Ortopedický magazín logo

Reklama

Rázštep chrbtice – liečba a používané ortopedické pomôcky

Rázštep chrbtice - liečba a používané ortopedické pomôcky

Zdroj foto: Neoprot

Spina Bifida – rázštep chrbtice. Ide o závažnú vrodenú vývojovú vadu neurálnej trubice, ktorá vzniká v prvých 28 dňoch tehotenstva. Pri vývoji nervovej sústavy môže dôjsť k určitým defektom, ktoré sa môžu prejaviť nielen samotným defektom na trubici, z ktorej sa vyvíja miecha a mozog, ale aj na okolitých štruktúrach, ktoré miechu obklopujú. (stavce, koža, svaly). Rázštep sa  môže vyvinúť v uzavretej alebo otvorenej forme. Spina bifida oculta – skrytý rázštep, v niektorých prípadoch nespôsobuje postihnutému žiadne problémy a diagnostikuje sa len náhodne. 

Rázštep sa však vyskytuje aj  ako otvorený defekt Spina bifida aperta, kedy dochádza k vyklenutiu miechy cez porušené tkanivové štruktúry.  Ku klinickým prejavom rázštepu chrbtice patria neurologické poruchy, poruchy citlivosti, motoriky, inkontencia moču a stolice, ortopedické vady, mentálne poruchy, sexuálne poruchy. 

Liečba rázštepu chrbtice spočíva v neurochirurgickom zákroku. V rámci ortopedickej intervencie  riešime dôsledky ochorenia, ktoré sú závislé od stupňa poškodenia. 

Podľa toho, v akej úrovni chrbtice došlo k lézii, teda vyklenutiu miechy závisí stupeň postihnutia pacienta.

1.

Lézia/vyklenutie v hrudnej časti alebo vysoká drieková lézia sa prejavuje postihnutím funkcie štvorhlavého svalu stehna. V tomto prípade je na chôdzu nevyhnutná ortopedická pomôcka, ktorá obopína oblasť bedrových kĺbov. Patria sem tzv. RGO  – reciprokačné ortézy alebo HKAFO ortézy, teda ortézy, ktoré obopínajú bedrový kĺb a celú dolnú končatinu. U dospelých je najčastejšie indikovaný invalidný vozík.

RGO – reciprokačná ortéza
RGO – reciprokačná ortéza, Zdroj: NEOPROT

2.

Lézia v dolnej časti drieku – poškodená funkcia sedacieho svalu pri zachovanej funkcii štvorhlavého svalu stehna a mediálneho hamstringu – indikovné sú AFO – členkové ortézy a pacient chodí s barlami.

AFO – ortéza členka na chodenie
AFO – ortéza členka na chodenie
Zdroj: Neoprot

3.

Lézia v krížovej oblasti môže byť lokalizovaná v hornej alebo dolej často krížovej  oblasti chrbtice, v tomto prípade je funkcia štvorhalvého svalu stehna a sedacieho svalu ponechaná, pri oslabení lýtkového svalu, keď je lézia lokalizovaná v hornej časti krížovej oblasti sú postačujúce len ortézy nohy, zvyčajne nie je potrebná žiadna opora.

V ortopedickej technike sa často krát stretávame s pacientami poškodenými týmto závažným postihnutím, nakoľko SP sa prejavuje aj deformitami nôh, kedy je noha v nefyziologickom postavení. Môže ísť o tzv. pes equinovarus, pes calcaneus, pes valgus.

AFO – ortéza na korekciu Pes Equinovarus
AFO – ortéza na korekciu Pes Equinovarus
Zdroj: Neoprot

Okrem deformít v oblasti nohy dochádza u týchto pacientov k osovým odchýlkam v postavení kolena, noha môže byť postavená do tvaru „X“ alebo „O“, alebo môže byť noha pokrčená v kolene v dôsledku skrátených svalov kolena.

Ortézy na korekciu „X“ postavenia kolien
Ortézy na korekciu „X“ postavenia kolien
Zdroj: Neoprot

Ďalej sa pri liečbe dôsledkov SP stretávame s deformitami chrbtice, môže ísť napr. o skoliózu alebo kyfózu. Tieto deformity môžu byť vrodené alebo získané. Na liečbu deformít chrbtice môže lekár predpísať plastový skoliotický korzet, ktorý koriguje skoliotickú krivku chrbtice alebo pri menších zakriveniach chrbtice môže byť aplikovaný tzv. lykrový oblek, ide o špeciálny oblek, ktorý sa šije v Anglicku a, ktorý svojim prevedením vplýva na udržnie fyziologického postavenia chrbtice.

Skoliotický korzet
Skoliotický korzet
Zdroj: ORTOPRO plus

Hlavným cieľom pri liečbe pacientov s týmto postihnutím je prevencia deformít a vertikalizácia a zlepšenie chôdze, tam, kde je to možné.

Lykrový oblek
Lykrový oblek
Zdroj: Neoprot

Pri liečbe je nesmierne dôležitý multidisciplinárny prístup viacerých odborov – ortopédia, fyzioterapia, ortopedická protetika, ortopedická technika, tak aby boli dosiahnuté čo najlepšie benefity pre pacienta. 

Autor odborného článku:

Štúdium: Gymnázium Párovce Nitra, SZŠ Záhradnícka Bratislava – štúdijný odbor Ortopedický technik
VŠEMVS – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, odbor: Manažment malého a stredného podnikania
Prax: od roku 1996 ako ortopedický technik v spoločnosti NEOPROT, spol. s r.o. , od roku 2005 Zástupca riaditeľa odboru výroby

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This