Ortopedický magazín logo

Reklama

Vedecký základ aplikovania individuálnych ortéz pri bolesti kolena

orteza na koleno

Foto: ilustračné, Envato Elements

Ortopedická technika založená na dôkazoch – 2. časť:

Vedecký základ aplikovania individuálnych ortéz pri bolesti kolena

V prvej časti odborného blogu o ortopedickej technike založenej na dôkazoch sme venovali pozornosť vedeckým výskumom potvrdzujúcim účinnosť a opodstatnenosť indikovania a aplikovania individuálnych ortopedických vložiek, podpäteniek a obuvi pri bolesti krížov. V tejto druhej časti sa stručne pozrieme na vedeckú opodstatnenosť používania individuálnych kolenných ortéz a ortopedických vložiek pri bolestiach kolien.

Bolesť kolena

Významnou príčinou mechanickej bolesti kolena sú úrazy. Najčastejšie sú spojené s behaním alebo iným druhom športu. Môže ísť tiež o úrazy pri bežnom pohybe doma či vonku. U starších pacientov však býva častou príčinou bolesti aj osteoartritída. V každom prípade bolesť kolena je komplexná téma a poprední výskumníci ponúkajú viacero výkladov jej etiológie. Je napríklad známe, že ženy sú náchylnejšie k patelofemorálnemu syndrómu ako muži. A tiež, že toto riziko je v dorasteneckom veku dvojnásobne väčšie u dievčat ako u chlapcov.

Bez ohľadu na to, že etiológia bolesti kolena je oblasť stále bohatá na príležitosti pre ďalší výskum, nové teórie a špecifické liečebné protokoly, existujú pomerne dobré vedecké dôkazy podporujúce používanie ako individuálnych, tak i modulárnych ortéz. Plne individuálne ortézy sú zhotovené na základe manuálne (sadrovaním) alebo digitálne (skenerom) odobratých mier a následne natiahnuté z nahriateho vysokoteplotného plastu, kompozitového materiálu alebo vyrobené laminovaním. Podľa účelu použitia indikovaného odborným lekárom sa v niektorých prípadoch zhotovujú aj z nízkoteplotných termoplastov. Naproti tomu individuálne modulárne kolenné ortézy sú v podstate stavebnicové ortézy pozostávajúce z viacerých dielov, ktoré na rozdiel od sériových ortéz umožňujú a aj vyžadujú presné dotvarovanie a prispôsobenie fyziológii konkrétneho pacienta podľa špecifických požiadaviek predpisujúceho lekára. Na tlmenie bolesti kolena je však v určitých prípadoch možné účinne použiť aj vhodné plantárne ortézy – čiže ortopedické vložky zhotovené na mieru.

Vedecká opodstatnenosť ortéz na mieru

V roku 2011 španielski vedci zo Sevillskej univerzity, profesori Pedro V. Munuera a Rocío Mazuteras-Pardo, skúmali vplyv aplikovania individuálnych ortopedických vložiek na intenzitu patelofemorálnej bolesti. Skúmané vložky boli zhotovené z 2 milimetrového polypropylénu potiahnutého 4 milimetrovou polyetylénovou penou s tvrdosťou A45 podľa Shorea. Zistili, že v dôsledku ich používania došlo k signifikantnej redukcii bolesti kolena. Výsledky tohto výskumu preukazujúceho efektívnosť liečby patelofemorálnej bolesti individuálnymi ortopedickými vložkami publikovali v časopise Prosthetics and Orthotics International.

V roku 2016 profesor Michael Rathleff z Aalborg University, v rovnomennom dánskom meste, so svojím tímom študoval vplyv individuálnych ortopedických vložiek na mediálno-laterálne plantárne sily pri doskoku z vyvýšenej podložky (tzv. drop jump) a drepoch na jednej nohe. Po 12 týždňoch používania vložiek dánski vedci zaznamenali významné subjektívne zlepšenie patelofemorálneho syndrómu. U jednotlivcov, ktorí pociťovali toto subjektívne zlepšenie, zároveň zistili signifikantné 4,2% zníženie medio-laterálnej záťaže nohy pri doskoku. Výsledky svojej štúdie uverejnili v júli 2016 v časopise Clinical Journal of Sport Medicine.

V roku 2017 v prehľadovej štúdii publikovanej v časopise Disability and Rehabilitation: Assistive Technology sa iránski výskumníci, pod vedením Roshanaka Roodsariho z Univerzity sociálnej starostlivosti a rehabilitačných vied v Teheráne, zamerali na zhodnotenie účinku ortopedických vložiek a kolenných ortéz na addukciu, intenzitu bolesti a funkčnosť kolena pacientov s osteoartritídou. Analýzou výsledkov 31 výskumov zverejnených v znalostných datbázach PubMed, ScienceDirect, GoogleScholar a ISI web dospeli k záveru, že individuálne ortézy prispievajú k redukcii addukcie kolena, znižujú intenzitu bolesti a zlepšujú funkčnosť kolena osteoartritických pacientov.

Autor:

Štúdium: Gymnázium Párovce Nitra, SZŠ Záhradnícka Bratislava – štúdijný odbor Ortopedický technik
VŠEMVS – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, odbor: Manažment malého a stredného podnikania
Prax: od roku 1996 ako ortopedický technik v spoločnosti NEOPROT, spol. s r.o. , od roku 2005 Zástupca riaditeľa odboru výroby

Zdroje:

Prosthetics and Orthotics International

Clinical Journal of Sport Medicine

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This