Ortopedický magazín logo

Reklama

Príhovor viceprezidentky SKOrT k spusteniu portálu Ortopedický magazín

Milí čitatelia,

dovoľte mi, aby som sa vám touto cestou prihovorila za všetkých ortopedických technikov, ktorí vykonávajú svoje zdravotnícke povolanie na území našej republiky. Je nás síce doslova len niekoľko desiatok, v súčasnosti je to  236 registrovaných ortopedických technikov, ale sme pevnou súčasťou siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  Som hrdá na to, že sa nám podarilo zomknúť sa a byť pri zrode nového zdravotníckeho vzdelávacieho portálu, ktorý bude poskytovať verím tomu, že osožné  informácie nielen z prostredia ortopedickej techniky, ortopedickej protetiky, ortopédie, ale aj z iných zdravotníckych odborov.

Keďže zastupujem Slovenskú komoru ortopedických technikov a je mi tento sektor najbližší, budem sa usilovať o to, aby všetky odborné informácie, ktoré vám prostredníctvom portálu z oblasti ortopedickej techniky ponúkneme boli overené a v súlade s najnovšími výsledkami  výskumov v ortopedickej technike. Okrem odborných tém vás budeme informovať aj o aktuálnych legislatívnych zmenách v oblasti zdravotníctva a o všetkých zmenách, ktoré majú vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti u nás. 

Z histórie

O histórii nášho odboru vám postupne pripravíme sériu článkov, pretože sme len nedávno oslávili 50. výročie ortopedickej protetiky na Slovensku, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj ortopedická technika. Ja by som  rada z mojej pozície zaspomínala na 25 rokov, ktoré som prežila v tomto odbore. V tom čase bolo možné študovať ortopedickú techniku výhradne na SZŠ na Záhradníckej ul. V Bratislave. Bolo to 2 – ročné nadstavbové štúdium, podobne ako zubný technik, očný technik, rádiologický laborant a podobne.  V čase, keď som nastúpila, otvárali tento odbor po 6 ročnej prestávke a všetci prví študenti v podstate až na prijímacích pohovoroch prvýkrát počuli, že takýto odbor vôbec existuje a dostali možnosť v zmeniť predmet svojho ďalšieho štúdia. Nikdy nezabudnem na podnecujúce slová MUDr. Igora Blaška, ktorý bol ortopédom v susednej nemocnici ortopedickej protetiky. Po príchode domov som plná elánu oznámila rodičom, že zo mňa bude  ortopedický technik! Toto svoje rozhodnutie som nikdy neoľutovala. Práca v zdravotníctve ako taká má nesmierne napĺňa.

Myslím, že keď sa raz človek rozhodne pre prácu v zdravotníctve, robí to preto, lebo má vnútornú potrebu pomáhať. Je to poslanie a záväzok na cely život. Je úplne jedno, na ktorej úrovni poskytovania ZS sa nachádzate, ste súčasťou starostlivosti o pacienta.

Za 25 rokov v našom krásnom odbore som mala šťastie vidieť a byť súčasťou obrovskej hlavne  technologickej premeny vo výrobe ortopedickoprotetických pomôcok, ktorá výrazne prispela k zvýšeniu kvality poskytovanej ZS. Vývoj materiálov, komponentov a technológií v ortopedickej technike má za následok, že mnohí ľudia sa mohli vrátiť k plnohodnotnému životu. Som hrdá na to, že ortopedická technika na Slovensku v ničom nezaostáva za ostatným svetom a aj naši pacienti dostávajú pomôcky rovnakej kvality ako inde vo svete.
Počas tohto obdobia som videla okrem obrovského technologického posunu aj obrovský odborný posun. Technici boli nútení vzdelávať a neustále sa učiť  nove postupy, presne tak, ako by sa mali vzdelávať všetci ZP.

Náš odbor je relatívne malý, ale veľkou mierou prispieva k zdravému vývoju pohybového aparátu  našej populácie, samozrejme, v úzkom spojení s ďalšími zdravotníckymi odbormi. Som preto  šťastná, že prostredníctvom nášho magazínu sa dozviete viac o našej práci, o jej význame v oblasti poskytovania ZS.
Želám tomuto médiu mnoho úspechov, velí kvalitných článkov a hlavne veľa spokojných a zdravých čitateľov.

Mgr. Andrea Černá, viceprezidentka SKOrT

autor:

Mgr. Andrea Černá, viceprezidentka Slovenskej komory ortopedických technikov
Štúdium: Gymnázium Párovce Nitra, SZŠ Záhradnícka Bratislava – štúdijný odbor Ortopedický technik
VŠEMVS – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, odbor: Manažment malého a stredného podnikania
Prax: od roku 1996 ako ortopedický technik v spoločnosti NEOPROT, spol. s r.o. , od roku 2005 Zástupca riaditeľa odboru výroby

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This