Ortopedický magazín logo

Reklama

Vedecký základ aplikovania ortopedických vložiek a obuvi pri bolesti krížov

ortopedické vložky

Foto: ilustračné, Envato Elements

Ortopedická technika založená na dôkazoch – 1. časť: Vedecký základ aplikovania ortopedických vložiek a obuvi pri bolesti krížov

Ortopedickí technici denne aplikujú pacientom celú škálu rôznych ortopedických pomôcok na mieru, ktoré pacientom poznateľne zlepšujú kvalitu života. Mnohí si určite zo svojej vlastne praxe spomínajú na zázračné chvíle, ktoré ich pacientom zrazu zmenili život. Momenty, keď nasadenie ortézy alebo prvé kroky na novej protéze pacientom navrátili stratenú mobilitu. Chvíle, kedy im aplikácia individuálnej pomôcky uľavila od bolesti, alebo pomohla znovu nadobudnúť každodennú nezávislosť. 

Aj keď ortopedickí technici intuitívne chápu túto každodennú hodnotu nimi poskytnutej starostlivosti, rovnako dôležité je aj skúmanie a dokumentovanie prínosov ortopedických pomôcok na mieru. Obzvlášť pre širšiu zdravotnícku komunitu, ako aj platiteľov týchto produktov – zdravotné poisťovne.

Kľúčovú úlohu v tomto procese zohráva medicína založená na dôkazoch – evidence-based medicine (EBM). Ide o pojem používaný od 90-tych rokov, ktorý v sebe spája najlepšie výskumné dôkazy s klinickými skúsenosťami a hodnotovým systémom pacienta. Podľa EBM modelu pacienti dostávajú najlepšiu starostlivosť vtedy, keď zdravotnícki odborníci s klinickým úsudkom vytrénovaným dlhoročnými skúsenosťami zároveň ovládajú súčasné vedecké poznatky vo svojom odbore. Táto integrácia praktických skúseností s najnovším vedeckým poznaním im umožňuje ošetrovať pacientov v súlade s ich špecifickými potrebami a rešpektovať jedinečnosť a preferencie každého pacienta.

Inak to nie je ani v prípade indikovania na mieru zhotovených ortopedických vložiek, podpäteniek či obuvi. Pozrime sa teraz, o aký vedecký základ sa opiera ich aplikovanie pacientom pri jednom z medicínskych symbolov dnešnej doby – bolesti krížov.  

Bolesť krížov

Chronická bolesť krížov patrí medzi jedny z najbežnejších príčin návštevy lekára či absencie v práci. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa celoživotná prevalencia tohto ochorenia v industrializovaných krajinách vyskytuje u 60% – 70% obyvateľov, čo pre každú ekonomiku predstavuje nesmiernu záťaž.

Všeobecne sa uznáva, že nešpecifická bolesť v krížoch (čiže bolesť, ktorá nesúvisí s nejakou traumou alebo muskuloskeletárnym ochorením) je výsledkom kombinácie viacerých faktorov.  Ak je táto bolesť opakujúceho sa charakteru, existuje dostatok dôkazov, že jej príčinou môže celkový postoj a držanie tela, rôzna dĺžka dolných končatín, funkčná asymetria alebo blokáda chôdze v sagitálnej rovine. Ktorákoľvek z týchto anomálií obmedzujúcich ideálny pohyb môže preťažovať krížovú oblasť. Ortotická liečba bolesti krížov sa preto zameriava na obnovenie plnej funkcie, rozsahu pohybu či obnovenie symetrie. Cieľom je, aby sa telo opäť pohybovalo prirodzene a bez bolesti.

