Ortopedický magazín logo

Reklama

Technicko-výrobné pracoviská v ortopedickej protetike VII.: PROTETIKA, a. s.

Legislatívne úpravy so zásadným vplyvom na ortopedickú protetiku

Začiatky a súčasnosť ortopedickoprotetickej zdravotnej starostlivosti

Prinášame vám historický prierez vývojom a výrobou ortopedických pomôcok. Zdrojom týchto úryvkov je publikácia ,,50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE na Slovensku”, ktorej autorom je skúsený ortopéd a hlavný odborník pre ortopedickú protetiku na Slovensku MUDr. Ján Koreň. Každý týždeň nájdete na stránkach Ortopedického magazínu nové pokračovanie. Pokračujeme v sérii článkov: Technicko-výrobné pracoviská v ortopedickej protetike. Dnes o spoločnosti PROTETIKA, a. s..

PROTETIKA

PROTETIKA, a. s.

PROTETIKA vznikla v roku 1962 ako národný podnik, 1. mája 1992 sa zmenila na akciovú spoločnosť. V súčasnosti sídli v Bratislave na Bojnickej ulici 10. Spoločnosť má nasledovné vedenie: generálny riaditeľ Ing. Ľubomír Pištek, obchodný riaditeľ Ing. Vojtech Vámoš, ekonomická riaditeľka Ing. Ivica Matelová, riaditeľ pre investičný rozvoj a kvalitu Ing. Vladimír Hrabinský, výrobná riaditeľka Ing. Jarmila Filipová.

Spoločnosť PROTETIKA, a. s. je výrobcom, predajcom a distribútorom širokej škály špecializovanej obuvi a zdravotníckych pomôcok. Sú to individuálne ortopedickoprotetické pomôcky, sériové zdravotnícke pomôcky, individuálna ortopedická obuv, individuálne ušné koncovky, načúvacie aparáty, ortopedicko-rehabilitačné sandále, zdravotná obuv.

Spoločnosť prevádzkuje 24 vlastných výdajní a predajní na celom území Slovenskej republiky s rozsiahlym sortimentom zdravotníckych pomôcok a zdravotnej obuvi. Pre pacientov a zákazníkov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje zhotovenie individuálnej zdravotnej pomôcky, je k dispozícii 76 merných miest. V záujme zvýšenia kvality zákazníckeho komfortu a poskytovaných služieb spoločnosť vybudovala regionálne centrá v Bratislave, Banskej Bystrici, Poprade, Martine a Bardejove, v ktorých zhotovuje individuálne ortopedickoprotetické zdravotnícke pomôcky pri dodržaní ich vysokej kvality.

PROTETIKA

o PROTETIKE z „Histórie remeselnej výroby ortopedických pomôcok“

PROTETIKA, n. p., Bratislava

V 60. rokoch nastáva najväčší rozvoj národného podniku PROTETIKA. Postupne sa zvyšoval počet druhov vyrábaných pomôcok a rástli aj ich počty. V roku 1961 podnik vyrábal 24 druhov protéz DK, 8 druhov protéz HK, 39 druhov prístrojov (ortéz) DK, 11 druhov korzetov a priamidiel, 25 druhov brušných pásov na mieru a 16 druhov ortopedickej obuvi na mieru, vrátane tých najzložitejších.

Pribúdali nielen nové druhy pomôcok. Do výroby sa začali zavádzať aj nové materiály, napríklad sklolamináty, z ktorých sa začali vyrábať protézy HK a DK, korzety a priamidlá. Úspechom bola výroba prvej bioelektrickej protézy HK.

Zavádzaním mechanizácie do výroby sa postupne skracovali dodacie časy pomôcok, napr. ortopedickej obuvi.

Významným krokom pre ortopedickú protetiku sa stalo v roku 1964 odčlenenie tzv. „služobní“ a ich prechod do pôsobnosti Krajských ústavov národného zdravia. 1. januára 1964 vznikol národný podnik PROTETIKA s celoštátnou pôsobnosťou (teda nielen slovenskou), ktorý okrem výroby ortopedických pomôcok začal vyrábať aj pomôcky na ochranu a bezpečnosť pri práci a lokomočné pomôcky pre invalidov. Súčasťou podniku sa stali výrobné závody v Brne a v Prahe. Národný podnik ORTHOPEDIA Praha zanikol.

Postupným nárastom počtu vyrobených pomôcok stúpal aj počet zamestnancov a zvyšovali sa nároky na veľkosť a vybavenie výrobných priestorov. Prenajaté či postavené priestory už nevyhovovali ani zo zdravotného hľadiska. V roku 1961 preto schválili výstavbu nového závodu PROTETIKA Bratislava na Bojnickej ulici v Bratislave a v roku 1964 položili základný kameň. Výrobná budova bola dokončená v roku 1968 a administratívna o dva roky neskôr (obrázky č. 43 a 44). Sťahovanie do nových, vyhovujúcich priestorov sa začalo v roku 1968. V roku 1969 prišlo aj k organizačným zmenám – do novovytvoreného n. p. ERGON so sílom v Prahe sa od PROTETIKy odčlenili závody v Brne a Prahe aj so svojimi výrobnými programami.

