Ortopedický magazín logo

Reklama

SLÚŠ upozorňuje, že štát roky ukladá stavovským organizáciám úlohy, na ktorých plnenie neprispieva

SLÚŠ upozorňuje, že štát roky ukladá stavovským organizáciám úlohy, na ktorých plnenie neprispieva

Na snímke prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ) Andrej Janco. Foto: TASR - Milan Kapusta

Slovenská lekárska únia špecialistov upozorňuje na rôzne úlohy, ktoré štát ukladá stavovským organizáciám v zdravotníctve, ale nijako na ne vraj neprispieva. Medzi takéto povinnosti má patriť aj vedenie registrov zdravotníckych pracovníkov v príslušných zdravotníckych povolaniach, ktoré sú združené v jednotlivých komorách. Tieto registre sú v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) súčasťou jeho údajovej základne. Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) navrhuje dereguláciou maximálnej výšky poplatku za vedenie registra.

Registre podľa SLÚŠ obsahujú údaje o zdravotníckych pracovníkoch, ktorí sú oprávnení vykonávať konkrétne zdravotnícke povolanie. Predstavujú tak spoločný zdroj údajov pre Národný register zdravotníckych pracovníkov. Voči týmto údajom sa overujú aj údaje uvedené v žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. ,,Každý lekár, zdravotná sestra, lekárnik či akýkoľvek iný zdravotnícky pracovník svoj elektronický preukaz totiž používa na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu ním vytvorených zdravotných záznamov a predpísaných alebo vydaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín,“ uviedol uviedol prezident SLÚŠ MUDr. Andrej Janco.

Návrh riešenia

Slovenská lekárska únia špecialistov v rámci pripomienok k zákonu o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti navrhuje tento nepomer medzi úlohami ukladanými štátom a dostupnými zdrojmi stavovských organizácií vyvážiť čiastočnou dereguláciou maximálnej výšky poplatku za vedenie registra. V súlade s návrhom stavovských organizácií z roku 2014  navrhuje upraviť maximálnu ročnú výšku poplatku za priebežnú aktualizáciu registra zdravotníckych pracovníkov v príslušnom zdravotníckom povolaní v každej z vecne príslušných komôr, najviac na 60 eur ročne, s tým, že skutočnú výšku poplatku určí dohodovacie konanie medzi zástupcami komôr a Ministerstva zdravotníctva SR, pričom registračné poplatky by boli komorám hradené zo štátneho rozpočtu, z kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR.

Ako uviedol prezident SLÚŠ MUDr. Andrej Janco: „Neustále ukrajovanie financií zo zdravotníctva na činnosti, ktoré nesúvisia priamo s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a predstavujú len ďalšiu finančnú a administratívnu záťaž pre zdravotníkov – ako napríklad kontrola svojich údajov v novom registri, pretože doteraz žiadny prepis registra sa nezaobišiel bez chýb – to všetko patrí k dôvodom odchodu zdravotníckych pracovníkov zo Slovenska.“

Redakcia, Zdroj: TS SLÚŠ

Foto: TASR – Milan Kapusta

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This