Vedecká opodstatnenosť ortopedických vložiek a obuvi na mieru

V roku 1999 Howard J. Dananberg a Michelle Guilianová z American College of Foot and Ankle Orthopedics and Medicine v Bedforde, New Hampshire, pri skúmaní nového prístupu k liečbe chronickej bolesti krížov zistili, že pacienti, ktorým boli aplikované ortopedické vložky na mieru, pociťovali viac ako dvojnásobnú úľavu od bolesti (meranú pomocou The Quebec Back Pain Disability Scale) a po dvakrát dlhšiu dobu ako pacienti, ktorým bola aplikovaná tradičná liečba. Svoje zistenia publikovali v časopise Journal of the American Podiatric Medical Association.

V roku 2005 tím vedcov vedený profesorom Shayom Shabatom z univerzity v Tel Avive v dvojito zaslepenej štúdii porovnával účinnosť ortopedických vložiek na mieru zhotovených metódou CAD/CAM s účinnosťou placebo vložiek. Na vzorke 58 zamestnancov, ktorých práca vyžadovala extenzívnu chôdzu a trpeli bolesťami krížov, dokázali, že bolesť krížov sa signifikantne zmenšila po aplikovaní skutočných ortopedických vložiek v porovnaní s placebo vložkami. Výsledky svojho výskumu zhrnuli v časopise European Spine Journal.

V roku 2012 profesor Moreno D’Amico s tímom vedcov z Università degli Studi Gabrielle d’Annunzio v talianskom meste Chieti hodnotili vplyv obnovenia posturálnej symetrie pacientov s rôznou dĺžkou končatín pomocou individuálnych podpäteniek na intenzitu bolesti krížov. Počas päťročného obdobia, kedy sledovali klinických pacientov, zistili, že 70 percent z 300 pacientov s chronickou bolesťou krížov má rôznu dĺžku končatín a merateľne asymetrickú záťaž chodidiel v stoji. Navyše, v skupine 94 pacientov s bolesťou krížov došlo po aplikácii podpäteniek zhotovených na mieru k signifikantnému posturálnemu zlepšeniu u 83 pacientov – čo predstavuje 88% účinnosť týchto pomôcok. Svoje zistenia uverejnili v časopise Studies in Health Technology and Informatics.

Štúdia efektu ortopedickej obuvi na mieru pri chronickej bolesti krížov

V roku 2017 americkí vedci vedení Jerrilyn A. Cambronovou z Národnej univerzity zdravotníckych vied v meste Lombard v štáte Illinois (ktorá je poprednou inštitúciou v oblasti integratívnej medicíny) skúmali účinnosť nosenia ortopedickej obuvi na mieru pri chronickej bolesti krížov na skupine 225 dospelých pacientov. Efekt liečby porovnávali v troch skupinách. Pacientom v prvej skupine indikovali ortopedickú obuv na mieru v kombinácii  chiropraktickou liečbou a manuálnou masážou mäkkých tkanív. V druhej skupine bola predpísaná ortopedická obuv na mieru používaná bez chiropraktickej liečby. Tretia skupina bola kontrolná. Cambronová s kolegami zaznamenali významné rozdiely v jednotlivých skupinách už po 6 týždňoch liečby. Pravidelné nosenie ortopedickej obuvi na mieru viedlo k signifikantnému zníženiu bolesti a zlepšeniu funkčnosti v krížovej oblasti v oboch skupinách v porovnaní s pacientmi, ktorí obuv indikovanú nemali. Pridanie chiropraktickej liečby a masáží viedlo k ešte väčšiemu zlepšeniu funkčnosti. Svoje zistenia podrobne opísali v časopise Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.

Autor:

Štúdium: Gymnázium Párovce Nitra, SZŠ Záhradnícka Bratislava – štúdijný odbor Ortopedický technik
VŠEMVS – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, odbor: Manažment malého a stredného podnikania
Prax: od roku 1996 ako ortopedický technik v spoločnosti NEOPROT, spol. s r.o. , od roku 2005 Zástupca riaditeľa odboru výroby

Zdroje:

WHO

Journal of the American Podiatric Medical Association

European Spine Journal

Studies in Health Technology and Informatics

Archives of Physical Rehabilitation and Medicine

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This