Ortopedický magazín logo

Reklama

VšZP pohrozila SKOrT súdom. Komora tvrdí, že poisťovňa zvolila zavádzanie ako obranný nástroj

Komora tvrdí, že poisťovňa zvolila zavádzanie ako obranný nástroj

Foto: ilustračné, Envato Elements

V stredu sme informovali o tom, že ortopedickí technici hromadne podali žaloby na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Už viac ako pol roka nevedia dosiahnúť spoločnú dohodu o podmienkach na ďalšie obdobie. Ortopedickí technici, zastupovaní SKOrT, žiadajú súd, aby nariadil neodkladné opatrenie. Tvrdia, že podmienky, ktoré im ponúka štátna poisťovňa by boli nevyvážené a likvidačné. Preto ich neakceptovali. Poisťovňa však ešte v stredu reagovala, že SKOrT informuje nepravdivo a vzhľadom na to, že SKOrT opakovane mediálne a nekorektne vystupuje voči VšZP, je poisťovňa pripravená pristúpiť k právnym krokom. Dnes opäť reagoval SKOrT. Za zavádzajúce označil predchádzajúce argumenty štátnej poisťovne. VšZP sme ešte v čase pracovnej doby požiadali, aby reagovala na jednotlivé body a pokiaľ je to možné, preukázala, že pravda je na jej strane. Poisťovňa reagovala, ale žiadané podklady alebo argumenty, ktoré by potvrdili jej pravdu, neposlala. 

(Považujeme za potrebné uviesť, že SKOrT je odborným garantom portálu Ortopedický magazín, pre tému ortopedickej techniky.) 

Všeobecná zdravotná poisťovňa uviedla, že opätovne dôrazne odmieta ďalšie medializované tvrdenia Slovenskej komory ortopedických technikov (SKOrT). Privítali by sme, keby sa Slovenská komora ortopedických technikov vrátila späť k rokovaciemu stolu a nezneužívala médiá na nekonštruktívne útoky voči VšZP. Jediným cieľom ich útočných otázok a zavádzajúcich stanovísk, ktoré podsúvajú médiám, je poškodenie mena VšZP, preto na ne nebudeme reagovať“, uviedol hovorca VšZP Matej Neumann.  

Kde je pravda?

V reakcii na tlačovú správu (3.3.2021) Slovenskej komory ortopedických technikov reagovala štátna poisťovňa viacerými výhradami, ktoré podkladali rôznymi informáciami. Komora ortopedických technikov však tvrdí, že tie sú zavádzajúce. Uvádza štyri príklady.

1.

Zo stanoviska VŠZP (3.3.2021)

Nielen VšZP vníma rokovania so SKOrT ako neprofesionálne, ale i samotní poskytovatelia v ňom združení, ktorí v závere minulého roku vystúpili z tejto organizácie. V záujme zabezpečenia vlastnej komunikácie so zdravotnými poisťovňami si založili nové združenie, ktoré ich zastupuje a s ktorými došlo k uzatvoreniu nových zmlúv so VšZP  a k nastaveniu korektného fungovania zmluvného vzťahu. Podotýkame, že ako prejav nesúhlasu so spôsobom rokovania zo strany SKOrT, opustil druhý najväčší výrobca ortopedicko-protetických pomôcok toto združenie v januári 2021 a uzatvoril so VšZP zmluvu.

Reakcia SKOrT (5.3.2021)

Poisťovňa vo svojom stanovisku píše o odchode viacerých členov zo SKOrT. Komora však nemá vedomosť o tom, že by niektorý z 24 poskytovateľov, ktorý komoru vlani splnomocnil na rokovanie o zmluvách, toto splnomocnenie odvolal. Štátna poisťovňa zároveň odkazuje na odchod viacerých členov, ktorí si založili nové združenie, a s ktorými došlo k uzatvoreniu nových zmlúv s VšZP. Združenie, ktoré poisťovňa spomína, vzniklo ešte pred začiatkom rokovaní a mediá už informovali, že ide o združenie naoko, založené na jednej osobe, na ktorú sú previazané tri spoločnosti.

2.