Z dôvodu straty časti sortimentu pristúpila PROTETIKA k ďalšej sériovej výrobe. Začali sa tu vyrábať ochranné rukavice z PVC, korkové výlisky na rehabilitačné sandále, ochranné motoštíty pre motorkárov a hliníkové tuby pre farmaceutický priemysel. Riaditeľom podniku v rokoch 1970 až 1982 bol Ing. Henrich Čapla. Od roku 1983 bol riaditeľom podniku Ing. Mikuláš Valent.

PROTETIKA po presťahovaní do nových priestorov mohla využívať aj nové technológie, uviedla napríklad výrobu strojovo šitej a neskôr lepenej ortopedickej obuvi (obrázok č. 45).

V tomto období sa rozšírila výroba polotovarov – montážnych dielcov na protézy DK natoľko, že bolo možné zostaviť stehnové a predkolenné protézy v rôznej veľkostnej ponuke. Vyrábali sa aj dva typy geriatrických protéz. V ortotike trupu bol v tom čase najpoužívanejší korzet Milwaukee na liečbu skolióz, vyvinutý v spolupráci s Maďarskom. Začali sa tiež vyrábať laminátové polotovary (obrázok č. 46) na protézy, laminátové protézy a odľahčené – duralové dlahy pre niektoré druhy ortéz DK a HK.

Významnou pomôckou v preventívnej liečbe vrodeného vykĺbenia bedrových kĺbov boli Poštolkove nohavičky patentované MUDr. I. Poštolkom. Ich masové používanie do konca 80. rokov 20. storočia prinieslo podstatné zníženie používania zložitejších antiluxačných prístrojov na liečbu vrodeného vykĺbenia bedrového kĺbu.

V 70. a začiatkom 80. rokov 20. storočia bol národný podnik PROTETIKA jediným veľkým výrobcom ortopedických pomôcok v Slovenskej republike, ktorý v spolupráci s Oddeleniami ortopedickej protetiky zabezpečoval ortopedické pomôcky pre pacientov celého Slovenska.

PROTETIKA, š. p.

V roku 1989 sa v súlade so zámerom štátu stala PROTETIKA, n. p., PROTETIKOU, š. p., čiže štátnym podnikom. Za riaditeľa bol zvolený Ing. Mikuláš Valent. Celospoločenské a politické zmeny, ktoré nastali ešte v tom istom roku, priniesli so sebou aj postupnú privatizáciu a trvalo len do 1. mája 1992, kým bol štátny podnik PROTETIKA znovu pretransformovaný, tentoraz na akciovú spoločnosť PROTETIKA Bratislava, ktorou zostal dodnes. Generálnym riaditeľom spoločnosti bol aj v rokoch 1992 – 2007 Ing. Mikuláš Valent. Po jeho odchode do dôchodku v roku 2007 vymenovali za generálneho riaditeľa Ing. Ľubomíra Pišteka.

V súčasnosti je PROTETIKA, a. s. najväčším výrobcom ortopedickej obuvi na Slovensku. Okrem toho vyrába sériové aj individuálne ortopedické pomôcky vrátane zložitej ortopedickej obuvi, korkové a polyuretánové rehabilitačné sandále a viacero druhov zdravotnej obuvi.

V 90. rokoch zaznamenala PROTETIKA výrazný rozvoj v oblasti distribúcie zdravotníckych pomôcok. Hlavnými komoditami sa stali mechanické invalidné vozíky, chodítka, rolátory a načúvacie prístroje. Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje 24 vlastných výdajní zdravotníckych pomôcok a predajní na celom území Slovenskej republiky so širokým sortimentom pomôcok a zdravotnej obuvi.

Koniec úryvku, pokračovanie v ďalšom dieli o Centrum ortopedickej protetiky, s. r. o.

Zdroj: 50 rokov zdravotnej starostlivosti V ORTOPEDICKEJ PROTETIKE, MUDr. Ján Koreň, ISBN 978-80-971725-9-6

Na základe súhlasu autora na použitie diela.

Pokiaľ vás táto literatúra zaujíma, odporúčame vám aj vydanie ORTOPEDICKÉ POMÔCKY od pána MUDr. Jána Koreňa

Zdroj fotografií a grafík

Obrázok 43-48: RUŽIČKOVÁ Mária, VALENT Mikuláš, JAŠEKOVÁ Elena, CHÚPEKOVÁ Marta, BIELIKOVÁ Eva,1998, organizovaná ortopedická výroba v 20.storočí na Slovensku

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This