľúčové prioritne riešiť dostupnosť ambulantnej všeobecnej starostlivosti. Má byť jasne určené, ako budú merané a vyhodnocované problematické lokality. Združenie navrhuje zjednodušenie procesu vytvorenia, respektíve zriadenia novej ambulancie. Pri určovaní ordinačných hodín apeluje zachovať možnosť flexibility jednotlivých poskytovateľov najmä v prípade malých obcí.

Personálne kapacity

ZMOS poukazuje tiež na nevyhnutnosť riešenia personálnych kapacít súvisiacich so starnutím zdravotníkov, apeluje preto na lepšie prepojenie absolventov lekárskych fakúlt s praxou v území a prijatie opatrení na využitie potenciálu medicínskych a zdravotníckych odborníkov z okolitých krajín. „Na Slovensku máme až 36 okresov zo 79, ktoré sú lokalizované do prihraničia, na tento fakt musíme reagovať z hľadiska príležitosti na získanie zdravotníckeho personálu,“ dodáva Kaliňák.

Zreformovaná sieť nemocníc by mala byť na Slovensku realitou od januára 2024. Vyplýva to z návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý sa v súčasnosti nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Zrušiť by sa tak mala koncová sieť, ktorú by mala nahradiť sieť kategorizovaných nemocníc. Rezort zdravotníctva zdôvodňuje tento termín tým, aby sa všetky nemocnice a ich prevádzkovatelia na túto zmenu pripravili a zosúladili svoje činnosti s kategorizáciou ústavnej starostlivosti.

Koncepcia sa opiera predovšetkým o plán obnovy a odolnosti, ktorým sa Slovensko zaviazalo zefektívniť, okrem iného, aj oblasť zdravotníctva.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Milan Kapusta

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This