Zo stanoviska VŠZP (3.3.2021)

Dvaja zo štyroch významných výrobcov  ortopedicko-protetických pomôcok rovnako akceptovali ponúkaný cenník VšZP a zmluvy takisto uzatvorili.

Reakcia SKOrT (5.3.2021)

Podľa zverejnených zmlúv, ktoré niekoľkí poskytovatelia na návrh poisťovne podpísali, ortopedické pomôcky majú byť VšZP hradené na základe fixných cien, ktoré nevychádzajú zo žiadnej kalkulácie, a títo poskytovatelia nemusia poisťovni predkladať podrobné kalkulačné listy. Je preto otázne, ako bude VšZP vedieť, za čo skutočne platí, alebo či zaplatené prostriedky vynaložila hospodárne a účelne tak, ako jej to ukladá zákon o zdravotných poisťovniach.

3.

Zo stanoviska VŠZP (3.3.2021)

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o poistencov je prioritou VšZP. S týmto cieľom sme vstupovali aj do rokovaní so SKOrT a od začiatku sme sa snažili uzavrieť dohodu, ktorá bude vyhovujúca pre obe strany a prospešná najmä pre pacientov. Navrhovaný cenník je konsenzus medzi VšZP a zmluvnými poskytovateľmi, ktorí vzniesli pripomienky ku konkrétnym produktom.

Reakcia SKOrT (5.3.2021)

VšZP označila tvrdenie SKOrT, že navrhované zmluvné podmienky sú nevyvážené, za nepravdivé. Tak napríklad, podľa návrhu zmluvy, ktorý VšZP predložila komore, poskytovateľ je povinný fakturovať poskytnutú starostlivosť bez formálnych nedostatkov, inak by porušil zmluvné podmienky. Za každé opakované porušenie zmluvných podmienok, teda aj za každý formálny nedostatok, by poisťovňa bola oprávnená uplatniť si zmluvnú pokutu až do výšky 5 000 eur. Naproti tomu VšZP by mohla robiť formálne nedostatky opakovane, bez akéhokoľvek postihu.

4.

Zo stanoviska VŠZP (3.3.2021)

SKOrT však požaduje navýšenie cien o viac ako 50 % oproti súčasne platným zmluvným cenám, čo považujeme v súčasnej situácii za neprimeranú a neakceptovateľnú požiadavku.

Reakcia SKOrT (5.3.2021)

Rovnako nie je pravda, že SKOrT žiada navýšenie cien o 50 percent, ako včera tvrdila VšZP. Najviac zarážajúce je, že vedenie poisťovne vie, že na svoju obranu používa zavádzajúcu alebo nepravdivú informáciu. „Všeobecnú zdravotnú poisťovňu sme 29.1.2021 listom upozornili na to, že ich výpočet nie je správny. Zrejme došlo k chybe. Jednotliví poskytovatelia zastupovaní komorou prepočítali všetky svoje zákazky na ortopedické pomôcky v roku 2020, pričom finančný dopad kompromisného návrhu opierajúceho sa o znalecký posudok, ktorý má viesť k zreálneniu cien, sa pohybuje prevažne v rozmedzí 3% až 12 %,“ doplnila Andrea Černá zo SKOrT.

Keď jeden súd nestačí

Právne kroky v záujme ochrany dobrého mena už spomína aj poisťovňa. SKOrT úvádza, že vo svojich tlačových správach vychádza iba z faktov, ktoré vie doložiť a preukázať dokumentmi. Varovania o možnom súdnom spore preto považuje od štátnej poisťovne za zastrašovanie. SKOrT je naďalej ochotná pristúpiť na dohodu, pokiaľ bude skutočne vyvážená a ekonomicky reálna. Komora sa vraj opakovane pokúšala dospieť k dohode, o čom svedčí množstvo návrhov doručených VšZP.

Spor medzi Slovenskou komorou ortopedických technikov malo ešte minulý rok vyriešiť spoločné memorandum. Toho cieľom bola byť vzájomná snaha oboch strán, spoločne nastaviť nové zmluvné podmienky pre rok 2021. To však skončilo neúspešne. A nepodarilo sa ich dosiahnúť do dnešného dňa.

Redakcia

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This