Ortopedický magazín logo

Reklama

Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím dostal za posledných päť rokov 2924 podnetov

Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím dostal za posledných päť rokov 2924 podnetov

Foto: ilustračné, Envato Elements

Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím doručili za posledných päť rokov 2924 individuálnych podnetov a vstúpil do 81 súdnych konaní. TASR o tom pri príležitosti piateho výročia vzniku úradu informovala Andrea Pavlík. Porušenie ľudských práv garantovaných v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa vraj znižuje.

Kým v roku 2018 zaznamenali porušenie v každom 2,5 podnete, v súčasnosti ide o každý piaty podnet. Úrad najčastejšie rieši oblasti primeranej životnej úrovne a sociálnej ochrany. Najväčšiu skupinu súdnych konaní tvoria konania o spôsobilosti na právne úkony, predovšetkým jej vrátenie alebo zmena pozbavenia na obmedzenie spôsobilosti. Nasledujú poručenské veci týkajúce sa maloletých detí a úpravy ich styku s rodičmi.

„Situácie, v ktorých nás klienti žiadajú o pomoc, sú často emočne vypäté, veľmi citlivé a klienti okrem praktickej rady potrebujú aj dávku porozumenia a podpory a priestor byť vypočutí.  Klientov v ich emočne náročnom prežívaní smerujeme ku konštruktívnemu nazeraniu na situáciu, v ktorej sa ocitli, a snažíme sa ich aj povzbudiť, aby to nevzdávali, keďže po mnohých negatívnych skúsenostiach sú už vyčerpaní a pesimistickí,“ priblížila Pavlík.

Úlohou úradu je chrániť základné práva a slobody osôb so zdravotným postihnutím formou monitorovania ich dodržiavania. Tiež identifikácie a následného riešenia systémových problémov, vstupovaním do súdnych konaní a preskúmavaním individuálnych podnetov.

Chýbajúce právne poradenstvo

Za posledné obdobie narastá počet žiadostí o poradenstvo, ktoré možno považovať za advokátsku aktivitu. Tá je však nad rámec pôsobnosti úradu. Úrad tak stále viac vykonáva služby namiesto centra právnej pomoci, advokátov alebo jednotlivých štátnych orgánov ako sociálna poisťovňa alebo úrad práce pri poučovaní poistencov o ich nárokoch. Cieľom úradu je tiež to, aby sa čo najrýchlejšie implementoval Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím do slovenskej legislatívy. Špecializovaná verejná ochrana práv, ktorej základom je pomoc osobám so zdravotným postihnutím, je zameraná na ochranu práv uznaných v Dohovore Organizácie spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím vrátane práv, ktoré okrem ďalších ľudsko-právnych dohovorov vymedzuje aj Ústava SR.

Zdroj: TASR

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This