Ortopedický magazín logo

Reklama

Význam ortotickej pomôcky pri liečbe a rehabilitácii

Význam ortotickej pomôcky pri liečbe a rehabilitácii

Rehabilitácia človeka  s postihnutím, s chorobou, poprípade po úraze je dosiahnutá s pozitívnymi výsledkami  prostredníctvom spolupráce interdisciplinárneho tímu zdravotníckych pracovníkov a správneho nastavenia liečebného plánu. Aplikovanie ortotickej pomôcky  je nevyhnutnou súčasťou väčšej časti rehabilitačného procesu, cieľom ktorého je zabezpečiť a v maximálnej možnej miere dosiahnuť čo najvyšší stupeň funkčnej nezávislosti a spoločenskej integrácie človeka. 

Špecifikácia ortotickej pomôcky začína identifikáciou patológie odborným lekárom, zhodnotením celkovej prognózy s ktorou súvisia funkčné poruchy a v neposlednej rade stanovením očakávaní a cieľov dotknutého človeka.

 

Význam ortotickej pomôcky pri liečbe a rehabilitácii
Funkčný svalový test podľa Jandu, Analýza osového postavenia, Funkčná klasifikácia ortéz

Ortotická pomôcka 

,,Ortéza,, je aplikované zariadenie na telo človeka. Používa sa na ovplyvnenie štrukturálnych a funkčných charakteristík nervovo svalového a kostrového systému a jej úlohou je stabilizovať alebo imobilizovať  konkrétnu oblasť tela, zlepšiť jej osové postavenie, chrániť pred zraneniami, asistovať pri pohybe alebo funkcii v poškodenej oblasti a súčasne predchádzať ďalším deformitám.

Ortotické pomôcky sú klasifikované v troch oblastiach:

a.) sériové ortézy, bandážne, bežne dostupné vo výdajniach zdravotníckych pomôcok

b.) modulárne ortézy, ortézy ktoré si vyžadujú zásah ortopedického technika, ktorý spočíva v kompletizácii, v nastavení a upravení systému ortézy podľa individuálnych potrieb človeka 

c.) individuálne vyrábané ortézy,  ich výroba je časovo náročnejšia a vyžaduje si sadrovanie, poprípade oskenovanie zasiahnutej oblasti

Hodnotenie pacienta Ortopedickým technikom ku  aplikácii ortézy spočíva v prvotnom preštudovaní  dostupných zdravotníckych informácií v ktorých je špecifikované konkrétne poškodenie, ktoré súvisí s funkčným deficitom alebo dôvodom pre aplikovanie ortézy. 

Zahŕňa aj  fyzické hodnotenie svalovej sily, ROM analýzu, analýzu chôdze, celistvosť kože, alergie na materiály, prítomnosť opuchov a obmedzenia pri vykonávaní činností bežného života.

Na základe týchto informácií volí na výrobu a aplikáciu ortézy najvhodnejší materiál, najvhodnejšie ortotické komponenty z hľadiska ich funkčnosti a v neposlednej rade samotným dôležitým prvkom je zadefinovanie finálneho dizajnu ortézy.

ortézy ottobock
1.) AFO ortéza 2.) KO ortéza 3.) KAFO ortéza

Oblasti aplikácie ortotických pomôcok môžeme zadefinovať do hlavných skupín na:

Spinálne ortézy

(bolesti chrbtice, deformity na chrbtici, poranenia chrbtice a pooperačná starostlivosť, osteoporóza,)

Ortézy hornej končatiny

(ortézy pre pacientov po NCMP a poranení mozgu, poranenia miechy a poranenia brachiálneho plexu, popáleniny hornej končatiny, artritída a syndróm nadmerného používania HK, fraktúry HK,) 

-Ortézy dolnej končatiny, ortopedickú obuv,

(ortézy po poraneniach miechy, poraneniach mozgu,  poškodenia súvisiace so športom, neuropatické a dysvaskulárne poškodenia, Postpolio syndróm,  po prekonaní NCMP s dysfunkciou chôdze ako celku,)

Detské ortézy

(kongenitálne a získané poruchy, bedrové displázie, svalové choroby,  deformity hlavičky)

Adjuvatiká

(palice, barle, chodítka, invalidné vozíky, elektrická stimulácia, exoskeletárna asistovaná rehabilitácia po poranení miechy,)

Najčastejšie aplikované ortézy  sú ortézy na riešenie problémov v oblasti dolných končatín. Vytvárajú biomechanický efekt na kĺby dolnej končatiny,  sú určené na podporu, korekciu alebo náhradu prirodzenej funkcie týkajúcej sa mobility. Musia byť zostrojené tak aby vyhovovali individuálnym požiadavkám konkrétneho človeka.

Najnovšie pokroky posúvajú hranice pre ľudí, ktorí boli v minulosti odkázaní v rámci mobility na využívanie invalidných vozíkov  alebo na používanie ortéz s uzamknutým kolenným kĺbom výrazne ďalej. 

V rámci ortotických vybavení sa v poslednej dobe do popredia dostávajú nové sofistikovanejšie mechanizmy, ktoré pracujú na podklade  neuromuskulárnej stimulácie – ,,NMES,,   alebo ,,SSCO®,, – (mikroprocesorom riadená stojná a švihová fáza,  pre riešenie problémov spojených s biomechanikou a mobilitou,). Rovnako tak nové metódy a materiály. Aj tie umožňujú vyrábať oveľa pevnejšie, tenšie, ľahšie a biomechanicky funkčnejšie ortézy ako tomu bolo v predošlých obdobiach.

nácvik chôdze s ortézou
Nácvik chôdze s KAFO ortézou vybavenou  systémom C-Brace®, (počítačom riadený systém)

Kvalita ortotického vybavenia sa meria prostredníctvom vplyvu, ktorý má na kvalitu života človeka. 

V súčasnosti je komplexné vybavenie medicínskou technológiou interdisciplinárnou výzvou. Vysoko kvalifikovaní odborní lekári, fyzioterapeuti, ortopedickí technici a oddelenia výskumu a vývoja, všetci spolupracujú z rôznych uhlov na dosiahnutí rovnakého cieľa:  ,,aby sa život s postihnutím nestal životom so zdravotným postihnutím,,. 

 

Autor: Mgr. Nataša Bancíková 

Zdroj: Otto Bock Slovakia, s.r.o.

Foto: Otto Bock Slovakia, s.r.o.

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This