Ortopedický magazín logo

Reklama

Je bezpečné navštevovať v týchto časoch svojho zubného lekára?

zubár v ochrannom obleku

Rôzne lekárske vyšetrenia sme schopní absolvovať bez toho, aby sme si museli z tváre odložiť ochranné rúško, nie však návštevu u zubného lekára. Otvorené ústa na niekoľko minút a vydychovanie do priestoru a manipulácia v ústnej dutine v ktorej náš lekár pracuje, ohrozuje predovšetkým jeho a zvyšný personál ambulancie. Na otázky o tom, aký režim funguje v ambulanciách zubných lekárov v týchto časoch, odpovedá hovorkyňa Slovenskej komory zubných lekárov a šéfredaktorka časopisu Zubný lekár PhDr. Lujza Hanová.

Klesla po príchode prvej vlny koronavírusu návštevnosť zubných ambulancií?

Pacienti sa v prvej vlne správali zodpovedne, pristupovali k zubným ošetreniam podľa vydaných postupov SKZL a kontaktovali svojich zubných lekárov telefonicky, prípadne emailom.

V tejto súvislosti je nevyhnutné povedať, že nastavením prísneho zvýšeného hygienicko-epidemiologického režimu v zubných ambulanciách zubno-lekárske výkony predlžujú čas ošetrenia, čo spôsobuje ošetrenie menšieho počtu pacientov v porovnaní s obdobím pred pandémiou.

Aká je situácia teraz?

V súčasnosti, v čase eskalujúcej pandemickej situácie, pacienti postupujú podľa odporúčaní SKZL, a to v prvom rade kontaktujú svojho zubného lekára telefonicky, informujú o svojom aktuálnom stave, následne zubný lekár zhodnotí problém a odporučí pacientovi ďalší postup, a to aj v prípade plánovaného alebo akútneho problému. V tejto dobe pracujú ambulancie v štandardnom režime,

PhDr. Lujza Hanova, zdroj: SKZL

ošetrujú pacientov systematicky. Poskytujú plánovanú aj akútnu zubno-lekársku zdravotnú starostlivosť dodržiavaním zvýšeného hygienicko-epidemiologického režimu, aby sa minimalizovalo riziko nákazy zubného lekára, dentálneho tímu a pacientov.

Je bezpečné navštevovať v týchto dňoch, kedy zaznamenávame rekordné počty pozitívne testovaných, svojho zubára?

Pre nárast pozitívne testovaných osôb na COVID-19 a zabezpečenie bezpečnosti ošetrovania v zubných ambulanciách, tak pre dentálny tím, ako aj pre pacientov, v poslednej verzii Metodického usmernenia je definovaný postup pred vyšetrením a ošetrením pacienta:

Ošetrujúci zubný lekár alebo poverený zdravotnícky pracovník preverí podozrenie na ochorenie COVID-19:

•  meraním telesnej teploty bezkontaktným teplomerom,

•  anamnestickým rozhovorom, ktorý je podopretý čestným vyhlásením dotazníkom a podpisom pacienta,

•  v prípade potreby antigénovým testom: Zubný lekár môže požadovať pred ošetrením od pacienta, aby sa preukázal negatívnym antigénovým alebo PCR testom na Covid-19 nie starším ako 24h. V prípade potreby môže lekár rozhodnúť o vykonaní antigénového testu pred ošetrením (bežný pacient, možný a pravdepodobný prípad).

Ako štandardne zabezpečuje personál zubnej ambulancie hygienu a bezpečnosť z pohľadu ochrany pred možnými vírusmi a podobne?

Zubné ambulancie aj v štandardnom režime pracujú podľa schválených prevádzkových poriadkov s jasne  stanoveným hygienicko-epidemiologickým režimom na vysokej úrovni. So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou je tento režim ešte prísnejší, detailnejší, ktorí zubní lekári dodržiavajú, pričom to má vplyv na znížený počet ošetrených pacientov.

Dávala Slovenská komora zubných lekárov ambulanciám nejaké odporúčanie, ako zvýšiť bezpečnosť, ako chrániť seba a pacientov? Je to v týchto časoch vôbec možné?

Z povahy svojej práce sú zubní lekári pri práci veľmi blízko ošetrovanej ústnej dutiny, a teda je tu vysoké riziko nákazy. Aj keď v zmysle plnenia hygienicko-epidemiologických podmienok ošetrovania pacientov, ochrana len rúškom a  rukavicami pri tejto infekcii nie je dostatočná (čo zubní lekári používajú v štandardnom režime),  preto prioritou v úvode prvej vlny pandémie bolo zabezpečiť všetky osobné ochranné pracovné prostriedky vrátane ochranných štítov, respirátorov, overalov a iných ochranných pomôcok. SKZL s hlavnou odborníčkou MZ SR pre odbor Zubné lekárstvo spracovali Metodické usmernenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19, ktoré sa aktualizuje podľa aktuálnej  pandemickej situácie a v súčasnosti máme už 4. verziu aktualizovanú 11. 1. 2021.

Žena na vyšetrení u zubného lekára
Kontrola u zubného lekára, zdroj: Envato Elements

POSTUP PRED VYŠETRENÍM A OŠETRENÍM AKÚTNEHO PACIENTA 

(podľa Metodického usmernenia hlavného odborníka pre odbor zubného lekárstva pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti) 

Ošetrujúci zubný lekár alebo poverený zdravotnícky pracovník preverí podozrenie na ochorenie COVID-19 :

• meraním telesnej teploty bezkontaktným teplomerom,

anamnestickým rozhovorom, ktorý je podopretý čestným vyhlásením dotazníkom,

– v prípade potreby vyšetrením antigénovým testom,

– z epidemiologických dôvodov je nevyhnutné eliminovať vzájomný kontakt pacientov v ambulancii. Ak to situácia umožňuje, čakáreň je pre pacienta uzavretá a pacient príde len po predchádzajúcom telefonickom vyzvaní z auta alebo vonkajších priestorov. Je vhodné po každom pacientovi zvýšiť frekvenciu dekontaminácie aplikáciou dezinfekčného spreju (najmä na kľučky), aby sa zabránilo krížovej expozícii cez kľučky,

• v ambulancii zubného lekára pracuje nevyhnutný počet zamestnancov potrebný pre daný výkon obmedzený na minimum.

• Personál ambulancie dodržiava pri prevádzke ambulancie dôslednú hygienu a častejšiu dezinfekciu. Odporúča sa používanie oxidačných prostriedkov a prostriedkov, ktoré znižujú povrchové napätie hydrofóbnych materiálov. K opakovanej kontaminácii dochádza kontaktom rukami najmä na klávesnice PC, kľučky na oknách, kľučka na autokláve /sterilizátore, ktoré je nutné dezinfikovať po každom pacientovi a na záver ordinačného času. Medzi jednotlivými zákrokmi treba dezinfikovať povrchy, v prípade predpokladu kontaminácie aerosolom je vhodné použiť germicídny žiarič (najskôr dezinfekcia + germicíd = spolu účinkovať). Z čakárne sú odstránené časopisy a iné predmety, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu.

Red.

Foto: Envato Elements, archív SKZL/Jana Šantavá

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This