Ortopedický magazín logo

Reklama

V Košiciach prebieha celoplošná deratizácia. Povinná aj pre súkromné osoby

V Košiciach prebieha celoplošná deratizácia.

Foto: ilustračné, Envato Elements

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nariadil na celom území mesta Košice celoplošnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych škodcov. Začala sa koncom marca a potrvá do 30. apríla.

„Hlavným cieľom je ochrana zdravia obyvateľstva pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia,“ pripomína mesto na svojej internetovej stránke.

Nariadenie sa týka mestských častí (MČ) na celom území Košíc v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve, ako aj na verejných priestranstvách. Mesto bude zabezpečovať aj deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí.

Školské a zdravotnícke zariadenia

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú celoplošnú deratizáciu zabezpečiť vo svojich alebo v užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie. Týka sa to aj objektov školských a zdravotníckych zariadení. Tiež zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov či skladov a skládok odpadov.

Bytové domy, domy a pozemky v súkromnom vlastníctve

Povinnosť sa vzťahuje aj na fyzické osoby. Tie majú deratizáciu vykonať v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a tiež v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Deratizáciu majú zabezpečiť prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov alebo svojpomocne „spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel“.

Magistrát ďalej pripomína, že potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý použili, musia z dôvodu prípadnej kontroly uchovať tri mesiace.

RÚVZ nariaďuje celoplošnú deratizáciu v Košiciach pravidelne. Ako uvádza vo svojom rozhodnutí, jej termín stanovuje na základe reprodukčného cyklu živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch.

Zdroj: TASR

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This